კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაზვიაშვილი. კორპორაციაში სამუშაო ჯგუფების ფორმირება. სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 წლისაა, უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფ."ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები",სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 5–6ივნისი. 2015წ. შრომების კრებული, გვ.93–96.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტოგრაფიაში ცნობილი დიფი–ჰელმანის ალგორითმის გატეხვის მცდელობა”, ნაწილი I.. თბილისის დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. .

გ. კოტრიკაძე, II კურსის სტუდენტი გიორგი ნოზაძე. კრიპტომეთოდი. ილია ჭავჭავაძის სახელობის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი "სეუ". 2011წ. პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა VIII გაერთიანებული სამეცნიერო კონფერენცია, # VIII პროგრამა, გვ:163.

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე. კუბური განტოლების ამოხსნის ერთი შემთხვევა და მისი პრაქტიკული გამოყენება ჰიდრავლიკაში . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 63.

ი. ჩხენკელი. კულტურათაშორისი დიალოგი. . საქართველოს უნივერსიტეტის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2014წ. .

ი. კალანდია. კულტურის პრობლემების კვლევა ფილოსოფიის ინსტიტუტში.. სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფიის ინსტიტუტი - 60“, ბათუმი. 2007წ. .

ნ. ღონღაძე, ლ. თალაკვაძე, თ. ქარქუსაშვილი. ლაბორატორილი სამუშაოები ორგანულ სინთეზში სეკვესტრულ პირობებში. მოხსენებათა თეზისები. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში . წ. მოხსენებათა თეზისები. 9–12 ოქტომბერი, 2000, თბილისიბ 124 -125.

ჰ. კუპრაშვილი. ლაზეთის საკითხი იუსტინიანე დიდის პოლიტიკაში. სტუდენტთა XXXIV სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1972წ. გამ. თსუ, თბ., 1972. გვ. 12-13.

ზ. ჯალიაშვილი, თ. მედოიძე, ზ. მელიქიშვილი. ლაზერული კანცეროსკოპი. საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა ფორუმი. 2010წ. .

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი - გაზეთ "ლომისის" რედაქტორი. L&C პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 1995წ. გამომცემლობა "ლეგია", გვ.59-61.

თ. მალაღურაძე. ლეო ქიაჩელი და ქართული წიგნის გამოცემის პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილი დაბადების 120-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის (ჟურნალისტიკა. 0წ. .

ხ. ბერიშვილი. ლიზინგის ბაზარი საქართველოში: მოთხოვნა, მიწოდება, განვითარების პერსპექტივები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 2009. გვ.28–34.

მ. ხარხელი. ლიზინგის განვითარება საქართველოში და მისი ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები საქართველოში. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ზ. ვაშაკიძე. ლიზინგის თეორიული პრობლემები. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავიადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. აკადემიკოს სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენება. ახალციხე, 2009წ., გვ. 331-336.

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე, ნ.ქოიავა , ნ. გოგიშვილი, ლ. ბერიაშვილი. ლითონური მანგანუმისა და აქტიური მანგანუმის დიოქსიდის ერთდროული ელექტროგამოლექვა თბომედეგი ანიონსელექტიურ მემბრანიან რეაქტორში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 37-38.

ლ. გვენეტაძე. ლიკვიდურობის მართვის როლი კომერციული ბანკების ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი . 2008წ. ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე., საქართველოს ეკონომისტთა სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული., გვ.121-123 .

. ლოკალიზაციის თეორემები ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) მეთოდით შეჯამებადობისათვის . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი . 1993წ. 16-19 ნოემბერი.

ნ. ბახსოლიანი. ლუვიური ეთნოსის ისტორიისათვის. თსუ, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2017წ. .

ზ. ხვედელიძე. მ.ტატიშვილი, ი. მკურნალიძე, ი. სამხარაძე "შესაძლო გეომაგნიტური აქტიობის გავლენა ამინდის ფორმირებაზე საქართველოში". სტუ ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი მაისიის 65-ე სამეცნიერო სესია.. 2018წ. .

შ. ანდღულაძე, ა.ბერეჟიანი, ნ.ანდღულაძე., ლ.ანდღულაძე. მადნეულის სამთო-გამამდიდრებელი კომბინატში რეციკლირების გამოყენების შესაძლებლობა. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2014წ. აკადემიკოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია გვ.13.