კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი, ე.ახალაია, ლ.ღაღანიძე, ნ.ბოკერია, ნ.ჯიბღაშვილი. პრეპარატ კეტომიუმის გავლენა მცენარეთ სოკოვან დაავადებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. . 2010წ. ქუთაისი, გვ201-203.

შ. კელეპტრიშვილი. პრიმორდიულიროსტრი და ბელემნიტიდების ადრეული ონტოგენეზისი. საქართველოს მეცნ. აკად. ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტი. 1995წ. სამეცნიერო სესია, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 60.

მ. ბალიაშვილი, შარაშენიძე თ., ჩაჩანიძე გ.. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. 1982წ. .

მ. ბალიაშვილი, რევაზიშვილი გ.. პროგრამირებადი კონტროლერის არითმეტიკულ პროცესორში ელემენტარული ფუნქციების რეალიზება. პროგრამირებადი კონტროლერების ასინქრონული და სინქრონული პროცესორების აპარატურული შეთანხმების საკითხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "გამოთვლითი ტექნიკის საშუალებების დამუშავების და გამოყენების საკითხები" ს/გ ელვა. . 1982წ. .

ბ. ფარცვანია. პროსტატის კიბოს დიაგნოსტიკის შესაძლებლობა ინფრაწითელი სხივების გამოყენებით . მე–7 პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია. (კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები). . 2015წ. .

ბ. ფარცვანია, ა. ხუსკივაძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაციის მოდელირება ინფრაწითელი ტომოგრაფიით. ევროპის უროლოგთა სკოლის კურსისა და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი. 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თსუ. წ. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები.

ნ. ხომერიკი. პუასონის განტოლებისათვის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ნებისმიერად მიმართულებიანი წარმოებულის მეთოდით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1996წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 65.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და საზოგადოება. სსოპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. კონფერენცია. 2009წ. კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.412-415.

მ. ლომიძე. ჟურნალისტური განათლების ზოგიერთი თეორიული კონცეფცია. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.12-13 ივნისი, 2007. . 0წ. .

ა. ფიცხელაური. რადიაციული მედიცინა XXI საუკუნე - პერსპექტივები, გამოწვევები. მრგვალი მაგიდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.. 2014წ. .

გ. გიორგობიანი, ა. შანგუა, ვ. ტარიელაძე. რამდენიმე შენიშვნა შემთხვევითი სიდიდეების მწკრივების კრებადი გადანაცვლებების შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სექცია. 2010წ. .

ე. გვენეტაძე. რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები კავკასიაში და დასავლეთი. აკადემიკოს ს. ჯიქიას 110 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე.. წ. .

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული ანალიზი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009წლის 26-27 ივნისი. ახალციხე . 2009წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი.

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასება უმაღლეს მათემატიკაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მისი თავისებურებანი. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 49.

ნ. ხომერიკი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასებისას საკონტროლო წერის ჩატარება და მისი სპეციფიკა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 67.

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. რეკუპერაციულ სითბოგადამცემში პოლიმერული დრეკადი მილების გამოყენების პერსპექტივის შესახებ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.სტუ,30 მაისი,2011წ.მოხსენებათა კრებული.. 0წ. გვ.378-382..

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ თბილისი. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე. . . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ. თბილისი. ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის დიფერენცირებული სწავლების როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისათვის.. . 1993წ. .