კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ტურძელაძე, კავტელაძე ნ.. მცირე წარმადობის ელექტროსაშრობი დანადგარის კვლევა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი. . 2016წ. .

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება და აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი. წ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოს მთიანეთში და მისი ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.. საპატრიარქო, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და საზოგადოება ”რაჭა”. წ. მთიანეთის აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. წ. საქართველოს ეკონომიკური და დემოგრაფიული განვი¬თა¬რების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

რ. მიშველაძე. მხატვრულ-ფსიქოლოგიური ავტოპორტრეტი გალაკტიონის ლირიკაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 15 გვ. თბილისი,. 2008წ. .

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,თ.შარაშიძე, ჯ.გუგეშიძე. ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკისა და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. 2012წ. შრომათა კრებული, თბილისი, გვ:135-140.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. 2012წ. შრომათა კრებული, გვ.154–159.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში; თბილისი. 2012წ. გვ.154–159.

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული; თბილისი. 2012წ. გვ.154–159.

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ. და სხვა. ნავთობიდან ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდა გამააქტიურებელი მისართის დამატებით . (ანგარიში თემის № 04/158/ 97 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 18–19 ოქტომბერი . 2011წ. გვ. 96.

მ. ჭირაქაძე. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ე3პიტახიის მეთოდით. . წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", გბ. 255–259.

ლ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის მსოფლიო წარმოება და კონიუნქტურა. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის ს/ს გაერთიანების სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1992წ. თბილისი.

მ. შენგელია, გ. კეკელია ი. ლორია. ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკში მოთავსებულ უსასრულოდ გრძელი მეტალური ცილინდრებისაგან შედგენილ პერიოდულ მესერზე ბრტყელი ელ. მაგნიტური ტალღის დიფრაქციის ამოცანის მკაცრი ამოხსნა“. „შრომები“ კორპორაცია „ლეგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტი -სამეცნიერო ნაშრომი 1996 წ. თბილისი. 0წ. 2.

თ. ნატროშვილი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერერიკულ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

ნ. ასათიანი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ -გრუნტების ეროზიის პროგნოზირებისა და გაანგარიშების პრობლემები სარწყავ მიწათმოქმედებაში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენცია. 1998წ. "აგროეკოლოგიური აქტუალური პრობლემები", თბილისი, გვ. 106-108.

ლ. წულუკიძე. ნიადაგის ეროზიის საწი¬ნააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის(II) სულფატთან როდანინის ნაწარმების კომპლექსწარმოქმნის (ქიმიზიმის) შესწავლა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 28-30. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ. 28-30.

ა. მამუჩიშვილი. ნილპოტენტური გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსების VII კონფერენცია, მოხსენებითი თეზისები, ცხინვალი. 1977წ. .