კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქვათაძე, null. ზღვარითი თეორემები დამოკიდებული შემთხვევითი სიდიდეებისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა I-ლი ყრილობა თბილისი, 1-4. ივნისი. 1994წ. .

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. თ.აგრო –ეკო-სატყეო ტურიზმის განვითარების როლი, ტყის მიწების გამოყენების საქმეში. -–შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011. 2011წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, თამარ ქამხაძე. თავისუფალი ბაზარი მე-20 საუკუნის ბოლოს. თსუ,პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2014წ. თსუ,თბილისი,გვ.100-101.

რ. გრიგოლია. თავისუფალი და პროექციუ ლი ალგებრები სრულყოფილი მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობაში. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2017წ. .

ზ. ღუდუშაური. თაიმ-მენეჯმენტის მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში. წმ. გრიგოლ ფერაძის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. 2016წ. .

დ. ცუცქირიძე. თამარი: ქალი-მეფე-ლიდერი. ივანე გვარამაძის მე–100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმის შრომები ,. 2013წ. ,,ევროპული კვლევები",თბილისი,გვ. 228–237.

ი. ბედინაშვილი, თ. ჩუბინიშვილი. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი. 2016წ. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში, 168 გვ.

ა. მამულაშვილი, ნ. გეგეშიძე., ლ. სხირტლაძე,, თ. ედილაშვილი, ნ. მაისურაძე. თანამედროვე კვლევები და მათი გამოყენების პერსპექტივები ქიმიაში, ქიმიურ ტექნოლოგიასა და მომიჯნავე დარგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. კონფერენცია ეძღვნება რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 60 წლისთავს.

თ. ღამბაშიძე. თანამედროვე ორგანიზაციული კულტურა და მისი სტრატეგიული მნიშვნელობა. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ. გუგუშვილისი სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2015წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. თანამედროვე პოლიტიკის ანალიზი და პერსპექტივები. უმაღლესი სასწავლებელი ”ჯორჯია”-ს კონფერენცია ”გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება”. 2013წ. .

კ. ღურწკაია. თანამედროვე სასტუმრო ბიზნესის ზოგიერთი შტრიხები. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2012 წ./ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. გვ. 382-385.

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. . გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2012წ. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. პროგრამა, გვ. 2. გორი, საქართველო.

შ. კელეპტრიშვილი, ლ. გორგიძე. თბილისის შემოვლით გზაზე არსებული მეწყრული მონაკვეთის საინჟინრო - გეოლოგიური ანალიზი. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი. 2017წ. მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში.

თ. ჭანტურია. თბილისის ცენტრის "ჯურმულები"(თბილისის ცენტრის რეკონსტრუქციის პრობლემისათვის). "კამარა"ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 0წ. თბილისი №1(4).

თ. ხოხობაშვილი. თბილისის წმინდა ორმოც მოწამეთა ეკლესიის შესწავლისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანობის კვლევები 2.. 2009წ. მოხსენებათა მასალები, გვ.147-152.

ი. ჩხენკელი. თემატურ სივრცეთა კონსტრუირების მეთოდი ინგლისური ენის სწავლების პროცესში.. საქართველოს უნივერსიტეტის მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2013წ. .

. თენგიზ პაპუაშვილი - მეცნიერი და პიროვნება. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის საიუბილეო სხდომა მიძღვნილი თენგიზ პაპუაშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი . 2008წ. .

რ. გაფრინდაშვილი, რ. გაფრინდაშვილი, გ. ჭუმბურიძე, ც. გოგუაძე. თერმო- და ფოტორეაქტიული ოლიგოამიდოეთელაკრილატები ბის(L-ფენილალანინ-L-ლეიცინ)--ალკილენდიეთერების საფუძველზე. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თსუ.. წ. .

მ. მრევლიშვილი. თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანები სტატიკის შემთხვევაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXV გაფართოებული სხდომები, თბილისი, საქართველო, 20-23 აპრილი. 2011წ. .

მ. მრევლიშვილი. თერმო-ელექტრო-მაგნიტო დრეკადობის თეორიის მათემატიკური ამოცანები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIII გაფართოებული სხდომები, თბილისი, საქართველო, 22-24 აპრილი. 2009წ. .