კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყირმელაშვილი. მილსადენში ჰიდრონარევის ნაკადის მთლიანობის დარღვევით გამოწვეული ჰიდრავლიკური დარტყმა . საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XIV სამეცნ. კონფერენცია (მასალები). მარტი, თბილისი. გვ. 18-23. 1964წ. .

გ. ბელთაძე. მისაღები შედეგების არსებობა ზოგად ლექსიკოგრაფიულ თამაშებში. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა. თბილისი, 11-13 ოქტომბერი, 2001. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

გ. ყირმელაშვილი. მიღწევები სითხის მოძრაობის დაუმყარებელი რეჟიმების თეორიულ და ექსპერიმენტულ კვლევებში . გაერთიანებული სემინარი ჰიდრავლიკის, ჰიდროტექნიკის, ჰიდროენერგეტიკის და წყალმომარაგების საკითხებზე მიძღვნილი მ.ა. მოსკოვის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2001წ. გვ. 3.

ჯ. ფანჩულიძე. მიწის რეფორმა და მიწათმოწყობის პრობლემები საქართველოში. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, "ახალციხის უნივერსიტეტი", ახალციხე. 2010წ. .

ს. ბლიაძე, თ. ზირაქაშვილი. მოგებისა და რენტაბელობის ანალიზი. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. თანამედროვე გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და ევროიტეგრაცია.

რ. გრიგოლია, ნ. მიცკევიჩი. მოდალური ეპისტემიკური ლუკასევიჩის ლოგიკა გამდიდრებული კონსტანტით და მისი გამოყენება იმუნურ სისტემაში. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი . 2017წ. მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 7-10 თებერვალი 2017 წელი .

რ. შენგელია. მორალური გაცვეთის პოლიტ-ეკონომიკური არსის შესახებ. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981 წ. 22-23 დეკემბერი. . 1981წ. .

ხ. წიქარიშვილი. მორგვის გარეშე ქვევრის დამზადების მიზეზებისათვის. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.156-157.

მ. მათნაძე, ნ. გახოკიძე, ს. ცქვიტაია, გ. უგულავა, ვ. ანანიაშვილი. მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე ბენზიმიდაზოლ– და ბენზოტრიაზოლშემცველი ნაერთების სინთეზი და წარმოებულები. ქუთაისი. 2010წ. საერთშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის (სასმელი წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება), დამფუძნებელი ყრილობა . . წ. .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის, ფორუმი. . წ. .

გ. მალასიძე. მოძრაობის გამოკვლევა ბრტყელი დისკის მოდელის გრავიტაციულ ველში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეოთხე ყრილობა, 2005 ნოემბერი. წ. .

გ. მალასიძე. მოძრაობის მაიზოლირებელი ინტეგრალების როლი ვარსკვლავთა სისტემებში. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2010. წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინება თბილისის მოედნების რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. .

თ. შაყულაშვილი. მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში.. სოხუმის უნივერსიტეტი. 2012წ. სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ჟურნალი 2012 წ. გვ-62-75.

ხ. თოდაძე. მოწყალე ღვთისმშობლის მონასტრის ტიპიკონი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .

მ. პაპაშვილი. მოხდა თუ არა 1054 წელს ეკლესიათა გათიშვა?. თსუ ზუგდიდის ფილიალი. 2006წ. სამ,ეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.68-69.

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ,,ციფრული ტექსტის პოზიცია კომუნიკაციურ მოდელში“. . ახალციხის უნივერსიტეტი.აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.. წ. .

ლ. ჩხარტიშვილი. მრავალელექტრონიანი ატომის კვაზიკლასიკური ორბიტალების გათვლა თომას–ფერმის მოდიფიცირებულ მოდელში. აკადემიკოს მათე მირიანაშვილის დაბადების 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია (1997 წ. 3–5 ოქტომბერი, თბილისი). 1997წ. აკადემიკოს მათე მირიანაშვილის დაბადების 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია (პროგრამა), თბილისი: თსუ, 2.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვა ტექნიკური მხედველობის მეშვეობით. საქ. მეცნ. აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის <<მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები>>. 2004წ. მოხსენებათა კრებული.