კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. ინფორმაციული ომის ზოგიერთი ასპექტი. კონფერენცია თემაზე: კიბერ ომი და კიბერ უსაფრთხოება. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. .

თ. აბუაშვილი, დ. სიჭინავა. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“. 23–24 ოქტომბერი, 2015. თბილისი, 2 გვ.,.

ა. სონღულაშვილი. ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი ფეოდალურ საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ხ. თოდაძე. ისტორია - ერის მეხსიერება და ქვეყნის ძლიერების ბალავარი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ბ. მეფარიშვილი. იუნესკოს რესპუბლიკური კონფერენცია "საინჟინრო ეკოლოგია და გარემოს დაცვის პრობლემები". . თბილისი.. 1995წ. .

დ. ჩომახიძე. იუსაიდი და ენერგეტიკის რეგულირება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2010წ. გვ.344-347.

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, ც. კიკაჩეიშვილი, თ. ნაკაიძე, ი. ცაგარეიშვილი, ნ. მესროპოვა. იშვიათმიწათა ლითონების იონებით აქტივირებული სილიკატური მინების კათოდოლუმინესცენცია. კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია „კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები“. 2004წ. .

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ.. კავკასიის ენდემური სახეობის გარეჯის სალბის ფიტოქიმიური შესწავლა. . მეორე სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები~. . 2013წ. თბილისი, 123-124..

ნ. ინანაშვილი. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები (საქართველოს ფარგლებში). მეხუთე ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თსუ.. 2017წ. .

ნ. ინანაშვილი. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მთის ბროლის გენეზისი. მე-3 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2016წ. .

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ- რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე. 2013წ. .

ტ. გავრილენკო, ვ. ქაჩიბაია, ა. მიქაძე, ც. კიკაჩეიშვილი. კათოდოლუმინესცენციური ეკრანების მიღება ფოროვანი მინების საფუძველზე. . ვ. ჭავჭანიძის საიუბილეო კონფერენცია. 2001წ. .

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ი. ბაზღაძე. კალციუმი-უჯრედული მემებრანის შემადგენელი და მათი აქტივობის მარეგულირებელი ელემენტი.. პროფესორ-მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია,/თდასუ. 2008წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, ISBN 978-9941-0-0462-9, გვ.42-43.

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი. ახალციხე. 2012წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). . ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი, გვ. 3; ახალციხე.

ე. შუბლაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

გ. ბელთაძე. კენჭისყრის ლექსიკოგრაფიული სტრატეგიული მოდელის შესახებ ნეშის წონასწორობით უმრავლესობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 14-16 ნოემბერი, 2005. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 19.