კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ელერდაშვილი. ნიუტონის ცენტრალურ ველში ტეტრაედრის ფორმის მქონე მყარი სხეულის სტაციონალური მოძრაობის ერთი შემთხვევის შესახებ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თსუ-ს დაარსების 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სტუდენტთა 48-ე სამეცნიერო კონფერენცია. 1988წ. .

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე. ობიექტების იდენტიფიკაცია და ამოცნობა დროის რეალურ მასშტაბში შესაბამისი ფოტოანიზოტროპული ანალოგებისსაშუალებით. “ფოტონიკა– 2005”, თბილისი . 2005წ. კონფერენციის თეზისები, გვ. 3-4.

მ. ჯაფარიძე, შ.გეგია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის საბადოების შედარებით დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ჯ. გიორგობიანი, მ.ნაჭყებია. ოპერაციათა კვლევის მეთოდები ენერგოეკონომიკის ექსტრემალურ ამოცანებში. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ორგანზომილებიანი დინამიკური ამოცანები სიმპოზიუმის მასალები, . სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკაში თბილისი,14–17 ივნისი . 1997წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, . რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია „საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკა - პრობლემები და გამოწვევები“ , თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია “საქართველო ნარკონიკების გარეშე“. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტები ირჩევენ ევროპას“ . თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ს. ბლიაძე, ლ. ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. სამეცნიერო კონფერენცია განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.

ს. ბლიაძე, ლია ბიბილიაშვილი. ორგანიზაციების ეფექტურად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მე-9 საერთაშორისო-სამეცნიერო კომფერენცია ”განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პესპექტივები”. 2016წ. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.

ნ. გალახვარიძე. ორგანიზაციის ინოვაციური განვითარების ძირითადი მიმართულებები და ინოვაციათა მართვის მექანიზმები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 25 წლისაა. 2015წ. უნივერსიტეტთა შორისო სამეცნიერო კონფერენცია" ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. შრომების კრებული..

ი. აქუბარდია. ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის თანამედროვე სამართლებრივი მეთოდები. თსუ,21-22 დეკემბერი, 2010. წ. .

ზ. გელიაშვილი, თ. დუნდუა, თ.მათითაიშვილი, მ.ღაღოლიშვილი. ორგანოსილიკაგელების სინთეზური მეთოდების ზოგიერთი ტექნიკური თვისებების შედარებითი დახასიათება . მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.50-51.

ნ. ღონღაძე, ნ. ქოქოევა, გ. ჭირაქაძე. ორგანული ქიმიის დაწყებითი ცნებები “სწავლების მეთოდიკა ცხრაწლედში”. რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97. წ. მოხსენებათა თეზისები. 2002წ. 29-31 ოქტომბერიბ 96-97.

თ. ცინცაძე, მ. მამისეიშვილი, ზ. ლომთაძე, ტ. შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული აქტინომიციდური თვისებები. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. წ. გვ. 138.

თ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი ზ.ლომთაძე ტ.შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული და აქტინომიციდური თვისებები. . 2010წ. რესპ. სამეც. კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი 2010 გვ. 138-140.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ზ.ლომთაძე, თ.შიუკაშვილი. ორთო და მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთები . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, გვ.138-139.

ნ. შავლაყაძე. ორთოტროპული ფირფიტისათვის საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებთი ამოხსნის შესახებ. Reports of Enlarged session of the Seminar of I. Vekua Inst. of Appl. Math.TSU. 2010წ. .

გ. მალასიძე. ორმაგი და ჯერადი ვარსკვლავები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და კვლევა. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი.. 2002წ. კონფერენციის პროგრამა.