კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის პრაქტიკული ასპექტები. იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (USAID/G4G). 2016წ. .

გ. გოგოლაძე. საგადასახადო სისტემის ოპტიმიზაცია . თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია. 2007წ. .

ჯ. კანკაძე, დ.ჯაფარიძე,თ.შოშიაშვილი. საგარეო ვაჭრობაში სატრანსპორტო ურთიერთობები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.89–91.

მ. შიშინაშვილი. საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი ბიტუმის ემულსიები და ქაფბიტუმი. "საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებოს პრობლემები", საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. თბილისი, საქართველო.

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი შ.. საეთაშორისო კონფერეცია, გარემო და გლობალური დათბობა. მაღალი რეზოლუციის თვიური ნალექების და ტემპერატურის მონაცემთა მასივის შექმნა საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის. გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. 3(82), გვ.134 -136..

მ. ბლიაძე, null. საერთაშორისო ბიზნესი და კოსმოსური ტურიზმი. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების მასშტაბები საზღვარგარეთ და საქართველოში .. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. ინოვაციები ბიზნესში:პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები. 2010წ..

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ეკონომიკა და გლობალური კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 25 მარტი. 2011. გვ. 283–287.

ი. კუტუბიძე. საერთაშორისო კონფერენცია. ,,მსოფლიო და კავკასია“. ძირითადი შემსრულებელი, . თბილისი. 2015წ. გვ. 216.

ნ.ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საერთაშორისო კონფერენცია "მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები" . 2003წ. თბილისი.

რ. რუხაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია“. . 2016წ. .

რ. მესხია, ტატიშვილი მ.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე და სხვ.. საერთაშორისო სტანდარტებისა და კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს პერიოდულ გამოცემებში . სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში. 2016წ. .

ჯ. კანკაძე, გ.მჭედლიშვილი, ვ.ტრაპაიძე, თ. შოშიაშვილი. საექსპედიტორო ფირმები და მათი ფუნქციები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.76-79.

თ. კილაძე, ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ქ. ილურიძე. სათბური გაზების ემისიების შემცირების პერსპექტივები საქართველოში. ეთა“ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2013წ. .

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. .

ს. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. საინვესტიციო საქმიანობა და მისი თავისებურებები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია .

ს. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. საინვესტიციო საქმიანობა და მისი თავისებურებები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია .

რ. ბიწაძე. საინჟინრო სპეცილობებზე მათემატიკის სწავლების შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, მოხსენებათა თეზისები . 2005წ. გვ. 24.