კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. გლობალიზაცია თუ ლოკალური ინტერესები. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, . წ. ახალციხე-თბილისი გვ. 415-419..

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. გლობალიზაცია, კრიზისი, სახელმწიფო ენა. თსუ. 2012წ. გვ. 10.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ.ქამხაძე. გლობალიზაციის წარმოშობა, განვითარება და აქტუალური პრობლემები. ჟურნალი ' მეცნიერება და ცხოვრება" #1(7). 2013წ. გვ.213-216.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა, ე. უროტაძე. გლობალური კრიზისის გავლენა ინტერნეტ-ბაზრის განვითარებაზე. `მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო”. განვითარებაზე“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ეკონომიკის ფაკულტეტი. ინოვაციების ცენტრი. . 2009წ. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.188-187. .

ბ. ცხადაძე. გოჩა ანთროპონიმის წარმომავლობისათვის. თბილისი კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

გ. მალასიძე. გრავიტაციული დარტყმის მახასიათებელი დროის შუალედის შეფასება ვარსკვლავთა სფერული გროვებისთვის გალაქტიკაში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის პირველიამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ბ. ცხადაძე. გურიის ერთი ტოპონიმის "ჭოლიპა, ჭოლიფა"-ს წარმომავლობისათვის. არნ. ჩიქობავას საკითხავები. წ. .

ბ. სურგულაძე, ნ.ტაბატაძე. დაზიანებული ტაძრების აღდგენა-გაძლიერება ახალი ტიპის გადახურვის წინასწარდაძაბული სამშენებლო კონსტრუქციების გამოყენებით და მისი ექსპლ-სას ზიდვის უნარის საიმედოობაზე პრევენცია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სტუდენტთა II სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2008წ. .

ხ. ბერიშვილი. დაკრედიტების გაუმჯობესების მსოფლიო ტენდენციების ანალიზი. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 18–19 ნოემბერი. 2011. გვ. 387–394.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ტუღუში. დამლაშებულ და ბიცობიან ნიადაგებში მარილთა ტოქსიკური მოქმედება. რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი. ინსტიტუტის 25-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია. 2005წ. თბილისი, აგრარული რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ს/კ ინსტიტუტი ტ.1,თბილისი, გვ.243-252.

ლ. ხვედელიძე. დასახლებათაშორისი კავშირების თავისებურებები შეწყვილებულ საქალაქო დასახლებებში . რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია -"საქართველოს ხალხთმოსახლეობის პრობლემები" თბ., სმედმსი . . 1985წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. დატვირთვების განაწილების ოპტიმიზაცია ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურებს შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. .

გ. მალასიძე. დედამიწასთან მიახლოებადი ობიექტების დინამიკის პრობლემები. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის მე–2 სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ე. ალავერდოვი. დელეგატი „ახალგაზრდა ამბასადორიალი 2014“. საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატთა კლუბი. 2041წ. 25-27 ოქტომბერი .

ნ. ჩხაიძე, ნ.ჯღარკავა. დემოგრაფიული განვითარების ზოგიერთი თავისებურებები სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2015წ. გვ. 130-134.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული კრიზისი რაჭის რეგიონში.. საქართველოს პარლამენტი (მთიანეთის კომიტეტი) და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მთიანეთის პრობლემათა კომპლექსური შესწავლის კომისია . წ. საქართველოს მთიანეთის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. დემოგრაფიული მეცნიერების განვითარება საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი. წ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტის 15 წლისთავი. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. დემოლოგიურ კანონთა სისტემა. . საქართველოს ეკონომისტთა ასოციაცია და საქართ¬ველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქ.თბილისი.

ნ. კოდუა. დეფიციტი საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სისტემაში და მისი დაძლევის გზები. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის პრობლემური საკითხები/სტუ, ინტერენერჯიკონსალტინგი. წ. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ; საქართველოს ელექტროენერგეტიკის პრობლემური საკითხები.