კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბერიშვილი. საერთაშორისო ეკონომიკა და გლობალური კონკურენტუნარიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 25 მარტი. 2011. გვ. 283–287.

ი. კუტუბიძე. საერთაშორისო კონფერენცია. ,,მსოფლიო და კავკასია“. ძირითადი შემსრულებელი, . თბილისი. 2015წ. გვ. 216.

ნ.ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საერთაშორისო კონფერენცია "მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები" . 2003წ. თბილისი.

რ. რუხაძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია“. . 2016წ. .

რ. მესხია, ტატიშვილი მ.. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.. წ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე და სხვ.. საერთაშორისო სტანდარტებისა და კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს პერიოდულ გამოცემებში . სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში. 2016წ. .

ჯ. კანკაძე, გ.მჭედლიშვილი, ვ.ტრაპაიძე, თ. შოშიაშვილი. საექსპედიტორო ფირმები და მათი ფუნქციები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.76-79.

თ. კილაძე, ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ქ. ილურიძე. სათბური გაზების ემისიების შემცირების პერსპექტივები საქართველოში. ეთა“ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2013წ. .

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". 2011წ. .

ს. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. საინვესტიციო საქმიანობა და მისი თავისებურებები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია .

ს. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. საინვესტიციო საქმიანობა და მისი თავისებურებები. თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 0წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია .

რ. ბიწაძე. საინჟინრო სპეცილობებზე მათემატიკის სწავლების შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, მოხსენებათა თეზისები . 2005წ. გვ. 24.

თ. მენაბდე. საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უზრუნველყოფა. . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 589-592.

ნ. ჩაჩანიძე. საინფორმაციო იურიდიული რესურსები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

ნ. ჩაჩანიძე, კარაბაღლი ი.. საინფორმაციო იურიდიული სისტემები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

ნ. ჩაჩანიძე. საინფორმაციო იურიდიული სისტემები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

. საკუთარი სახელი - Telipinu -ამსახველი ლუვიური იეროგლიფის გენეზისისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ სერგი კაკაბაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი . 2016წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი კულტურა ეკონომიკურ ღირებულებათა სისტემაში. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ.. სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის აქტივიზაცია და მართვა“. 28-30 ნოემბერი, 1990წ. თბილისი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისა და მისთვის ზოგიერთი საკითხი ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას. . . 1990წ. .