კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ცხადაძე. მეგობარ, მეკოპარ, მეკოპრე ლექსემათა ურთიერთმიმართებისათვის. არნ. ჩიქობავას სახ. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. წ. .

ბ. სეხნიაიძე. მედიაცია და მისი განვითარება. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა. 2016წ. .

ა. ფიცხელაური. მედიცინის სფეროში მეტროლოგიურ გაზომვათა მეთოდებისა და გაზომვის საშუალებების მოდერნიზაცია-განახლება. სამეცნიერო სიმპოზიუმი. 2006წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2გვ. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

ა. მანაგაძე, რ. კლდიაშვილი, ც. ლომთაძე. მეთოდური მითითებები დამოუკიდებელი მუშაობისათვის სამშენებლო და სანტექნიკის სტუდენტებისათვის . I რესპუბლიკური სამეცნ. მეთოდური კონფერენცია არაორგანულ ქიმიაში, თბილისი, 1990 2. წ. .

ი. კუტუბიძე. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. ძირითადი შემსრულებელი.. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

ზ. ხოკერაშვილი. მეტროს გვირაბაბში დგუშის ეფექტის მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხები.. კონფერენცია სამთო ინსტიტუტში. . 2017წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. მექანიზებული სამაგრისა და ლავის სანგრევს შორის დასაშვები მანძილის განსაზღვრა ჭიათურის საბადოს პირობებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის არსი. კონფერენციის მოხსენების თეზისები. წ. .

ნ. გეგენავა. მეწარმეობის კულტურა და მასზე მოქმედი რეგიონული ფაქტორები. აწსუ . 2010წ. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, 4 გვ..

ნ. ხაზარაძე. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის (L191) სემანტიკური კოდისათვის . თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი . 2008წ. .

ნ. ხაზარაძე. მზის ღვთაების აღმნიშვნელი უძველესი ორი ლევიური იეროგლიფის (Yazilikaya 34, Kultepe 86) ინტერპრეტაციისათვის. აკადემისოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

გ. ხერხეულიძე. მთის წყალსადინრების სატრანსპორტო ნაგებობებით გადამკვეთი კვანძების საიმედოობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ამოცანები. ჰმი-ს მაისის 51-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”. წ. .