კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Пагава. . XII Республиканская научная и научно-методическая конференция физилов высших учебныч заведении Грузинской ССР. Тбилиси, 1981. . 1981წ. .

მ. ლომიძე. . მედიაგანათლება-სტრატეგიული ორიენტაციის არსებითი ფაქტორი. .თსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალური ტრანსფორმაციები და საქართველო”. . 2012წ. პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა აქტუალური პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. მეორე კრებული. თბილისის უნივერსიტეტისგამ-ბა. 2012. გვ.214-220..

ნ. ტყემალაძე, М. Куридзе, др. . О некоторых критериях оценки характеристик полиэргатической системы. В кн. Взаимодействие человека и ЭВМ в процессе принятия решений по многим критериям эффективности. Тезисы докл. III Всес. Семинара по Исслед. Операций и Сист. Анализу (ORSA), Кутаиси. 1980წ. .

მ. ლომიძე. . კრიზისული კომუნიკაციის როლი PR-ის საქმიანობაში. . .ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ედუარდ კოდუას დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 23-24 ოქტომბერი,2009. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული. გამ-ბა ,,ინტელექტი”, 2010. გვ.240-256..

მ. წულუკიძე. .ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია - ანგარიშის პრეზენტაცია: «სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება:საქართველოს ხელისუფლემის მიერ 2012 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ»,2013 წ,14 მაისი,თბილისი.. . 2013წ. 2013 წ,14 მაისი,თბილისი..

მ. წულუკიძე. .ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდისა და შვედეთის მთავრობის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია - ანგარიშის პრეზენტაცია «სასურსათო უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება: საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2014 წელს გაწეული საქმიანობის შესახებ».. . 2015წ. 2015 წ,1 მაისი,თბილისი,სასტუმრო «Holidey Inn»..

მ. წულუკიძე. .ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია: «სურსათის უვნებლობა საქართველოში,2010 წ.განხორციელებული რეფორმები,პრობლემები,პერსპექტივები».2011 წ.10 მარტი,. . 2010წ. თბილისი,სასტუმრო «ქორთიარდ მარიოტი»..

მ. წულუკიძე. .ევროკავშირის ფონდის მიერ ორგანიზებული «შავიზღვისპირა ქვეყნების თანამშრომლობის პროგრამის (CBC) » - ის პრეზენტაცია,. . 2011წ. 2011 წ.16 მაისი,თბილისი,სასტუმრო «ძველი თბილისი»..

მ. წულუკიძე. .ევროპის ფონდისა და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ ორგანიზებული კონფერენცია - პრეზენტაცია «სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება:საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2016 წელს გაწეული საქმიანობის შეფასება».. . 2017წ. 2017 წ. 16 ივნისი,თბილისი,სასტუმრო «Holidey Inn»..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. .მორალური გაცვეთის პოლიტ-ეკონომიკური არსის შესახებ.. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 1981წ. .

მ. წულუკიძე. .სასურსათო პროდუქტების ხარისხისა და უსაფრთხოების სფეროში არსებული მდგომარეობა ევროპული სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში.ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული სასურსათო პროდუქტების სტანდარტებისა და უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი რეგიონალური ფორუმი,. თბილისი,1-2 მარტი,2007 წ. «ქორთიარდ მარიოტი».. 2007წ. .

თ. რუხაძე. .ფირმის სტრუქტურის სირთულის შეფასება და პატტერნ ანალიზის გამოყენება ორგანიზაციულ სტრუქტურებში. . “თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული VII“ . 2014წ. 433-439გვ..

მ. წულუკიძე. .ფორუმი - დისკუსია: «საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში».. ევროპის ფონდი,შვედეთი.2017 წ.24 იანვარი,თბილისი,სასტუმრო «Rooms».. 2017წ. .

ბ. ფარცვანია, ა. ხუსკივაძე. .„ახლო ინფრაწითელი გამოსხივების როლი პროსტატის დაავადებების დიაგნოსტიკაში (ექსპერიმენტული მასალა)“. IV პოლიპროფილური გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია. bakuriani. 2014წ. .

ლ. ბოჭოიძე, თ.ჯაში, ვ.ანანიაშვილი, თ.ხოშტარია. 1,2-დიოქსო-1,2-დიჰიდრო-aპირონო(4,5-e)ინდოლის ზოგიერთი წარმოებულის სინთეზი. მეოთხე რესპ.სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. თბილისი გვ.27-28.

ბ. კოტია. 1. ,,გადატანის მოვლენის თეორია ელექტრონულ-ფონური სისტემისთვის“. სტუ. სტუ-ის პროფესოტ მასწავლებელთა სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის პროგრამა. 1993წ. თეორიული ფიზიკის ქვესექცია. გვ 32.

ზ. გელიაშვილი, Kh. Tophuria, N. Obolashvili. 24-Member Macrocyclic polyazomethines Applicarion As Fluorescent Markers. Second International Conference of Young Chemists. 2012წ. P. 96.

თ. შაყულაშვილი. 5. პერსონალური ინფორმაციის დაცვის პრობლემა სისხლის სამართლის პროცესში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება: სამართლებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკურიასპექტები“ . . 2016წ. 2016 წ. შრომები გვ 82-87.

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, თ.დავითაშვილი, ნ. ზოტიკიშვილი. 61-ე სამეცნიერო სესია. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 0წ. სტუ. ჰმი-ის შრომები ტ.120 გვ. 10-15. 2014წ..

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ. ზოტიკიშვილი. 62-ე სამეცნიერო სესია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები.. 0წ. ქესჯ "ფიზიკა"N 1 (13). გვ.73-79. 2015 წ..