კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. მცირე ბიზნესის განვითარება საქართველოში მსოფლიო გამოცდილების კონტექსტში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. #1. 2009. გვ.13–18.

თ. რუხაძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების პრობლემები. . “თსუ პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული VII“ . 2014წ. 496-499გვ..

თ. როსტიაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერის ასპექტები (ძირითადი მიმართულებები და ინფრასტრუქტურა) . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია,ახალციხე. წ. .

თ. კილაძე, თ.რუხაძე. მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემები. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გ.პაპავას 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. .

ქ. ილურიძე. მცირე და საშუალო მეწარმეობის ხელშეწყობის ინსტიტუციონალური გარემო. ეთა“ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

თ. ზორიკოვი, კურატაშვილი მ.. მცირე ზომის წყალქვეშა ობიექტების ავმცირე ზომის წყალქვეშა ობიექტების ავტომატური ამოცნობა ახლო ექოლოკაციის ამოცანებშიტომატური ამოცნობა ახლო ექოლოკაციის ამოცანებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. სამეცნიერო-პრაქტიცული კონფერენცია, თბილისი. 1998წ. .

დ. ტურძელაძე, კავტელაძე ნ.. მცირე წარმადობის ელექტროსაშრობი დანადგარის კვლევა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი. . 2016წ. .

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება და აქტიური დემოგრაფიული პოლიტიკის აუცილებლობა საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის დემოგრაფიისა და სოციოლოგიური კვლევის ინსტიტუტი. წ. დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოს მთიანეთში და მისი ნეგატიური სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები.. საპატრიარქო, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და საზოგადოება ”რაჭა”. წ. მთიანეთის აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. მწვავე დემოგრაფიული ვითარება საქართველოში და მისი ნორმალიზების ღონისძიებათა სისტემა.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. წ. საქართველოს ეკონომიკური და დემოგრაფიული განვი¬თა¬რების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი.

რ. მიშველაძე. მხატვრულ-ფსიქოლოგიური ავტოპორტრეტი გალაკტიონის ლირიკაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 15 გვ. თბილისი,. 2008წ. .

ი. ბაზღაძე, ლ. გვერდწითელი,თ.შარაშიძე, ჯ.გუგეშიძე. ნავთობგადამამუშავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია თსუ პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკისა და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. 2012წ. შრომათა კრებული, თბილისი, გვ:135-140.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მელიქაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. 2012წ. შრომათა კრებული, გვ.154–159.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში; თბილისი. 2012წ. გვ.154–159.

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული; თბილისი. 2012წ. გვ.154–159.

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ. და სხვა. ნავთობიდან ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდა გამააქტიურებელი მისართის დამატებით . (ანგარიში თემის № 04/158/ 97 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 18–19 ოქტომბერი . 2011წ. გვ. 96.

მ. ჭირაქაძე. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ე3პიტახიის მეთოდით. . წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", გბ. 255–259.

ლ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის მსოფლიო წარმოება და კონიუნქტურა. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის ს/ს გაერთიანების სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1992წ. თბილისი.

მ. შენგელია, გ. კეკელია ი. ლორია. ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკში მოთავსებულ უსასრულოდ გრძელი მეტალური ცილინდრებისაგან შედგენილ პერიოდულ მესერზე ბრტყელი ელ. მაგნიტური ტალღის დიფრაქციის ამოცანის მკაცრი ამოხსნა“. „შრომები“ კორპორაცია „ლეგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტი -სამეცნიერო ნაშრომი 1996 წ. თბილისი. 0წ. 2.