კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გიორგობიანი, ა. შანგუა, ვ. ტარიელაძე. რამდენიმე შენიშვნა შემთხვევითი სიდიდეების მწკრივების კრებადი გადანაცვლებების შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სექცია. 2010წ. .

ე. გვენეტაძე. რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები კავკასიაში და დასავლეთი. აკადემიკოს ს. ჯიქიას 110 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. ახალციხე.. წ. .

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული ანალიზი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009წლის 26-27 ივნისი. ახალციხე . 2009წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი.

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასება უმაღლეს მათემატიკაში საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და მისი თავისებურებანი. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 49.

ნ. ხომერიკი. რეიტინგული სისტემით ცოდნის შეფასებისას საკონტროლო წერის ჩატარება და მისი სპეციფიკა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 1994წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 67.

მ. ჯიხვაძე, ე.მაჭავარიანი. რეკუპერაციულ სითბოგადამცემში პოლიმერული დრეკადი მილების გამოყენების პერსპექტივის შესახებ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები.სტუ,30 მაისი,2011წ.მოხსენებათა კრებული.. 0წ. გვ.378-382..

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ თბილისი. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე. . . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „ უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 11-13 ნოემბერი, 1993წ. თბილისი. ალბათობის თეორიის და მათემატიკური სტატისტიკის დიფერენცირებული სწავლების როლი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისათვის.. . 1993წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ზოგიერთი საკითხი. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი. ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი მათემატიკის მიზნობრივ-დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . . 1994წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები".. ქ. თბილისი. . 1993წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია `საშუალო სკოლაში~ ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები. . ხაშური. 1981წ. .

ი. ხართიშვილი, ვ. ბალავაძე, გ. ლაღუნდარიძე. რთული კონსტრუქციების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის გაანგარიშების ავტომატიზირებული სისტემა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" . 0წ. .

ნ. ჯვარელია, თ.სულაშვილი. რკინიგზის სატვირთო მეურნეობის სამუშაო ადგილების ორგანიზაციის ერგონომიკური საწყისები. სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებები და შრომები. 2005წ. გვ.25-29.

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. რობოტის მართვის ადაპტური სისტემა მიკრო-ეგმ "ელექტრონიკა 60მ"-ის ბაზაზე. . 1986წ. მეცნიერებათა თეზისები რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის "მას"-ის დამუშავების მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება.

ვ. შუბითიძე. როგორ უნდა აიცილოს ერმა გლობალიზაციის პირობებში ასიმილირების საფრთხე. თსუ, კავკასიური ცივილიზაცია "ინტერდისციპლინარული კვლევები". 2015წ. .

მ. პაპაშვილი. როდის იყო განზრახული სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.

ვ. სონღულაშვილი. რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .