კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე. საქართველო და სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოება. დ. გურამიშვილის სახ. ქართულ-უკრაინული საერთასორისო უნივერსიტეტის "იბერიას" პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია. წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. გვ. 127-131.

თ. კაჭარავა. საქართველოს სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების დაცვა. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი. 2005წ. საქართველოს სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია, ქუთაისი, გ. 65-68.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის და კადრების მომზადების ზოგიერთი პრობლემა. სამეცნ.–პრაქტიკული კონფერენცია: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემები საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირები პროცესში“ თბილისი, სმედმსი. . 1994წ. .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული პორტრეტი.. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. წ. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების დემოგრაფიული პრობლემები. ქ.თბილსი.

თ. გრიგოლია. საქართველოს ევროვნული უსაფრთხოების გზა ნატოსა და ევროკავშირისაკენ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. შრომების კრებული.

ს. ფაღავა. საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2002. . 2002წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები / ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ქუთაისი, გვ. 137-141 .

ნ. ლაზვიაშვილი. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ორიენტირები. კონფ."სიღარიბის დაძლევა და ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება", თსუ, 16 მაისი. 2008წ. შრომების კრებული, გვ.223–228.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და ამოცანები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2013წ. გვ. 239-244.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის საკვანძო საკითხები. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. . 2015წ. 18-19 მაისი, 2015. გვ.29-31 .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2015წ. 265-271.

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები..

თ. შამათავა, ლაღიძე თენგიზ. საქართველოს მდგრადი განვითარება. კავკასიური სახლი სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

თ. ცინცაძე, მ.რუხაძე რ.ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. . 2010წ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები ქუთაისი გვ.250-251.

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

შ. ჩხეიძე. საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები. "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. .

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. „პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული“. . 2013წ. გვ.438-440.

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნ., . საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. ბათუმი 2011 წლის 2 ივლისი .