კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ც. ბასილაშვილი, კარტაშოვა მ., კობახიძე ნ.. მდინარეთა წყლიანობა სავეგეტაციო პერიოდში და მათი პროგნოზირება მთავარი სარწყავი სისტემების მომსახურებისათვის. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „გვალვის და მასთან ბრძოლის პრობლემები„ თბილისი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 107, გვ. 139 – 146.

გ. ბაღათურია, თ. ცხოვრებაძე. მე-2 მსოფლიო ომის დროინდელი თურქეთის რესპუბლიკის დიპლომატიის ძირითადი ასპექტები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართულ-თურქული კონფერენცია. 2014წ. .

ბ. ცხადაძე. მეგობარ, მეკოპარ, მეკოპრე ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. წ. .

ბ. სეხნიაიძე. მედიაცია და მისი განვითარება. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა. 2016წ. .

ა. ფიცხელაური. მედიცინის სფეროში მეტროლოგიურ გაზომვათა მეთოდებისა და გაზომვის საშუალებების მოდერნიზაცია-განახლება. სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2006წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

ი. კუტუბიძე. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. ძირითადი შემსრულებელი.. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

ზ. ხოკერაშვილი. მეტროს გვირაბაბში დგუშის ეფექტის მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხები.. კონფერენცია სამთო ინსტიტუტში. . 2017წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. მექანიზებული სამაგრისა და ლავის სანგრევს შორის დასაშვები მანძილის განსაზღვრა ჭიათურის საბადოს პირობებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის არსი. კონფერენციის მოხსენების თეზისები. წ. .

ნ. გეგენავა. მეწარმეობის კულტურა და მასზე მოქმედი რეგიონული ფაქტორები. აწსუ . 2010წ. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, 4 გვ..

. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის (L191) სემანტიკური კოდისათვის . თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი . 2008წ. .