კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ბეჟუაშვილი. ორგანზომილებიანი დინამიკური ამოცანები სიმპოზიუმის მასალები, . სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკაში თბილისი,14–17 ივნისი . 1997წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, . რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია „საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკა - პრობლემები და გამოწვევები“ , თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია “საქართველო ნარკონიკების გარეშე“. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტები ირჩევენ ევროპას“ . თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ს. ბლიაძე, ლ. ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენცია განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.

ს. ბლიაძე, ლია ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მე-9 საერთაშორისო-სამეცნიერო კომფერენცია ”განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პესპექტივები”. 2016წ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ნ. გალახვარიძე. ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების ძირითადი მიმართულებები და ინოვაციათა მართვის მექანიზმები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 წლისაა. 2015წ. უნივერსიტეტთა შორისო სამეცნიერო კონფერენცია" ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. შრომების კრებული..

ი. აქუბარდია. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე სამართლებრივი მეთოდები. თსუ,21-22 დეკემბერი, 2010. წ. .

ზ. გელიაშვილი, თ. დუნდუა, თ.მათითაიშვილი, მ.ღაღოლიშვილი. ორგანოსილიკაგელების სინთეზური მეთოდების ზოგიერთი ტექნიკური თვისებების შედარებითი დახასიათება . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.50-51.

ნ. ღონღაძე, ნ. ქოქოევა, გ. ჭირაქაძე. ორგანული ქიმიის დაწყებითი ცნებები “სწავლების მეთოდიკა ცხრაწლედში”. რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97. წ. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97.

თ. ცინცაძე, მ. მამისეიშვილი, ზ. ლომთაძე, ტ. შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული აქტინომიციდური თვისებები. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. წ. გვ. 138.

თ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი ზ.ლომთაძე ტ.შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული და აქტინომიციდური თვისებები. . 2010წ. რესპ. სამეც. კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი 2010 გვ. 138-140.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ზ.ლომთაძე, თ.შიუკაშვილი. ორთო და მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთები . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, გვ.138-139.

ნ. შავლაყაძე. ორთოტროპული ფირფიტისათვის საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებთი ამოხსნის შესახებ. Reports of Enlarged session of the Seminar of I. Vekua Inst. of Appl. Math.TSU. 2010წ. .

გ. მალასიძე. ორმაგი და ჯერადი ვარსკვლავები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და კვლევა. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი.. 2002წ. კონფერენციის პროგრამა.

თ. სანიკიძე. ორსვეტიანი ტაძარი („თამარის დარბაზი“) უფლისციხეში. თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. წ. .

მ. პაპაშვილი. პაპ იოანე პავლე II და 80-იანი წლების პოლონეთის კრიზისი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძრვნილი სამეცნიერო სესია.მოხსენებების მოკლე შინაარსები, გვ.57-61.

თ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, თ. თაქთაქიშვილი. პარა დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილნიკოტინოილ და ნიკოტინოილ ჰიდრაზონებთან კობალტ (II)-ის და ნიკელ(II)-ის ქლორიდების და თიოციანატების კოორდინაციული ნაერთები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 0წ. გვ.3.

თ. ცინცაძე, თ. თაქთაქიშვილი. პარა დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილნიკოტინოილჰიდრაზიდებთან კობალტ (II)-ის და ნიკელ(II)-ის ქლორიდების და თიოციანატების კოორდინაციული ნაერთები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერებცია ქიმიაში. 2002წ. გვ.3.