კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქავთარაძე ნ.. კავკასიის ენდემური სახეობის გარეჯის სალბის ფიტოქიმიური შესწავლა. . მეორე სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები~. . 2013წ. თბილისი, 123-124..

ნ. ინანაშვილი. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის ალპური ტიპის კვარცის ძარღვები (საქართველოს ფარგლებში). მეხუთე ყოველწლიური საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში. თსუ.. 2017წ. .

ნ. ინანაშვილი. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მთის ბროლის გენეზისი. მე-3 ყოველწლიური ღია სამეცნიერო კონფერენცია „სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2016წ. .

რ. სვანიძე, რ. სხირტლაძე, ა. ღლონტი. კავშირგაბმულობის ინგლისურ- რუსულ-ქართული განმარტებითი ლექსიკონი. ტერმინოლოგია - ქართული ენის ხვალინდელი დღე. 2013წ. .

ტ. გავრილენკო, ვ. ქაჩიბაია, ა. მიქაძე, ც. კიკაჩეიშვილი. კათოდოლუმინესცენციური ეკრანების მიღება ფოროვანი მინების საფუძველზე. . ვ. ჭავჭანიძის საიუბილეო კონფერენცია. 2001წ. .

თ. ჭიპაშვილი, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, ე. ბულაური, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. შრომათა კრებული საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2016წ. თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ე. ბულაური, მ. კუხალეიშვილი, ი. მეგრელიშვილი, თ. ჭიპაშვილი, ბ. ჩერქეზიშვილი. კაკლის in vitro სინჯარის მცენარეების მიღება. საქართველოს ფიტოგენური რესურსი და მისი გაუმჯობესების ინოვაციური ტექნოლოგიები. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 21 სექტემბერი, 2016 წელი გვ. 54-60.

ი. ბაზღაძე. კალციუმი-უჯრედული მემებრანის შემადგენელი და მათი აქტივობის მარეგულირებელი ელემენტი.. პროფესორ-მასწავლებელთა მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია,/თდასუ. 2008წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, ISBN 978-9941-0-0462-9, გვ.42-43.

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი. ახალციხე. 2012წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). . ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი, გვ. 3; ახალციხე.

ე. შუბლაძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ნ.ნასყიდაშვილი, გ.კუჭავა, ე.შუბლაძე. კახეთის რეგიონის დამლაშებულ ნიადაგებზე განთავსებული ხელოვნური წყალსაცავების ქიმიური და მიკრობიოლოგიური დაბინძურების შესწავლა. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“; თბილისი. 2015წ. გვ.286-291.

გ. ბელთაძე. კენჭისყრის ლექსიკოგრაფიული სტრატეგიული მოდელის შესახებ ნეშის წონასწორობით უმრავლესობისათვის . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 14-16 ნოემბერი, 2005. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 19.

ხ. წიქარიშვილი. კერამიკული წარმოება ძველ საქართველოში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია.საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75 .

თ. შაყულაშვილი. კერძო ბრალდების სისხლის სამართლებრივი დევნა- როგორც გამოსავალი (სამართლის აქტუალური პროლემები). . 2014წ. თბილისი 2014 გვ 87-93 (ISBN 978-9941-0-6746-4 ).

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა მილსადენში მოძრავი სამფაზოვანი სითხის დაუმყარებელი რეჟიმის შესწავლისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა, 11-13 ოქტომბერი. 2001წ. გვ. 110.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობის კათედრის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია..

. კვლავ TABAL ტერმინის გენეზისის საკითხებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. გ მარი ბროსეს დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები,გვ. 21-24..

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებების მოკლე შინაარსები, გვ.156-159.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ გმირ, ქიმ და ქიმერა ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .