კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე. ეკონომიკური გაბვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. .

კ. ღურწკაია. ეკონომიკური გლობალიზაციის წინააღმდეგობრივი შედეგები. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია/სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. გეგენავა. ეკონომიკური რაიონების დარგთაშორისი მატერიალურ–საფინანსო ბალანსის მეთოდოლოგიური საკითხების დამუშავება. მოხსენების თეზისები ახალგაზრდა მეცნიერთანამშრომელთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენციაზე, საქართველოს სსრ სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული სახალხო მეურნეობის ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი, თბილისი. 1966წ. 3 გვ..

ნ. გალახვარიძე, null. ეკოტურიზმი და ეკოლოგიური რისკის ფაქტორები. ჟურნალი ”სოციალური ეკონომიკა”. 2015წ. .

ლ. ოსიძე. ელექტორატის მოთხოვნილებათა ტრანსფორმაცია საქართველოში. ს. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება., თბ., 2010.

რ. ბაკურაძე, ვ. ანანიაშვილი, კ. ჯაფარიძე. ელექტროგამტარი პოლიმერები. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამეტური და გამოყენებითი პრობლემებკიბერნეტიკის ინსტიტყტი, თბილისიი, 29-30 ნოემბერი. 2004წ. .

ლ. ქვარცხავა, დ. გორგიძე, ზ.სირაძე. ელექტროდრეკადობის თეორიის ღერძსიმეტრიული ამოცანა ცილინდრისათვის.. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია.. 2012წ. საქართველო, თბილისი, 15-17 დეკემბერი, 2011; 16 იანვარი, 2012..

გ. წურწუმია, პ.ნიკოლეიშვილი, გ.გორელიშვილი, ნ.ნიორაძე. ელექტროენერგიის, ტუტე ლითონების პეროქსიდების და/ანპერბორატის თანაგენერაცია ბორჰიდრიდის სათბობის ელემენტების სისტემებში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია.

ბ. ჭუნაშვილი, მ. ქობალია, ა. პეტროსიანი, შამფრიანი ნუცა. ელექტრომომარაგების სისტემის დატვირთვების ფიზიკური მოდელის დამუშავება. III საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „ენერგტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, ქ.ქუთაისი . 2015წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 1-4.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, თ. გამრეკელაშვილი. ელექტრომომხმარებლების მიერ ქსელში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკების სიმეტრიულობის გამოკვლევა. IV საერთაშ. სამეცნ. კონფ–ის „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. ქ. ქუთაისი. 2016წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 5-8.

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი, მ. ქობალია. ელექტრომომხმარებლების რეაქტიული დატვირთვების ასიმეტრიულობის ხარისხის დადგენა და შეფასება. IV საერთაშ. სამეცნ. კონფ–ის „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. ქ. ქუთაისი. 2016წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 8-11.

ნ. ფოკინა. ელექტრონული პარამაგნიტური რეზონანსი და გასწვრივი ეფექტები ფულერიდებში. ე. ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტი, თბილისი. 2001წ. .

ნ. ჩაჩანიძე. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებითა და საშუალებებით საქმიანიბის სამართლებრივი ალანიზი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2014წ. .

ბ. ჭუნაშვილი, ა. პეტროსიანი. ელექტროტექნოლოგიური დანადგარების მიერ ელექტრომომარაგების ქსელებში წარმოქმნილი ძაბვის მაღალი სიხშირის ჰარმონიკები და მათი გავრცელებით გამოწვეული შედეგები. III საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენციის „ენერგტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, ქ.ქუთაისი . 2015წ. მოხსენებების კრებული, გვ. 38-41.

გ. წურწუმია, ო. წიკლაური. ელექტროქიმიური მეთოდების შედარებითი დახასიათება შავი ზღვის რესურსების ათვისების პერსპექტივით . ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი..

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. ენერგეტიკის ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2015წ. 182-185.

გ. არაბიძე, თ.ჯიშკარიანი, ბ.ჩხაიძე. ენერგეტიკული ბალანსის დღევანდელი მდგომარეობა და მისი გამვითარების პერსპექტივები. . წ. საქართველოს ენერგეტიკა _ პრობლემები და პერსპექტივები აკად.ვ.გომელაურის ხსოვნისადმი ,იძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული თბილისი 18-19 მაისი 2000 გვ 9-16.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. ენერგეტიკული რესურსების ექსპორტ-იმპორტი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2016წ. 4 გვერდი.

ი. შეყრილაძე, ჯ. რუსიშვილი, გ. გიგინეიშვილი, გ. რობექიძე. ენერგიის ნაკადების დიაგრამების გამოყენება თბური სისტემების ენერგოეფექტურობის შეფასების დროს. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია."ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" ". 2010წ. USAID.GEORGIA. გვ, 63-67.

დ. ლოლუა. ენერგოდამზოგავი ეკოლოგიური განთავსების საშუალებების ჩართვა სასოფლო ტურიზმში. საერთაშორის სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .