კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი ექსპერიმენტის ალბათური მოდელის ბერნულის სქემის სწავლების შესახებ. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. ბიბილაშვილი თ. წერეთელი ი.ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ზოგიერთი საკითხი. . . 1994წ. .

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ. წერეთელი ი. ი.. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“. 10-12 ნოემბერი, 1994წ. თბილისი მათემატიკის მიზნობრივ-დიფერენცირებული სწავლების საკითხები ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის მაგალითზე . . 1994წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები".. ქ. თბილისი. . 1993წ. .

ბ. მეფარიშვილი. რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია `საშუალო სკოლაში~ ფიზიკა-მათემატიკური და საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების მეთოდიკის საკითხები. . ხაშური. 1981წ. .

ი. ხართიშვილი, ვ. ბალავაძე, გ. ლაღუნდარიძე. რთული კონსტრუქციების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის გაანგარიშების ავტომატიზირებული სისტემა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" . 0წ. .

ნ. ჯვარელია, თ.სულაშვილი. რკინიგზის სატვირთო მეურნეობის სამუშაო ადგილების ორგანიზაციის ერგონომიკური საწყისები. სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებები და შრომები. 2005წ. გვ.25-29.

ო. გაბედავა, ა.ვ. ცინცაძე. რობოტის მართვის ადაპტური სისტემა მიკრო-ეგმ "ელექტრონიკა 60მ"-ის ბაზაზე. . 1986წ. მეცნიერებათა თეზისები რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის "მას"-ის დამუშავების მეთოდები და ექსპლუატაციის გამოცდილება.

ვ. შუბითიძე. როგორ უნდა აიცილოს ერმა გლობალიზაციის პირობებში ასიმილირების საფრთხე. თსუ, კავკასიური ცივილიზაცია "ინტერდისციპლინარული კვლევები". 2015წ. .

მ. პაპაშვილი. როდის იყო განზრახული სულხან-საბა ორბელიანის ელჩობა საფრანგეთში. ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა.

ვ. სონღულაშვილი. რუის-ურბნისის საეკლესიო კრების მოწვევის პოლიტიკურ-სამართლებრივი ასპექტები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ე. გვენეტაძე. რუსეთის ინტერესები კავკასიაში და ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი. აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო. II კონფერენცია-. წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში და ქართული საზოგადოებრიობა. სტუდენტთა XXXV სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1973წ. გამ. თსუ, თბ., 1973. გვ. 11-12.

ჰ. კუპრაშვილი. რუსეთის პოლიტიკა საქართველოში XIX საუკუნის 40-50-იან წლებში და ქართული საზოგადოებრიობა (ჟურნალ ”ცისკრის” დაარსება). სტუდენტთა XXXVI სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები. ისტორიის სექცია. 1974წ. გამ. თსუ, თბ., 1974. გვ. 16-17.

რ. მიშველაძე. რუსთაველი გალაკტიონის პოეზიაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 12 გვ. თბილისი,. 2009წ. .

მ. სულაძე. რუსთავის ს.გ. „აზოტის“ 6კვ ქსელში მიწაზე არამდგრადი დამიწებისას აღძრული გადამეტძაბვების გამოკვლევა-ანალიზი და მაღალი ძაბვის მოწყობილობათა მასობრივად მწყობრიდან გამოსვლის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება და დანერგვა. სპი სამეცნიერო-საკვლევი სახელშეკრულებო თემა. რეგისტრაციის №317/87.. 1989წ. 3 გვ.

მ. სულაძე. რუსთავის ს.გ. „აზოტის“ ელექტრომომარაგების საშემსრულებო სქემების ტექნიკო-ეკონომიკური გაანგარიშება-ანალიზი ეკონომიური რეჟიმების გამოვლენის და საპასუხისმგებლო აგრეგატების ელექტრომომარაგების იმედიანობის გაზრდის მიზნით და ელექტრომომარაგების სხვადასხვა წყაროების პარალელური მუშაობის რეჟიმების გამოკვლევა. სამეცნიერო-საკვლევი სახელშეკრულებო თემა. რეგისტრაციის №02-737/90. 1992წ. .

ე. ხახუტაშვილი. რუსული PR წარსულში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები;საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საერთასორისო საერთაშორისო კონფერენციის მასალები;211-215გვ.ISBN 978-9941-14-849-1.

ნ. ქოიავა, ნ. ნიორაძე, ე. ქემოკლიძე. საავადმყოფოების ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ელექტროქიმიური მეთოდი. ი. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. წ. სამეცნიერო–მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღნილი ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი.

ნ. არუდაშვილი, ო. ლანჩავა, გ. ნოზაძე. საავტომობილო გვირაბებში ხანძრის მათემატიკური მოდელირების შედეგები. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. მე-2 სამეცნიერო კონფერენცია . 2015წ. "სამთო საქმის და გეოლოგიის აქტუალური პრობლემები" პროგრამა და თეზისები.