კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. მზის ღვთაების აღმნიშვნელი უძველესი ორი ლევიური იეროგლიფის (Yazilikaya 34, Kultepe 86) ინტერპრეტაციისათვის. აკადემისოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

გ. ხერხეულიძე. მთის წყალსადინრების სატრანსპორტო ნაგებობებით გადამკვეთი კვანძების საიმედოობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ამოცანები. ჰმი-ს მაისის 51-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”. წ. .

ბ. ცხადაძე. მიბჩუან გვარსახელის წარმომავლობისათვის. XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ნ. ბოკუჩავა. მიკროორგანიზმების ეკოლოგიური მნიშვნელობა ტალახების ჰიდროქიმიური რეჟიმის ფორმირებაში . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნ.-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. თბილისი, გვ. 86..

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.

გ. ყირმელაშვილი. მილსადენში ჰიდრონარევის ნაკადის მთლიანობის დარღვევით გამოწვეული ჰიდრავლიკური დარტყმა . საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XIV სამეცნ. კონფერენცია (მასალები). მარტი, თბილისი. გვ. 18-23. 1964წ. .

მ. კაპანაძე. მინის მოზაიკასთან დაკავშირებული ძველქართული ტერმინების შესახებ. სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 1998წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

მ. კაპანაძე. მინის წარმოების ჩასახვა და განვითარება საქართველოში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

გ. ბელთაძე. მისაღები შედეგების არსებობა ზოგად ლექსიკოგრაფიულ თამაშებში. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა. თბილისი, 11-13 ოქტომბერი, 2001. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

გ. ყირმელაშვილი. მიღწევები სითხის მოძრაობის დაუმყარებელი რეჟიმების თეორიულ და ექსპერიმენტულ კვლევებში . გაერთიანებული სემინარი ჰიდრავლიკის, ჰიდროტექნიკის, ჰიდროენერგეტიკის და წყალმომარაგების საკითხებზე მიძღვნილი მ.ა. მოსკოვის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2001წ. გვ. 3.

ჯ. ფანჩულიძე. მიწის რეფორმა და მიწათმოწყობის პრობლემები საქართველოში. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, "ახალციხის უნივერსიტეტი", ახალციხე. 2010წ. .

ს. ბლიაძე, თ. ზირაქაშვილი. მოგებისა და რენტაბელობის ანალიზი. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. თანამედროვე გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და ევროიტეგრაცია.

რ. გრიგოლია, ნ. მიცკევიჩი. მოდალური ეპისტემიკური ლუკასევიჩის ლოგიკა გამდიდრებული კონსტანტით და მისი გამოყენება იმუნურ სისტემაში. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი . 2017წ. მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 7-10 თებერვალი 2017 წელი .

თ. აბულაძე. მონაცემთა გაცვლის ოპერაციაა კვლევის საკითხის შესახებ ორთოგონალური ასოციატიური მრავალპროცესორის ამომხსნელ ველში. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა დამუშავების გამოყენების საკითხები". 1982წ. ქ. თბილისი, 4 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალური გაცვეთის პოლიტ-ეკონომიკური არსის შესახებ. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981 წ. 22-23 დეკემბერი. . 1981წ. .

ხ. წიქარიშვილი. მორგვის გარეშე ქვევრის დამზადების მიზეზებისათვის. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.156-157.

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე,. მორფემების მათემატიკური ფუნქციებისა და წინადადებებში სიტყვათშორისი ცარიელი ადგილების პრობლემა ქართული ენის მიხედვით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2006წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.16-18/40-42.

მ. მათნაძე, ნ. გახოკიძე, ს. ცქვიტაია, გ. უგულავა, ვ. ანანიაშვილი. მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე ბენზიმიდაზოლ– და ბენზოტრიაზოლშემცველი ნაერთების სინთეზი და წარმოებულები. ქუთაისი. 2010წ. საერთშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის (სასმელი წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება), დამფუძნებელი ყრილობა . . წ. .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის, ფორუმი. . წ. .