კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. აბულაძე. მონაცემთა გაცვლის ოპერაციაა კვლევის საკითხის შესახებ ორთოგონალური ასოციატიური მრავალპროცესორის ამომხსნელ ველში. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებათა დამუშავების გამოყენების საკითხები". 1982წ. ქ. თბილისი, 4 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. მორალური გაცვეთის პოლიტ-ეკონომიკური არსის შესახებ. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981 წ. 22-23 დეკემბერი. . 1981წ. .

ხ. წიქარიშვილი. მორგვის გარეშე ქვევრის დამზადების მიზეზებისათვის. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.156-157.

კ. ფხაკაძე, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე,. მორფემების მათემატიკური ფუნქციებისა და წინადადებებში სიტყვათშორისი ცარიელი ადგილების პრობლემა ქართული ენის მიხედვით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2006წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის IV რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.16-18/40-42.

მ. მათნაძე, ნ. გახოკიძე, ს. ცქვიტაია, გ. უგულავა, ვ. ანანიაშვილი. მოსალოდნელი ბიოლოგიური აქტივობის მქონე ბენზიმიდაზოლ– და ბენზოტრიაზოლშემცველი ნაერთების სინთეზი და წარმოებულები. ქუთაისი. 2010წ. საერთშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის (სასმელი წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება), დამფუძნებელი ყრილობა . . წ. .

ჯ. მაჭავარიანი. მოძრაობა ეკონომიკური აღმავლობისათვის, ფორუმი. . წ. .

გ. მალასიძე. მოძრაობის გამოკვლევა ბრტყელი დისკის მოდელის გრავიტაციულ ველში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეოთხე ყრილობა, 2005 ნოემბერი. წ. .

გ. მალასიძე. მოძრაობის მაიზოლირებელი ინტეგრალების როლი ვარსკვლავთა სისტემებში. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2010. წ. .

ო. ნახუცრიშვილი. მოძრაობის უსაფრთხოების მოთხოვნების გათვალისწინება თბილისის მოედნების რეკონსტრუქციის შემთხვევაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 1978წ. .

თ. შაყულაშვილი. მოწმის იმუნიტეტის პრობლემები სისხლის სამართლის პროცესში.. სოხუმის უნივერსიტეტი. 2012წ. სოხუმის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის შექმნის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ჟურნალი 2012 წ. გვ-62-75.

ხ. თოდაძე. მოწყალე ღვთისმშობლის მონასტრის ტიპიკონი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .

მ. პაპაშვილი. მოხდა თუ არა 1054 წელს ეკლესიათა გათიშვა?. თსუ ზუგდიდის ფილიალი. 2006წ. სამ,ეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.68-69.

რ. თაბუკაშვილი. მოხსენება: ,,ციფრული ტექსტის პოზიცია კომუნიკაციურ მოდელში“. . ახალციხის უნივერსიტეტი.აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.. წ. .

ლ. ჩხარტიშვილი. მრავალელექტრონიანი ატომის კვაზიკლასიკური ორბიტალების გათვლა თომას–ფერმის მოდიფიცირებულ მოდელში. აკადემიკოს მათე მირიანაშვილის დაბადების 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია (1997 წ. 3–5 ოქტომბერი, თბილისი). 1997წ. აკადემიკოს მათე მირიანაშვილის დაბადების 90–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია (პროგრამა), თბილისი: თსუ, 2.

დ. ფურცხვანიძე. მრავალსახსრული სამრეწველო რობოტის მართვა ტექნიკური მხედველობის მეშვეობით. საქ. მეცნ. აკადემია ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის <<მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები>>. 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. მსოფლიო კრიზისის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "სოციალური ეკონომიკა". 2011წ. გნ. 288-291.

თ. ღამბაშიძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2009წ. სამეცნიერო შრომების კრებული.

მ. ზუბიაშვილი, ა. მარუაშვილი, ნ. სესაძე. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო. ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2009წ. სამეცნიერო შრომების კრებული. გვ. 45-49..

ლ. ჩიქავა. მსოფლიოს მოსახლეობის აღწარმოების რეგიონული თავისებურებანი.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომისტთა საზოგადოება, საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება და გლობალიზაცია. ქ.თბილისი.