კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. პირდაპირი და შებრუნებული სპექტრები . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა XXVII სამეცნიერო კონფერენცია . 1966წ. გვ. 5.

თ. ცინცაძე, თ. ტუსიაშვილი, კ. კერესელიძე. პირიდინის ზოგიერთი წარმოებულების კვანტურ-ქიმიური შესწავლა. მეხუთე რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. 0წ. გვ.99.

ტ. მეგრელიშვილი. პიროვნება და მისი ასახვა რუსული საზღვარგარეთის ლიტერატურულ მემუარებში . კავკასიოლოგთა საერთაშორისო კონფერენცია „კავკასიოლოგიური ძიებანი“, თბილისი, 2005, 18-23 ოქტომბერი . 0წ. .

ლ. ბოჭოიძე, თ.ჯაში, ვ.ანანიაშვილი, თ.ხოშტარია. პიროლოკუმარინები-ბიოლოგიურად აქტიური ახალი ჰეტეროციკლური სისტემები. მეოთხე რესპ.სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. თბილისი გვ.29-30.

რ. ქაცარავა, ნ.ქებაძე. პლიესტერამიდების და პოლიესტერურეთანების ბიოდეგრადაციის სესწავლა ცდებში in vitro. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 39-40, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

გ. კაკაურიძე, ბ. კილოსანიძე, გ.ქურხული, ე.ხუციშვილი. პოლარიზაციულ-ჰოლოგრაფიული დიფრაქციული ელემენტის გამოყენება ასტროპოლარიმეტრიაში. კონფერენცია "ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008”. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 7-10.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. პოლი-N.Ni-ტერეფთალოილ N-მეთილჰიდრაზიდ 1, 3, 4 ოქსადიაზოლების თერმომედეგობის შესწავლა . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. 2009წ. სიღნაღი, გვ. 90-91.

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. პოლიმერულ მილებიანი რეკუპერაციული სითბოგადამცემი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება," შრომები ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",2010წ.. 0წ. გვ.385-388..

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. პოლიმერული მასალისგან დამზადებული პლასტიკური და ელასტიკური მილების სითბოგადამცემ დანადგარში გამოყენების პერსპექტივების შესახებ. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I.თბილისი.19-21 სექტემბერი,2012წ.. 0წ. გვ.120-124..

რ. ქაცარავა, ნ.ჭიჭინაძე, ლ.შალამბერიძე, გ.წითლანაძე. პოლისაქარიდული არაგაკერილი ჰიდროგელების გამოყენება წამლების მიწოდების ტრანსდერმალური სისტემების შექმნაში. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 36-37, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

მ. ლომიძე, ხათუნა კაჭარავა. პოლიტიკოსთა იმიჯი სატელევიზიო ეკრანზე . .თბილისის უნივერსიტეტ ,,მეტეხის” კონფერენცია. ივნისი, 2010. 0წ. .

თ. ნატროშვილი. პოლიტიკურ დებატებში ალუზიით გამოხატულ ინტერტექსტუალურ კავშირთა სემანტიკური კლასიფიკაცია. ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, საქართველოს უნივერსიტეტი . 2013წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

მ. ზაქრაძე, კ. ამანო, ზ. თაბაგარი, გ. სილაგაძე. პრაქტიკული ამოცანებისათვის მიახლოებით აგებული კონფორმულად გადამსახავი ფუნქციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV ყრილობა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 14-16 ნოემბერი, თბილისი. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი, ე.ახალაია, ლ.ღაღანიძე, ნ.ბოკერია, ნ.ჯიბღაშვილი. პრეპარატ კეტომიუმის გავლენა მცენარეთ სოკოვან დაავადებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. . 2010წ. ქუთაისი, გვ201-203.

შ. კელეპტრიშვილი. პრიმორდიულიროსტრი და ბელემნიტიდების ადრეული ონტოგენეზისი. საქართველოს მეცნ. აკად. ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი. 1995წ. სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 60.

მ. ბალიაშვილი, შარაშენიძე თ., ჩაჩანიძე გ.. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. 1982წ. .

მ. ბალიაშვილი, რევაზიშვილი გ.. პროგრამირებადი კონტროლერის არითმეტიკულ პროცესორში ელემენტარული ფუნქციების რეალიზება. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. . 1982წ. .

ბ. ფარცვანია. პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა ინფრაწითელი სხივების გამოყენებით . მე–7 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. (კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები). . 2015წ. .

ბ. ფარცვანია, ა. ხუსკივაძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაციის მოდელირება ინფრაწითელი ტომოგრაფიით. ევროპის უროლოგთა სკოლის კურსისა და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი. 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თსუ. წ. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები.