კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ თბილისი. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე. . . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ. თბილისი. ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის დიფერენცირებული სწავლების როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისათვის.. . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ზოგიერთი საკითხი. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი. ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი მათემატიკის მიზნობრივ-დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . . 1994წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები".. ქ. თბილისი. . 1993წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია `საშუალო სკოლაში~ ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები. . ხაშური. 1981წ. .

ი. ხართიშვილი, ვ. ბალავაძე, გ. ლაღუნდარიძე. რთული კონსტრუქციების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის გაანგარიშების ავტომატიზირებული სისტემა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" . 0წ. .

ნ. ჯვარელია, თ.სულაშვილი. რკინიგზის სატვირთო მეურნეობის სამუშაო ადგილების ორგანიზაციის ერგონომიკური საწყისები. სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებები და შრომები. 2005წ. გვ.25-29.

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. რობოტის მართვის ადაპტური სისტემა მიკრო-ეგმ "ელექტრონიკა 60მ"-ის ბაზაზე. . 1986წ. მეცნიერებათა თეზისები რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის "მას"-ის დამუშავების მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება.

ვ. შუბითიძე. როგორ უნდა აიცილოს ერმა გლობალიზაციის პირობებში ასიმილირების საფრთხე. თსუ, კავკასიური ცივილიზაცია "ინტერდისციპლინარული კვლევები". 2015წ. .

მ. პაპაშვილი. როდის იყო განზრახული სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.

ვ. სონღულაშვილი. რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის ინტერესები კავკასიაში და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. II კონფერენცია-. წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში და ქართული საზოგადოებრიობა. სტუდენტთა XXXV სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1973წ. გამ. თსუ, თბ., 1973. გვ. 11-12.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში და ქართული საზოგადოებრიობა (ჟურნალ ”ცისკრის” დაარსება). სტუდენტთა XXXVI სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1974წ. გამ. თსუ, თბ., 1974. გვ. 16-17.

რ. მიშველაძე. რუსთაველი გალაკტიონის პოეზიაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 12 გვ. თბილისი,. 2009წ. .

მ. სულაძე. რუსთავის ს.გ. „აზოტის“ 6კვ ქსელში მიწაზე არამდგრადი დამიწებისას აღძრული გადამეტძაბვების გამოკვლევა-ანალიზი და მაღალი ძაბვის მოწყობილობათა მასობრივად მწყობრიდან გამოსვლის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება და დანერგვა. სპი სამეცნიერო-საკვლევი სახელშეკრულებო თემა. რეგისტრაციის №317/87.. 1989წ. 3 გვ.

მ. სულაძე. რუსთავის ს.გ. „აზოტის“ ელექტრომომარაგების საშემსრულებო სქემების ტექნიკო-ეკონომიკური გაანგარიშება-ანალიზი ეკონომიური რეჟიმების გამოვლენის და საპასუხისმგებლო აგრეგატების ელექტრომომარაგების იმედიანობის გაზრდის მიზნით და ელექტრომომარაგების სხვადასხვა წყაროების პარალელური მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა. სამეცნიერო-საკვლევი სახელშეკრულებო თემა. რეგისტრაციის №02-737/90. 1992წ. .