კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ინვარიანტული ზომები და შტეინჰაუსის თვისება, . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი, 24-27 სექტემბერი, . წ. .

ს. ბლიაძე. ინვესტიციათა ძირითადი მიმართულებანი შიდა ქართლის ზონაში. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ-ეკონომიკური პრიორიტეტები (საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული).2002w . 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ-ეკონომიკური პრიორიტეტები (საქართველოს ეკონომისტთა V სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული). .

ნ. გალახვარიძე. ინოვაციათა სტრატეგიული მართვის აუცილებლობა და მექანიზმები. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული..

მ. ჯიხვაძე, ე.ფანცხავა, ნ.ქსოვრელი. ინოვაციური ელასტიკურმილებიანი თბოგადამცემი დანადგარის შექმნის შესაძლებლობა. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები." 25-26 მაისი ,2013წ. ქუთაისი,საქართველო.მოხსენებების კრებული.. 0წ. გვ.169-172..

ა. აბრალავა, null. ინოვაციური კომპანიების მარკეტინგული დივერსიფიცირება. ი. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახ. უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტისა და ინოვაციებს ცენტრის მიერ გამართული სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო". 2009წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. თბილისი. გვ. 175-177.

ვ. დათაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა რეგიონალურ ჭრილში. სერგო ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია. 2009წ. ახალციხე.

ჯ. კანკაძე, ა.მეტრეველი. ინტერმოდალური გადაზიდვების ლოგისტიკური მართვა საქართველოს სატრანსპორტო სისტემის მიმართებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.სტუდენტთა 71–ე ღია სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2003წ. კონფერენციის მასალების კრებული..

თ. ნატროშვილი. ინტერტექსტუალურობა პოლიტიკურ დისკურსში. ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, საქართველოს უნივერსიტეტი . 2012წ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. ინფლაციური პროცესების სტატისტიკური ანალიზი. სსოპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. ს. ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია . წ. .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დამუშავებისა და დაცვის სისტემები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2008წ. თდასუ, საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XV, გვ:24-28.

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი ზაური ჩახნაშვილი. ინფორმაციის დაცვა. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2011წ. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა VIII გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, # VIII პროგრამა, გვ:164 .

გ. კოტრიკაძე. ინფორმაციის დაცვის მატრიცული მეთოდი. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2009წ. თდასუ, საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, # XVI, გვ:57-61.

ა. რობიტაშვილი, დ.აკობია. ინფორმაციის დაცვის მეთოდი რადიოკავშირის სისტემისთვის. . 2013წ. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.კრებული 25–26,ქუთაისი..

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ზოგიერთი ასპექტი. კონფერენცია თემაზე: კიბერ ომი და კიბერ უსაფრთხოება. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

თ. აბუაშვილი, დ. სიჭინავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“. 23–24 ოქტომბერი, 2015. თბილისი, 2 გვ.,.

ა. სონღულაშვილი. ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი ფეოდალურ საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ხ. თოდაძე. ისტორია - ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ბ. მეფარიშვილი. იუნესკოს რესპუბლიკური კონფერენცია "საინჟინრო ეკოლოგია და გარემოს დაცვის პრობლემები". . თბილისი.. 1995წ. .

დ. ჩომახიძე. იუსაიდი და ენერგეტიკის რეგულირება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2010წ. გვ.344-347.

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. იშვიათმიწათა ლითონების იონებით აქტივირებული სილიკატური მინების კათოდოლუმინესცენცია. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია „კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები“. 2004წ. .