კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1522 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ფარცვანია, ა. ხუსკივაძე. პროსტატის კიბოს ვიზუალიზაციის მოდელირება ინფრაწითელი ტომოგრაფიით. ევროპის უროლოგთა სკოლის კურსისა და საქართველოს უროლოგთა ასოციაციის კონგრესი. 2015წ. .

შ. ვეშაპიძე. პროფესორი გრიგოლ თოდუა - ეკონომიკურ მოძღვრებათა გამოჩენილი მკვლევარი. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თსუ. წ. გრ. თოდუას 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები.

ნ. ხომერიკი. პუასონის განტოლებისათვის დირიხლეს სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ნებისმიერად მიმართულებიანი წარმოებულის მეთოდით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1996წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 65.

ქ. გიორგობიანი. ჟურნალისტი და საზოგადოება. სსოპ ახალციხის ინსტიტუტი. აკ. სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნ. კონფერენცია. 2009წ. კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ.412-415.

მ. ლომიძე. ჟურნალისტური განათლების ზოგიერთი თეორიული კონცეფცია. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია.12-13 ივნისი, 2007. . 0წ. .

ა. ფიცხელაური. რადიაციული მედიცინა XXI საუკუნე - პერსპექტივები, გამოწვევები. მრგვალი მაგიდა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.. 2014წ. .

გ. გიორგობიანი, ა. შანგუა, ვ. ტარიელაძე. რამდენიმე შენიშვნა შემთხვევითი სიდიდეების მწკრივების კრებადი გადანაცვლებების შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სექცია. 2010წ. .

ე. გვენეტაძე. რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები კავკასიაში და დასავლეთი. აკადემიკოს ს. ჯიქიას 110 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე.. წ. .

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული ანალიზი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009წლის 26-27 ივნისი. ახალციხე . 2009წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი.

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასება უმაღლეს მათემატიკაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მისი თავისებურებანი. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 49.

ნ. ხომერიკი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასებისას საკონტროლო წერის ჩატარება და მისი სპეციფიკა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 67.

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. რეკუპერაციულ სითბოგადამცემში პოლიმერული დრეკადი მილების გამოყენების პერსპექტივის შესახებ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.სტუ,30 მაისი,2011წ.მოხსენებათა კრებული.. 0წ. გვ.378-382..

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ თბილისი. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე. . . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ. თბილისი. ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის დიფერენცირებული სწავლების როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისათვის.. . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ზოგიერთი საკითხი. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი. ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი მათემატიკის მიზნობრივ-დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . . 1994წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები".. ქ. თბილისი. . 1993წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია `საშუალო სკოლაში~ ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები. . ხაშური. 1981წ. .