კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. წულუკიძე. ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელწწმფიო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა. . 2010წ. საქართველოს ევროპული გზა.

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

მ. პაპაშვილი. ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XVIII საუკუნეში. ახალციხის სახელმწიფო სასაწავლო ინსტიტუტი. 2009წ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“; თბილისი. 2016წ. .

შ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური პოლიტიკა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა-რაციონალური გამოყენება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს პარლამენტი. 2015წ. სამეცნიერო კონფერენცია ,,სამართლებლივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში”.

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკოლოგიური რისკების მართვისა და შეფასების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "მოამბე XX II".საქართველოს ბიზნეს-მეცნიერებათა აკადემია.. 2015წ. 2233-3606.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები / "თბილისის უნივერსიტეტი". 2009წ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, გვ.100-104 .

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , შაკიაშვილი თ., . ეკონომიკური აგენტების ქცევის რეგულირების ფსიქოლოგიური ფაქტორები . ახალციხის უნივერსტიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ახალციხე 2009 წლის 26-27 ივნისი.

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ. ეკონომიკური აგენტების ქცევის რეგულირების, ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ახალციხე 2009 წელი, 26-27 ივნისი.

მ. ბლიაძე, ს.ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. სამეცნიერო კონფერენცია .

თ. ღამბაშიძე. ეკონომიკური გაბვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. .

კ. ღურწკაია. ეკონომიკური გლობალიზაციის წინააღმდეგობრივი შედეგები. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია/სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. გეგენავა. ეკონომიკური რაიონების დარგთაშორისი მატერიალურ–საფინანსო ბალანსის მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავება. მოხსენების თეზისები ახალგაზრდა მეცნიერთანამშრომელთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე, საქართველოს სსრ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, თბილისი. 1966წ. 3 გვ..

ნ. გალახვარიძე, null. ეკოტურიზმი და ეკოლოგიური რისკის ფაქტორები. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. .

ლ. ოსიძე. ელექტორატის მოთხოვნილებათა ტრანსფორმაცია საქართველოში. ს. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება., თბ., 2010.

რ. ბაკურაძე, ვ. ანანიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. ელექტროგამტარი პოლიმერები. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამეტური და გამოყენებითი პრობლემებკიბერნეტიკის ინსტიტყტი, თბილისიი, 29-30 ნოემბერი. 2004წ. .

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე, ზ.სირაძე. ელექტროდრეკადობის თეორიის ღერძსიმეტრიული ამოცანა ცილინდრისათვის.. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია.. 2012წ. საქართველო, თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011; 16 იანვარი, 2012..

გ. წურწუმია, პ.ნიკოლეიშვილი, გ.გორელიშვილი, ნ.ნიორაძე. ელექტროენერგიის, ტუტე ლითონების პეროქსიდების და/ანპერბორატის თანაგენერაცია ბორჰიდრიდის სათბობის ელემენტების სისტემებში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია.

ნ. ფოკინა. ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსი და გასწვრივი ეფექტები ფულერიდებში. ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი. 2001წ. .

ნ. ჩაჩანიძე. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანიბის სამართლებრივი ალანიზი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2014წ. .