კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ი. ბაზღაძე. კალციუმი-უჯრედული მემებრანის შემადგენელი და მათი აქტივობის მარეგულირებელი ელემენტი.. პროფესორ-მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია,/თდასუ. 2008წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, ISBN 978-9941-0-0462-9, გვ.42-43.

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი. ახალციხე. 2012წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). . ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი, გვ. 3; ახალციხე.

ე. შუბლაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

გ. ბელთაძე. კენჭისყრის ლექსიკოგრაფიული სტრატეგიული მოდელის შესახებ ნეშის წონასწორობით უმრავლესობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 14-16 ნოემბერი, 2005. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 19.

ხ. წიქარიშვილი. კერამიკული წარმოება ძველ საქართველოში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია.საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75 .

თ. შაყულაშვილი. კერძო ბრალდების სისხლის სამართლებრივი დევნა- როგორც გამოსავალი (სამართლის აქტუალური პროლემები). . 2014წ. თბილისი 2014 გვ 87-93 (ISBN 978-9941-0-6746-4 ).

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა მილსადენში მოძრავი სამფაზოვანი სითხის დაუმყარებელი რეჟიმის შესწავლისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა, 11-13 ოქტომბერი. 2001წ. გვ. 110.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობის კათედრის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია..

ნ. ხაზარაძე. კვლავ TABAL ტერმინის გენეზისის საკითხებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. გ მარი ბროსეს დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები,გვ. 21-24..

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებების მოკლე შინაარსები, გვ.156-159.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ გმირ, ქიმ და ქიმერა ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ნ. ჭანტურია. კლასტერიზაცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ( უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე). გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები” 18-19 ნოემბერი, 2016. 0წ. .

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; თბილისი. 2014წ. გვ.262-266.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქ.ჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ. 76-78.

ვ. შურღაია. კოლხეთის მზიმე ნიადაგებისდაშრობა კომბინირებული დრენაჟის გამოყენებით. "წყალსამეურნეო მშენებლობა და ეკოლოგიური პრობლემები". . 1991წ. მოხსენებათა თეზისები.თბილისი.გვ.141-142..

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კომბინატორული ოპტიმიზაციის ერთი კლასის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის შეფასების ტექნოლოგიის შესახებ. . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

თ. ღამბაშიძე. კომპანიების პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზრებზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი. 2010წ. .