კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ბიწაძე. ზოგიერთი მახასიათებელი და საწყის-მახასიათებელი ამოცანის არაწრფივი ანა-ლოგი არაწრფივი რხევების განტოლებისათვის. . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი. 1997წ. გვ. 19.

რ. ბიწაძე. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში მათემატიკის სწავ¬ლე¬ბის შესახებ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია, პროგრამა და თეზისები, თბილისი . 1996წ. გვ. 11..

რ. ბაკურაძე, კ. ჯაფარიძე. ზოგიერთი პირველი რიგის ქიმიური რეაქციის კინეტიკური პარამეტრების გათვლის პროგრამა ("კინეტიკა-I"). მოდელირება, ალგორითმები, პროგრამები,კომპიუტერული ალგებრის სისტემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 25-26 ნოემბერი. 2001წ. თეზისები გვ. 40-41.

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე. ზოგიერთი სასემინარო ლაბორატორიული და სადიპლომო სამუშაოს შესრულება ჰიდრავლიკაში ეგმ-ის გამოყენებით . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 62.

თ. აბულაძე. ზოგიერთი ტიპიური ამოცანების რეალიზაცია ორთოგონალური ასოციატური მრავალპროცესორული გამომთვლელი სისტემის ამომხსნელ ველში. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საკითხები". 1979წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქ. თბილისი, 4გვ.

მ. ყავრელიშვილი. ზრდასრულთა განათლება და საზოგადოების ტრანსფორმაცია. სახალხო უნივერსიტეტთა გერმანული ასოციაციის საქართველოს ფილიალი, საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაცია, ზრდასრულთა განათლების ევროპული ასოციაცია. 2011წ. .

ზ. ქვათაძე, null. ზღვარითი თეორემები დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეებისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა I-ლი ყრილობა თბილისი, 1-4. ივნისი. 1994წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. თ.აგრო –ეკო-სატყეო ტურიზმის განვითარების როლი, ტყის მიწების გამოყენების საქმეში. -–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011. 2011წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, თამარ ქამხაძე. თავისუფალი ბაზარი მე-20 საუკუნის ბოლოს. თსუ,პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2014წ. თსუ,თბილისი,გვ.100-101.

რ. გრიგოლია. თავისუფალი და პროექციუ ლი ალგებრები სრულყოფილი მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობაში. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2017წ. .

ზ. ღუდუშაური. თაიმ-მენეჯმენტის მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში. წმ. გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე. თამარი: ქალი-მეფე-ლიდერი. ივანე გვარამაძის მე–100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმის შრომები ,. 2013წ. ,,ევროპული კვლევები",თბილისი,გვ. 228–237.

ი. ბედინაშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2016წ. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში, 168 გვ.

ა. მამულაშვილი, ნ. გეგეშიძე., ლ. სხირტლაძე,, თ. ედილაშვილი, ნ. მაისურაძე. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. კონფერენცია ეძღვნება რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60 წლისთავს.

თ. ღამბაშიძე. თანამედროვე ორგანიზაციული კულტურა და მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ. გუგუშვილისი სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2015წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. თანამედროვე პოლიტიკის ანალიზი და პერსპექტივები. უმაღლესი სასწავლებელი ”ჯორჯია”-ს კონფერენცია ”გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება”. 2013წ. .

კ. ღურწკაია. თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის ზოგიერთი შტრიხები. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2012 წ./ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. გვ. 382-385.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. . გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2012წ. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. პროგრამა, გვ. 2. გორი, საქართველო.

შ. კელეპტრიშვილი, ლ. გორგიძე. თბილისის შემოვლით გზაზე არსებული მეწყრული მონაკვეთის საინჟინრო - გეოლოგიური ანალიზი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. 2017წ. მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.

თ. ჭანტურია. თბილისის ცენტრის "ჯურმულები"(თბილისის ცენტრის რეკონსტრუქციის პრობლემისათვის). "კამარა"ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 0წ. თბილისი №1(4).