კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ფიცხელაური. მედიცინის სფეროში მეტროლოგიურ გაზომვათა მეთოდებისა და გაზომვის საშუალებების მოდერნიზაცია-განახლება. სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2006წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

ზ. ხოკერაშვილი. მეტროს გვირაბაბში დგუშის ეფექტის მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხები.. კონფერენცია სამთო ინსტიტუტში. . 2017წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. მექანიზებული სამაგრისა და ლავის სანგრევს შორის დასაშვები მანძილის განსაზღვრა ჭიათურის საბადოს პირობებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის არსი. კონფერენციის მოხსენების თეზისები. წ. .

ნ. გეგენავა. მეწარმეობის კულტურა და მასზე მოქმედი რეგიონული ფაქტორები. აწსუ . 2010წ. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, 4 გვ..

ნ. ხაზარაძე. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის (L191) სემანტიკური კოდისათვის . თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი . 2008წ. .

ნ. ხაზარაძე. მზის ღვთაების აღმნიშვნელი უძველესი ორი ლევიური იეროგლიფის (Yazilikaya 34, Kultepe 86) ინტერპრეტაციისათვის. აკადემისოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

გ. ხერხეულიძე. მთის წყალსადინრების სატრანსპორტო ნაგებობებით გადამკვეთი კვანძების საიმედოობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ამოცანები. ჰმი-ს მაისის 51-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”. წ. .

ბ. ცხადაძე. მიბჩუან გვარსახელის წარმომავლობისათვის. XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ნ. ბოკუჩავა. მიკროორგანიზმების ეკოლოგიური მნიშვნელობა ტალახების ჰიდროქიმიური რეჟიმის ფორმირებაში . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნ.-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. თბილისი, გვ. 86..

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.