კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბუაჩიძე, მ.მჭედლიშვილი, ხ.ჩიქვილაძე, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი. ნავთობდესტრუქტორი მიკროორგანიზმების როლი საქართველოს შავი ზღვის წყლების ბუნებრივი ორგანული ნაერთების დაშლაში. ლეონიდე მიქელაძის დაბადების 100–წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ნავთობქიმიაში. შრომათა კრებული; თბილისი. 2012წ. გვ.154–159.

თ. შაქარაშვილი, ანდღულაძე მ.კ. და სხვა. ნავთობიდან ნათელი ფრაქციების გამოსავლიანობის გაზრდა გამააქტიურებელი მისართის დამატებით . (ანგარიში თემის № 04/158/ 97 ბნგქ). სტუ, თბილისი. 1997წ. .

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 18–19 ოქტომბერი . 2011წ. გვ. 96.

მ. ჭირაქაძე. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ე3პიტახიის მეთოდით. . წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", გბ. 255–259.

ლ.შენგელია, ნ.ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის მსოფლიო წარმოება და კონიუნქტურა. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის ს/ს გაერთიანების სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1992წ. თბილისი.

მ. შენგელია, გ. კეკელია ი. ლორია. ნახევრად უსასრულო დიელექტრიკში მოთავსებულ უსასრულოდ გრძელი მეტალური ცილინდრებისაგან შედგენილ პერიოდულ მესერზე ბრტყელი ელ. მაგნიტური ტალღის დიფრაქციის ამოცანის მკაცრი ამოხსნა“. „შრომები“ კორპორაცია „ლეგია და კომპანიის“ უნივერსიტეტი -სამეცნიერო ნაშრომი 1996 წ. თბილისი. 0წ. 2.

თ. ნატროშვილი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერერიკულ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

ნ. ასათიანი. ნეოლოგიზმთა ტრანსპოზიციის ტიპები ამერიკულ პოლიტიკურ დისკურსში. საქართველოს უნივერსიტეტის VII ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ი. ყრუაშვილი. ნიადაგ -გრუნტების ეროზიის პროგნოზირებისა და გაანგარიშების პრობლემები სარწყავ მიწათმოქმედებაში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენცია. 1998წ. "აგროეკოლოგიური აქტუალური პრობლემები", თბილისი, გვ. 106-108.

ლ. წულუკიძე. ნიადაგის ეროზიის საწი¬ნააღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. 2016წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის(II) სულფატთან როდანინის ნაწარმების კომპლექსწარმოქმნის (ქიმიზიმის) შესწავლა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 28-30. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ. 28-30.

ა. მამუჩიშვილი. ნილპოტენტური გრეხილი ნამრავლის აპროქსიმირების შესახებ. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსების VII კონფერენცია, მოხსენებითი თეზისები, ცხინვალი. 1977წ. .

ე. ელერდაშვილი. ნიუტონის ცენტრალურ ველში ტეტრაედრის ფორმის მქონე მყარი სხეულის სტაციონალური მოძრაობის ერთი შემთხვევის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ-ს დაარსების 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 48-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 1988წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე. ობიექტების იდენტიფიკაცია და ამოცნობა დროის რეალურ მასშტაბში შესაბამისი ფოტოანიზოტროპული ანალოგებისსაშუალებით. “ფოტონიკა– 2005”, თბილისი . 2005წ. კონფერენციის თეზისები, გვ. 3-4.

მ. ჯაფარიძე, შ.გეგია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის საბადოების შედარებით დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ორგანზომილებიანი დინამიკური ამოცანები სიმპოზიუმის მასალები, . სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკაში თბილისი,14–17 ივნისი . 1997წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, . რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია „საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკა - პრობლემები და გამოწვევები“ , თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია “საქართველო ნარკონიკების გარეშე“. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტები ირჩევენ ევროპას“ . თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .