კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. წიქარიშვილი. კერამიკული წარმოება ძველ საქართველოში. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია.საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1999წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეორე რესპუბლიკური კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75 .

თ. შაყულაშვილი. კერძო ბრალდების სისხლის სამართლებრივი დევნა- როგორც გამოსავალი (სამართლის აქტუალური პროლემები). . 2014წ. თბილისი 2014 გვ 87-93 (ISBN 978-9941-0-6746-4 ).

გ. ყირმელაშვილი. კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნა მილსადენში მოძრავი სამფაზოვანი სითხის დაუმყარებელი რეჟიმის შესწავლისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა, 11-13 ოქტომბერი. 2001წ. გვ. 110.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობის კათედრის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია..

. კვლავ TABAL ტერმინის გენეზისის საკითხებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. გ მარი ბროსეს დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა მოკლე შინაარსები,გვ. 21-24..

მ. პაპაშვილი. კიდევ ერთხელ ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში ელჩობის საკითხისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2004წ. მოხსენებების მოკლე შინაარსები, გვ.156-159.

ბ. ცხადაძე. კიმერიელ გმირ, ქიმ და ქიმერა ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ნ. ჭანტურია. კლასტერიზაცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ( უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე). გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები” 18-19 ნოემბერი, 2016. 0წ. .

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; თბილისი. 2014წ. გვ.262-266.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქ.ჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ. 76-78.

ვ. შურღაია. კოლხეთის მძიმე ნიადაგებისდაშრობა კომბინირებული დრენაჟის გამოყენებით. "წყალსამეურნეო მშენებლობა და ეკოლოგიური პრობლემები". . 1991წ. მოხსენებათა თეზისები.თბილისი.გვ.141-142..

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კომბინატორული ოპტიმიზაციის ერთი კლასის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის შეფასების ტექნოლოგიის შესახებ. . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

თ. ღამბაშიძე. კომპანიების პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზრებზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი. 2010წ. .

ი. აბულაძე, ს. აბესალაშვილი, ქ. ბორაშვილი. კომპიუტერების განვითარების ევოლუციური გზა კვანტურ კომპიუტერებამდე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.13-14.

გ. ცინცაძე, თ.საყვარელიძე, გ.ადეიშვილი, ო.სვანიძე. კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა ხსნარებში სპილენძისა და ნაჯერი მეორეული ამინების დინიტრობენზოატებს შორის. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 4-5. წ. .

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, გ. მუმლაძე. კომპოზიტური მასალები მინაბოჭკოვანი გრადანების წარმოებაში. რესპუბლიკური კონფერენცია „ფოტონიკა-2005“. 2005წ. .

ჟ. ვარძელაშვილი. კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ - ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. პაპაშვილი. კონსტანტინე სოფია ქართული დიპლომატიის სამსახურში. წმინდა გრიგოლ ფერეძის თბილისის სასაწავლო უნივერსიტეტი. 2008წ. მოხსენებების პროგრამა.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. კონსტრუქციების დიაგნოსტიკაში კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. რესპუბლიკის ღია სამეცნიერო კონფერენწია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე". წ. 24-25 მაისი თბილისი,.

ი. ბურდული. კონსტრუქციის პრობლემა:მოდერნი და პოსტმოდერნი როგორც ეპოქა,სტილი და ლინგვოკულტურულოგიური პრობლემატიკა პატრიკ ზიუსკინდის მიკრონარატივის ფონზე . სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ახალციხე . 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი (სხდომის თავმჯდომარე).