კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ცინცაძე, მ.მამისეიშვილი ზ.ლომთაძე ტ.შიუკაშვილი. ორთო (L) და მეტა (L) ნიტრობენზოილჰიდრაზონთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთების სინთეზი და მათი ბაქტერიოციდული და აქტინომიციდური თვისებები. . 2010წ. რესპ. სამეც. კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი 2010 გვ. 138-140.

მ. მამისეიშვილი, მ.ცინცაძე, ზ.ლომთაძე, თ.შიუკაშვილი. ორთო და მეტა-ნიტრობენზოილჰიდრაზინთან კობალტისა და რკინის სულფატების კოორდინაციული ნაერთები . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, გვ.138-139.

ნ. შავლაყაძე. ორთოტროპული ფირფიტისათვის საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებთი ამოხსნის შესახებ. Reports of Enlarged session of the Seminar of I. Vekua Inst. of Appl. Math.TSU. 2010წ. .

გ. მალასიძე. ორმაგი და ჯერადი ვარსკვლავები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. ორმაგი სხივტეხის გრადიენტის მქონე პოლიმერული ფირების მიღება და კვლევა. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები. კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი.. 2002წ. კონფერენციის პროგრამა.

თ. ჩუბინიძე. ორნამენტის პრობლემა XX საუკუნის და თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკისმცოდნეობის მე-19 საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. პროგრამა გვ.31.

თ. სანიკიძე. ორსვეტიანი ტაძარი („თამარის დარბაზი“) უფლისციხეში. თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის კონფერენცია. წ. .

მ. პაპაშვილი. პაპ იოანე პავლე II და 80-იანი წლების პოლონეთის კრიზისი. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. მარი ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძრვნილი სამეცნიერო სესია.მოხსენებების მოკლე შინაარსები, გვ.57-61.

თ. ცინცაძე, ნ. კილასონია, თ. თაქთაქიშვილი. პარა დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილნიკოტინოილ და ნიკოტინოილ ჰიდრაზონებთან კობალტ (II)-ის და ნიკელ(II)-ის ქლორიდების და თიოციანატების კოორდინაციული ნაერთები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 0წ. გვ.3.

თ. ცინცაძე, თ. თაქთაქიშვილი. პარა დიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილნიკოტინოილჰიდრაზიდებთან კობალტ (II)-ის და ნიკელ(II)-ის ქლორიდების და თიოციანატების კოორდინაციული ნაერთები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერებცია ქიმიაში. 2002წ. გვ.3.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, მ.ჭანტურია, ც.დოლიძე. პარა-დიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონის(L) კომპლექსწარმოქმნის უნარი და მის საფუძველზე სინთეზირებულ მეტალთა კოორდინაციული ნაერთების კვლევა. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.4-5.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, თ.ცინცაძე, თ.თაქთაქიშვილი. პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის ბენზოილ-, ნიკოტინოილ- და იზონიკოტინოილჰიდრაზონებთან კობალტის(II) და ნიკელის(II) ქლორიდების და თიოციანატების კოორდინაციული ნაერთები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.3.

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული განტოლებები და უტოლობები . სამეცნიერო-მეთოდური. საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა IX კონფერენციის თეზისები, გამომცემლობა "განათლება" . 1981წ. 1 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული უტოლობები და უტოლობათა სისტემები . სამეცნიერო-მეთოდური. გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქ. სსრ უმაღლესი სკოლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ნოემბერი. 1983წ. 12 გვ.

მ. დარჩაშვილი. პარტიებისა პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012წწ.საარჩევნო ციკლის მიხედვით) . სამეცნიერო კონფერენცია, (გორის დემოკრატიული სკოლა). 2013წ. .

თ. ბეჟოშვილი. პატივისა და ღირსების დაცვა და პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობა. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 30 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიებებისა და რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერისტეტი.

ა. ასათიანი. პედაგოგიკური მეცნიერება და უმაღლესი სკოლა. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია . 2014წ. 2013 წლის სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებების თეზისები, ჟურნალი „საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, #13, გვ. 160-161.

ბ. მეფარიშვილი. პედაგოგიური სკოლა-სემინარი. ქ. ლაგოდეხი. . ქ. ლაგოდეხი. 1994წ. .

გ. მალასიძე, ი.გოგალაძე. პერიოდული მოძრაობები შტეკელის პოტენციალის ველში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 2009. წ. .

ა. ლორია. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. პერსონალურ მონაცემთა დასვის ინსპექტორის სამსახური. 2016წ. .