კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. ვაჭრობისა და ინვესტიციების როლი მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში . ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.... წ. რეგიონალიზაცია,თანამედროვე ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები . 2010. გვ.121–126 .

ნ. თოფურია. ვებ-სერვისის რეალიზაცია მულტიმოდალური გადაზიდვების სისტემისათვის. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ინსო - 2017 VIII-საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტ. კონფერენცია . ქუთაისი. 2017წ. 174-178.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიები ბიო-მედიცინაში. საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, “ნანო-2010-Nano”. 2010წ. პირველი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 74-76.

თ. ცინცაძე, გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია, რ.სვანიშვილი. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. . 2014წ. XII ეროვნ.სამეც. კონფ. ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები ქუთაისი გვ.25.

გ. ელიავა, null, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე, ლ. თოფურია. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას . XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია `ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები~, 25-27 სექტემბერი, 2014, ქუთაისი, კონფერენციის თეზისები . 2014წ. 25.

ლ. თოფურია, გ. ელიავა, რ. სვანიშვილი, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ველოერგოგრამის დინამიკა დოზირებული ფიზიკური დატვირთვისას. XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია , ქუთაისი. 2014წ. "ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები" გვ. 25.

ვ. შუბითიძე. ვილნიუსის სამიტი და საქართველოს არჩევანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ვილნიუსის სამიტის - შედეგები, პერსპექტივები". თსუ. 2014წ. .

ლ. ოსიძე. ვილნიუსის სამიტის შედეგების პოლიტიკურ შეფასებათა ანალიზი. ვილნიუსის სამიტის შედეგები., თბ., 2013. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, . 2013წ. პროგრამა, უთაისის, 12 იანვარი, 2013 წელი, გვ. 6.

. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!". აკაკი წერწთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2013წ. პროგრამა, ქუთაისი, 12 იანვარი, 2013, გვ. 6.

გ. კოტრიკაძე. ვირტუალური გარემოს უსაფრთხოება Stonesoft-ის გადაწყვეტებით. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2012წ. საქ. ეროვნული უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა მე–9 გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია..

ნ. ჩხაიძე. ზედაპირის და დიფერენციალური კვადრატული ფორმების გამოყენება ზედაპირზე გავლებული წირის ასიმტოტური სიმრუდის განსაზღვრაში. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2012წ. თაბახი 0,06.

ნ. ჩხაიძე. ზედაპირის მთავარი მიმართულებანი, მთავარი სიმრუდეები , დიუპენი ინდიკატრისი და ეილერის ფორმულა. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2012წ. თაბახი 0,06.

მ. სალუქვაძე, ნ.კობახიძე, გ.ჯინჭარაძე. ზემო სვანეთის ზვავსაშიშროება. საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ.უნივერსიტეტი. წ. მე-14 სამეცნიერო კონფერენცია, გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.

გ. ჯინჭარაძე, მ.სალუქვაძე. ზვავსაწინააღმდეგო ღონისძიებები. საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება. წ. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.

ე. გვენეტაძე. ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური ხედვები. 1924 წლის აგანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კოფერენცია. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი . 2014წ. .

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. ზოგადი რეკომენდაციები ცოდნის შეფასებისათვის რეიტინგული სისტემით. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 5.

ჯ. ნიკურაძე, ნ. გელაშვილი გ.ჩიხლაძე. ზოგადი ფიზიკის კურსში ელექტროსტატიკური? გრავიტაციური და მაგნიტური ველების შედარებითი დახასიათება და სწავლების მეთოდიკის საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია „ სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“ ქ. თბილისი 10-12 ნოემბერი , 1995 წ . 1995წ. .

რ. ბიწაძე. ზოგიერთი ამოცანის არაწრფივი ანალოგი რხევების ერთი განტოლებისათვის. . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, მოხსენებათა თეზისები.. 2005წ. გვ. 24.

ლ. ჩიქავა. ზოგიერთი ეკონომიკური ტერმინის ფორმულირებისა და შინაარსობრივი დატვირთვის ურთიერთობის საკითხისთვის.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. ეკონომიკური ტერმინოლოგიის აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.