კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ლაგვილავა, ლაგვილავა ი., ობოლაშვილი ნ. . დიამინოდიპირიდონოანთრაცენების და მისი ალკილწარმოებულების სინთეზი, თვისებები, გამოყენება. . ახალგაზრდა ქიმიკოსთა IV რესპუბლიკური კონფერენცია. თსუ. 2003წ. თეზისები. თბილისი, თსუ, 2003, 1-3 ივლისი, გვ. 13-14..

გ. ცინცაძე, თ.საყვარელიძე, გ.ადეიშვილი. დიმეთილსულფოქსიდის შემცველი ჰეტეროლიგანდური კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და კვლევა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.3. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.3.

ნ. შავლაყაძე. დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა დრეკადი ნახევარსივრცისათვის აბსოლუტურად ხისტი და დრეკადი ჩართვებით. თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2011წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა. დინამიური პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული მესერები. კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება "HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 10-11.

რ. ბაკურაძე, ლ. ნადარეიშვილი. დიფუზიის პროცესი სეგმენტურ ცილინდრში. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამეტური და გამოყენებითი პრობლემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, თბილი 25-26 ნოემბერისი,. 2002წ. კონფერენციის პროგრამა.

რ. აბულაძე. ე-მთავრობა და ე-გენდერი. „გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება“. საერთაშორისო ურთიერთობათა სასწავლო უნივერსიტეტი. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . 2012წ. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი. 2 მაისი, 2012 წ. გვ. 5-8 .

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. ევთანაზია თანამედროვე მსოფლიოში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ), . 2011წ. გვ. 442-444.

მ. წულუკიძე. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია. სურსათის უვნებლობა საქართველოში. 2010წ. .

მ. წულუკიძე. ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელწწმფიო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა. . 2010წ. საქართველოს ევროპული გზა.

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

მ. პაპაშვილი. ეკლესიათა უნიის საკითხი საქართველოში XVIII საუკუნეში. ახალციხის სახელმწიფო სასაწავლო ინსტიტუტი. 2009წ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.

ლ. შავლიაშვილი, ე.ბაქრაძე, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. ეკოლოგიურად სუფთა აგროსასურსათო პროდუქციის წარმოება სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“; თბილისი. 2016წ. .

შ. ანდღულაძე. ეკოლოგიური პოლიტიკა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა-რაციონალური გამოყენება. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს პარლამენტი. 2015წ. სამეცნიერო კონფერენცია ,,სამართლებლივი სახელმწიფოს მშენებლობის ამოცანები საქართველოში”.

ნ. გალახვარიძე, ე.გუგავა. ეკოლოგიური რისკების მართვისა და შეფასების ზოგიერთი ასპექტი. ჟურნალი "მოამბე XX II".საქართველოს ბიზნეს-მეცნიერებათა აკადემია.. 2015წ. 2233-3606.

ჯ. ფანჩულიძე, ჟ. მამასახლისი. ეკოლოგიური წონასწორობის შესანარჩუნებლად ლანდშაფტური ზონების დაცვა მდინარეთა კატასტროფული წყალმოვარდნებისაგან. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, "უნივერსალი", თბილისი. 2009წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტივა და პერსპექტივა. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, I საერთაშორისო კონფერენციის მასალები / "თბილისის უნივერსიტეტი". 2009წ. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები, გვ.100-104 .

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , შაკიაშვილი თ., . ეკონომიკური აგენტების ქცევის რეგულირების ფსიქოლოგიური ფაქტორები . ახალციხის უნივერსტიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. ახალციხე 2009 წლის 26-27 ივნისი.

რ. ოთინაშვილი, შაკიაშვილი თემურ. ეკონომიკური აგენტების ქცევის რეგულირების, ფსიქოლოგიური ფაქტორები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ახალციხე 2009 წელი, 26-27 ივნისი.

მ. ბლიაძე, ს.ბლიაძე. ეკონომიკური ანალიზის მეთოდები და ხერხები. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. სამეცნიერო კონფერენცია .

თ. ღამბაშიძე. ეკონომიკური გაბვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. .