კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, ნ.ქებაძე. პლიესტერამიდების და პოლიესტერურეთანების ბიოდეგრადაციის სესწავლა ცდებში in vitro. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 39-40, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, გ.ქურხული, ე.ხუციშვილი. პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული ელემენტის გამოყენება ასტროპოლარიმეტრიაში. კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 7-10.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. პოლი-N.Ni-ტერეფთალოილ N-მეთილჰიდრაზიდ 1, 3, 4 ოქსადიაზოლების თერმომედეგობის შესწავლა . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. 2009წ. სიღნაღი, გვ. 90-91.

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. პოლიმერულ მილებიანი რეკუპერაციული სითბოგადამცემი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება," შრომები ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",2010წ.. 0წ. გვ.385-388..

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. პოლიმერული მასალისგან დამზადებული პლასტიკური და ელასტიკური მილების სითბოგადამცემ დანადგარში გამოყენების პერსპექტივების შესახებ. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I.თბილისი.19-21 სექტემბერი,2012წ.. 0წ. გვ.120-124..

რ. ქაცარავა, ნ.ჭიჭინაძე, ლ.შალამბერიძე, გ.წითლანაძე. პოლისაქარიდული არაგაკერილი ჰიდროგელების გამოყენება წამლების მიწოდების ტრანსდერმალური სისტემების შექმნაში. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 36-37, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. პოლიტიკოსთა იმიჯი სატელევიზიო ეკრანზე . .თბილისის უნივერსიტეტ ,,მეტეხის” კონფერენცია. ივნისი, 2010. 0წ. .

თ. ნატროშვილი. პოლიტიკურ დებატებში ალუზიით გამოხატულ ინტერტექსტუალურ კავშირთა სემანტიკური კლასიფიკაცია. ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, საქართველოს უნივერსიტეტი . 2013წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

მ. ზაქრაძე, კ. ამანო, ზ. თაბაგარი, გ. სილაგაძე. პრაქტიკული ამოცანებისათვის მიახლოებით აგებული კონფორმულად გადამსახავი ფუნქციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV ყრილობა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 14-16 ნოემბერი, თბილისი. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი, ე.ახალაია, ლ.ღაღანიძე, ნ.ბოკერია, ნ.ჯიბღაშვილი. პრეპარატ კეტომიუმის გავლენა მცენარეთ სოკოვან დაავადებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. . 2010წ. ქუთაისი, გვ201-203.

შ. კელეპტრიშვილი. პრიმორდიულიროსტრი და ბელემნიტიდების ადრეული ონტოგენეზისი. საქართველოს მეცნ. აკად. ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი. 1995წ. სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 60.

მ. ბალიაშვილი, შარაშენიძე თ., ჩაჩანიძე გ.. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. 1982წ. .

მ. ბალიაშვილი, რევაზიშვილი გ.. პროგრამირებადი კონტროლერის არითმეტიკულ პროცესორში ელემენტარული ფუნქციების რეალიზება. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. . 1982წ. .

ბ. ფარცვანია. პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა ინფრაწითელი სხივების გამოყენებით . მე–7 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. (კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები). . 2015წ. .

ბ. ფარცვანია, ა. ხუსკივაძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაციის მოდელირება ინფრაწითელი ტომოგრაფიით. ევროპის უროლოგთა სკოლის კურსისა და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი. 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თსუ. წ. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები.

ნ. ხომერიკი. პუასონის განტოლებისათვის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ნებისმიერად მიმართულებიანი წარმოებულის მეთოდით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1996წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 65.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და საზოგადოება. სსოპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. კონფერენცია. 2009წ. კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.412-415.

მ. ლომიძე. ჟურნალისტური განათლების ზოგიერთი თეორიული კონცეფცია. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.12-13 ივნისი, 2007. . 0წ. .

ა. ფიცხელაური. რადიაციული მედიცინა XXI საუკუნე - პერსპექტივები, გამოწვევები. მრგვალი მაგიდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.. 2014წ. .