კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ა. სონღულაშვილი. აფხაზეთის სამართლებრივი სტატუსი საქართველოს შემადგენლობაში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების და არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. . წ. ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები”. გვ.98-102..

მ. შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების, არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების და მათი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 95-98.

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებებზე.. რესპუბლიკური საერთაშორისო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთზური ბიოლოგიურად აქტირუი ნივთიერებები.. 2010წ. თბილისი, 30 მარტი, გვ72-74.

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სიმბოლიკისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბორბლის სემანტიკური კოდისათვის იეროლგიფურ-ლუვიურ დამწერლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის ძველი ისტორიის განყოფილება, ნანა ხაზარაძის საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ბრინჯაოს სარკე ურარტუდან. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, პლატონ იოსელიანის დაბადების 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ხუტაშვილი ი., ძაგანია თ.. ბუნებრივი აირის გაჟონვის დაფიქსირების და ჩამკეტი კლაპანის მართვის სისტემა. ი. ფრანგიშვილის საბადების 85 წლისათვისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. გვ 349.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2011წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXV გაფართოებული სხდომები.

ფ. წოწკოლაური. განათლების და მეცნიერების რეფორმა გლობალიზაციის პირობებში . საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, თბილისის მეექვსე ეკონომიკური ფორუმი "საქართველოს ევროპული არჩევანის გამოწვევები". 2015წ. .

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის განხილვა - პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა. სემინარი განათლების რეფორმის შესახებ. ფონდი "ჰორიზონტი". 29-30 ივლისი. . 2002წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეხუთე ეროვნული კონფერენცია. . 2016წ. თბილისი.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენა მცირერადიუსიან და შედგენილ მრუდებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.16..

მ. ჩიქავა. გასტროენტეროლოგიური ფუნქციური დარღვევები საქართველოს მოზარდებში.. თდასუ–ს XVII სამეცნიერო კონფერენცია / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2010წ. გვ.244-246.

ი. გელენავა. გაყალბებული ისტორია და აფხაზური სეპარატიზმი, აფხაზეთის მასწავლებელთა II კონფერენცია. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო . 2008წ. .

ნ. ბახსოლიანი. გვიანხეთური ხანის სამეფო-სამთავროთა პოლიტიკური ისტორიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, გრიგოლ გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

გ. მალასიძე. გრავიტაციული დარტყმის მახასიათებელი დროის შუალედის შეფასება ვარსკვლავთა სფერული გროვებისთვის გალაქტიკაში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის პირველიამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ე. ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი. წ. .

ლ. ხვედელიძე. დასახლებათაშორისი კავშირების თავისებურებები შეწყვილებულ საქალაქო დასახლებებში . რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია -"საქართველოს ხალხთმოსახლეობის პრობლემები" თბ., სმედმსი . . 1985წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, ბ.ჭუნაშვილი. დატვირთვების განაწილების ოპტიმიზაცია ენერგეტიკული სისტემის ელექტროსადგურებს შორის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წ. .

ნ. შავლაყაძე. დინამიკური საკონტაქტო ამოცანა დრეკადი ნახევარსივრცისათვის აბსოლუტურად ხისტი და დრეკადი ჩართვებით. თსუ ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის კონფერენცია. 2011წ. .