კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭანტურია. კლასტერიზაცია, როგორც ქართული ბიზნესის განვითარების სტრატეგია ( უალკოჰოლო სასმელებისა და მინერალური წყლების წარმოების მაგალითზე). გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, გორი, საქართველო მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები” 18-19 ნოემბერი, 2016. 0წ. .

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ნ.ნასყიდაშვილი. კლიმატის ცვლილების გავლენა მიწის რესურსების დეგრადაციაზე სიღნაღის დამლაშებული ნიადაგების მაგალითზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები; თბილისი. 2014წ. გვ.262-266.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქ.ჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ. 76-78.

ვ. შურღაია. კოლხეთის მძიმე ნიადაგებისდაშრობა კომბინირებული დრენაჟის გამოყენებით. "წყალსამეურნეო მშენებლობა და ეკოლოგიური პრობლემები". . 1991წ. მოხსენებათა თეზისები.თბილისი.გვ.141-142..

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კომბინატორული ოპტიმიზაციის ერთი კლასის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის შეფასების ტექნოლოგიის შესახებ. . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

თ. ღამბაშიძე. კომპანიების პოზიციონირება საერთაშორისო ბაზრებზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ტბილისის სახელმწიფო უნუვერსიტეტი. 2010წ. .

ი. აბულაძე, ს. აბესალაშვილი, ქ. ბორაშვილი. კომპიუტერების განვითარების ევოლუციური გზა კვანტურ კომპიუტერებამდე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.13-14.

გ. ცინცაძე, თ.საყვარელიძე, გ.ადეიშვილი, ო.სვანიძე. კომპლექსწარმოქმნის შესწავლა ხსნარებში სპილენძისა და ნაჯერი მეორეული ამინების დინიტრობენზოატებს შორის. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 4-5. წ. .

ტ. გავრილენკო, ჯ. ნაკაიძე, თ. ნაკაიძე, გ. მუმლაძე. კომპოზიტური მასალები მინაბოჭკოვანი გრადანების წარმოებაში. რესპუბლიკური კონფერენცია „ფოტონიკა-2005“. 2005წ. .

ჟ. ვარძელაშვილი. კონკრეტულიდან აბსტრაქტულისკენ - ენობრივი ნიშნის ეგზისტენციურობა. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. .

მ. პაპაშვილი. კონსტანტინე სოფია ქართული დიპლომატიის სამსახურში. წმინდა გრიგოლ ფერეძის თბილისის სასაწავლო უნივერსიტეტი. 2008წ. მოხსენებების პროგრამა.

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე. კონსტრუქციების დიაგნოსტიკაში კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. რესპუბლიკის ღია სამეცნიერო კონფერენწია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე". წ. 24-25 მაისი თბილისი,.

ი. ბურდული. კონსტრუქციის პრობლემა:მოდერნი და პოსტმოდერნი როგორც ეპოქა,სტილი და ლინგვოკულტურულოგიური პრობლემატიკა პატრიკ ზიუსკინდის მიკრონარატივის ფონზე . სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, ახალციხე . 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი (სხდომის თავმჯდომარე).

ჟ. პეტრიაშვილი. კონფერენცია "ინოვაციური მიდგომები პედაგოგიურ პრაქტიკაში". "ვირტუალური ლაბორატორია ქიმიის სწავლებაში". ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნე. პარტნიორი ორგანიზაციები: მასწავლებელთა განვითარების პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თიბისი ბანკი.. 2014წ. .

ნ. ლაზვიაშვილი. კონფლიქტების მართვა ტურისტულ კომპანიაში. I რეგიონალური სიმპოზიუმი, ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, 30 აპრილი. 2014წ. შრომების კრებული–IV, გვ.139–146.

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. კოოპერაციული თამაშის მოდელი ბაზრის ერთი ამოცანისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

. კორელაციის კოეფიციენტი ბანახის სივრცეებში.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 22-25 აპრილი, 2008, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 22-25 აპრილი, 2008, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

. კორელაციის კოეფიციენტი ბანახის სივრცეში.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 22-27 აპრილი, 2009, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 22-27 აპრილი, 2009, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

ხ. ბერიშვილი. კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა. ქუთაისის უნივერსიტეტი. წ. 5–6 ნოემბერი. 2011. გვ. 26–28.

ნ. ლაზვიაშვილი. კორპორაციაში მართვის დონეების ფორმირება. II რეგიონალური სიმპოზიუმი,ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, 30 აპრილი. 2015წ. შრომების კრებული–V, გვ.30–35.