კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

გ. ცინცაძე, ი.შარია, თ.წივწივაძე, რ.კურტანიძე, ა.მამულაშვილი, კ.წერეთელი. მეტანიტრობენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონის და მეტანიტრობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ელექტრონული სტრუქტურის ქვანტურ-ქიმიური კვლევა. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. გვ.75-76. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.75-76.

ზ. ხოკერაშვილი. მეტროს გვირაბაბში დგუშის ეფექტის მოდელირებისა და გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხები.. კონფერენცია სამთო ინსტიტუტში. . 2017წ. .

უ. კავთიაშვილი, ნ. ბოჭორიშვილი. მექანიზებული სამაგრისა და ლავის სანგრევს შორის დასაშვები მანძილის განსაზღვრა ჭიათურის საბადოს პირობებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. .

ვ. დათაშვილი. მეცნიერულ ტექნიკური პროგრესის არსი. კონფერენციის მოხსენების თეზისები. წ. .

ნ. გეგენავა. მეწარმეობის კულტურა და მასზე მოქმედი რეგიონული ფაქტორები. აწსუ . 2010წ. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, 4 გვ..

. მზის აღმნიშვნელი ერთი ლუვიური იეროგლიფის (L191) სემანტიკური კოდისათვის . თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის და ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი . 2008წ. .

. მზის ღვთაების აღმნიშვნელი უძველესი ორი ლევიური იეროგლიფის (Yazilikaya 34, Kultepe 86) ინტერპრეტაციისათვის. აკადემისოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

გ. ხერხეულიძე. მთის წყალსადინრების სატრანსპორტო ნაგებობებით გადამკვეთი კვანძების საიმედოობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ამოცანები. ჰმი-ს მაისის 51-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”. წ. .

ბ. ცხადაძე. მიბჩუან გვარსახელის წარმომავლობისათვის. XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

ნ. ბოკუჩავა. მიკროორგანიზმების ეკოლოგიური მნიშვნელობა ტალახების ჰიდროქიმიური რეჟიმის ფორმირებაში . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნ.-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. თბილისი, გვ. 86..

გ. ელიავა, მ. ჯაში, თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე.. მილდრონატის მოქმედების მექანიზმები და მისი გამოყენების პერსპექტივა სარეაბილიტაციო პრაქტიკაში. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 43-50.

გ. ყირმელაშვილი. მილსადენში ჰიდრონარევის ნაკადის მთლიანობის დარღვევით გამოწვეული ჰიდრავლიკური დარტყმა . საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XIV სამეცნ. კონფერენცია (მასალები). მარტი, თბილისი. გვ. 18-23. 1964წ. .

მ. კაპანაძე. მინის მოზაიკასთან დაკავშირებული ძველქართული ტერმინების შესახებ. სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 1998წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

მ. კაპანაძე. მინის წარმოების ჩასახვა და განვითარება საქართველოში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2000წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

გ. ბელთაძე. მისაღები შედეგების არსებობა ზოგად ლექსიკოგრაფიულ თამაშებში. საქართველოს მათემატიკოსთა III ყრილობა. თბილისი, 11-13 ოქტომბერი, 2001. 2001წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

გ. ყირმელაშვილი. მიღწევები სითხის მოძრაობის დაუმყარებელი რეჟიმების თეორიულ და ექსპერიმენტულ კვლევებში . გაერთიანებული სემინარი ჰიდრავლიკის, ჰიდროტექნიკის, ჰიდროენერგეტიკის და წყალმომარაგების საკითხებზე მიძღვნილი მ.ა. მოსკოვის დაბადების 100 წლისთავისადმი. თბილისი. 2001წ. გვ. 3.

ჯ. ფანჩულიძე. მიწის რეფორმა და მიწათმოწყობის პრობლემები საქართველოში. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, "ახალციხის უნივერსიტეტი", ახალციხე. 2010წ. .

ს. ბლიაძე, თ. ზირაქაშვილი. მოგებისა და რენტაბელობის ანალიზი. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. თანამედროვე გამოწვევები, მეცნიერების აქტუალური პრობლემები და ევროიტეგრაცია.

რ. გრიგოლია, ნ. მიცკევიჩი. მოდალური ეპისტემიკური ლუკასევიჩის ლოგიკა გამდიდრებული კონსტანტით და მისი გამოყენება იმუნურ სისტემაში. ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი . 2017წ. მეხუთე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში 7-10 თებერვალი 2017 წელი .