კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ანანიაშვილი. მართვისა და ორგანიზაციის ზოგადი ინფორმაციული მოდელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. `კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები~. 2002წ. თეზისების კრებული, თბილისი, გვ. 8..

ი. აბულაძე, დარჩაშვილი მ.. მარკეტინგული პროცესების მოდელის აგება UML ტექნოლოგიის და ელექტრონული ცხრილების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება", გვ.17-20.

ე. ხახუტაშვილი, ბ.იმნაძე. მასმედიის სოციალური ფუნქციები გამოყენების და დაკმაყოფილების თეორიის შუქზე. საქ.განათლების მეცნიერებათა აკადემია;საქ.განათლ.მეც.აკადემიის ჟ.მოამბის დამატება შრომები. წ. 3(15);100-104გვ.ISBN #1512-102X.

ა. მესხი. მაქსიმალური და კალდერონ-ზიგმუნდის ოპერატორები „გრანდ“ ლებეგის სივრცეებთან დაკავშირებულ მორის სივრცეებშიbesgue spaces. საქართველოს მათემატიკოსთა V ყრილობა, ბათუმი /ქუთაისი, 2009 წ. 9-12 ოქტომბერი. 2009წ. ყრილობის თეზისები, http://www.rmi.ge/~gmu/GMU_Conference/V_Kril_Tez.pdf, p. 26.

ნ. ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი, ლ.შავლიაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. №3(82)გვ.330–334.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, კ.ბილაშვილი, ლ.ინწკირველი, გ,კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. მდ.ლიახვის ჰიდროქიმიური მონიტორინგი. ”გარემო და გლობალური დათბობა” საერთაშორისოკონფერენცია; თბილისი. 2011წ. გვ.330-334.

ნ. ბუაჩიძე, ა.სურმავა, ლ.ინწკირველი, მდივანი. მდ.მტკვრის საქართველოს მონაკვეთში დამაბინძურებელი ნივთიერებების გავრცელების რიცხვითი გამოკვლევა. „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები “საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2015წ. გვ.285-288.

ე. შუბლაძე, ს.მდივანი, თ.გიგაური. მდ.მტკვრისა და მისი შენაკადების თანამედროვე ბიო-ქიმიური მდგომარეობის შეფასება და მათი შედარებითი ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის მაისის სესია; თბილისი. 2015წ. ტ.121, გვ.87-92.

გ. კუჭავა, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, მ.არაბიძე, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით . „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები ტ.117, გვ.128–130.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, მ.არაბიძე, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე, ნ.დვალიშვილი, მ.ტაბატაძე. მდინარე მტკვრის აუზის წყლების ხარისხის განსაზღვრა ინტეგრალური ქიმიური მაჩვენებლების გამოყენებით. „ჰიდრომეტეოროლოგიის და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები“, სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია; თბილისი. 2011წ. ტ.117, გვ.128–130.

ც. ბასილაშვილი, კარტაშოვა მ., კობახიძე ნ.. მდინარეთა წყლიანობა სავეგეტაციო პერიოდში და მათი პროგნოზირება მთავარი სარწყავი სისტემების მომსახურებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „გვალვის და მასთან ბრძოლის პრობლემები„ თბილისი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 107, გვ. 139 – 146.

გ. ბაღათურია, თ. ცხოვრებაძე. მე-2 მსოფლიო ომის დროინდელი თურქეთის რესპუბლიკის დიპლომატიის ძირითადი ასპექტები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული კონფერენცია. 2014წ. .

ბ. ცხადაძე. მეგობარ, მეკოპარ, მეკოპრე ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. წ. .

ბ. სეხნიაიძე. მედიაცია და მისი განვითარება. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა. 2016წ. .

ა. ფიცხელაური. მედიცინის სფეროში მეტროლოგიურ გაზომვათა მეთოდებისა და გაზომვის საშუალებების მოდერნიზაცია-განახლება. სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2006წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .