კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ასათიანი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ -გრუნტების ეროზიის პროგნოზირებისა და გაანგარიშების პრობლემები სარწყავ მიწათმოქმედებაში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენცია. 1998წ. "აგროეკოლოგიური აქტუალური პრობლემები", თბილისი, გვ. 106-108.

ლ. წულუკიძე. ნიადაგის ეროზიის საწი¬ნააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის(II) სულფატთან როდანინის ნაწარმების კომპლექსწარმოქმნის (ქიმიზიმის) შესწავლა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 28-30. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ. 28-30.

ა. მამუჩიშვილი. ნილპოტენტური გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსების VII კონფერენცია, მოხსენებითი თეზისები, ცხინვალი. 1977წ. .

ე. ელერდაშვილი. ნიუტონის ცენტრალურ ველში ტეტრაედრის ფორმის მქონე მყარი სხეულის სტაციონალური მოძრაობის ერთი შემთხვევის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ-ს დაარსების 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 48-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 1988წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე. ობიექტების იდენტიფიკაცია და ამოცნობა დროის რეალურ მასშტაბში შესაბამისი ფოტოანიზოტროპული ანალოგებისსაშუალებით. “ფოტონიკა– 2005”, თბილისი . 2005წ. კონფერენციის თეზისები, გვ. 3-4.

მ. ჯაფარიძე, შ.გეგია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის საბადოების შედარებით დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ორგანზომილებიანი დინამიკური ამოცანები სიმპოზიუმის მასალები, . სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკაში თბილისი,14–17 ივნისი . 1997წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, . რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია „საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკა - პრობლემები და გამოწვევები“ , თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია “საქართველო ნარკონიკების გარეშე“. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტები ირჩევენ ევროპას“ . თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ს. ბლიაძე, ლ. ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენცია განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.

ს. ბლიაძე, ლია ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მე-9 საერთაშორისო-სამეცნიერო კომფერენცია ”განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პესპექტივები”. 2016წ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ნ. გალახვარიძე. ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების ძირითადი მიმართულებები და ინოვაციათა მართვის მექანიზმები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 წლისაა. 2015წ. უნივერსიტეტთა შორისო სამეცნიერო კონფერენცია" ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. შრომების კრებული..

ი. აქუბარდია. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე სამართლებრივი მეთოდები. თსუ,21-22 დეკემბერი, 2010. წ. .

ზ. გელიაშვილი, თ. დუნდუა, თ.მათითაიშვილი, მ.ღაღოლიშვილი. ორგანოსილიკაგელების სინთეზური მეთოდების ზოგიერთი ტექნიკური თვისებების შედარებითი დახასიათება . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.50-51.

ნ. ღონღაძე, ნ. ქოქოევა, გ. ჭირაქაძე. ორგანული ქიმიის დაწყებითი ცნებები “სწავლების მეთოდიკა ცხრაწლედში”. რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97. წ. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97.

თ. ცინცაძე, მ. მამისეიშვილი, ზ. ლომთაძე, ტ. შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული აქტინომიციდური თვისებები. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. წ. გვ. 138.