კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ღამბაშიძე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მრვალეროვნული კომპანიების საქმიანობის ასპექტები. 2009წ. 6 ივნისი 58–71.

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე, ზ.ელაშვილი. იზომერების გავლენა თხევადკრისტალურ სისტემებზე. "კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები" თბილისი. 2000წ. .

თ. ცინცაძე, თ. კვინიკაძე, თ. ხოშტარია. იზომერული ინდოლ ბენზო [B]ფურანების მიღების ახალი გზა. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია-მიღ წევები და პერსპექტივები მოხსენებათა თეზისები, თბილისი . 0წ. გვ. 20-21 .

. ილია ჭავჭავაძის "ერი და ისტორია" და თანამედროვეობა. ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრის სამეცნიერო სესია მიძღვნილი წმინდა ილია მართლის დაბადების 170, მოწამეობრივი აღსრულების - 100 და წმინდანად შერაცხვის - 30 წლისთავისადმი. 2007წ. .

ი. აბულაძე, არევაძე ბ.. იმიტაციური მოდელის დამუშავება სააფთიაქო ქსელის ფუნქციონირების ეფექტურობის ასამაღლებლად. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.65-67.

ნ. ასათიანი. ინგლისური ეკონომიკური ტერმინების ქართულ ენაზე თარგმნის სპეცოფიკა. საქართველოს უნივერსიტეტის VIII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2016წ. .

მ. ჯიქია. ინდოევროპული სიტყვის "Фазан" წარმოშობის ისტორია. . ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. „ენა და კულტურა: ინტერდისციპლინალური და ინტერპარადიგმული პერეპექტივები“.

. ინვარიანტული ზომები და შტეინჰაუსის თვისება, . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 24-27 სექტემბერი, . წ. .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციათა ძირითადი მიმართულებანი შიდა ქართლის ზონაში. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ-ეკონომიკური პრიორიტეტები (საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული).2002w . 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ-ეკონომიკური პრიორიტეტები (საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული). .

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული..

მ. ჯიხვაძე, ე.ფანცხავა, ნ.ქსოვრელი. ინოვაციური ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარის შექმნის შესაძლებლობა. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები." 25-26 მაისი ,2013წ. ქუთაისი,საქართველო.მოხსენებების კრებული.. 0წ. გვ.169-172..

ა. აბრალავა, null. ინოვაციური კომპანიების მარკეტინგული დივერსიფიცირება. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ინოვაციებს ცენტრის მიერ გამართული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2009წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. გვ. 175-177.

ვ. დათაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა რეგიონალურ ჭრილში. სერგო ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია. 2009წ. ახალციხე.

ჯ. კანკაძე, ა.მეტრეველი. ინტერმოდალური გადაზიდვების ლოგისტიკური მართვა საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სტუდენტთა 71–ე ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2003წ. კონფერენციის მასალების კრებული..

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალურობა პოლიტიკურ დისკურსში. ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, საქართველოს უნივერსიტეტი . 2012წ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. ინფლაციური პროცესების სტატისტიკური ანალიზი. სსოპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. ს. ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია . წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2008წ. თდასუ, საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XV, გვ:24-28.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი ზაური ჩახნაშვილი. ინფორმაციის დაცვა. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2011წ. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა VIII გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, # VIII პროგრამა, გვ:164 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2009წ. თდასუ, საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XVI, გვ:57-61.

ა. რობიტაშვილი, დ.აკობია. ინფორმაციის დაცვის მეთოდი რადიოკავშირის სისტემისთვის. . 2013წ. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.კრებული 25–26,ქუთაისი..