კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. სამკურნალო პრეპარატები საქართველოს ფლორის მცენარეებიდან. . სამეცნიერო კონფერენცია - აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია, . 2013წ. ქუთაისი, 79-83.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე.. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 16-19.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები". 2009წ. ქუთაისი, გვ.16-19.

კ. ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები და მყიდველის ქცევის მოდელები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2014წ.. 2014წ. .

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. სამომხმარებლო ფაქტორებზე ორიენტირებული მომსახურების ხარისხის განსაზღვრის მეთოდები . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. თბილისი. . 2014წ. 90-94.

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში და საქმეთა განხილვის ალტერნატიული გზები. ჯანუყაშვილი ლალი. 2016წ. .

თ. მელქაძე. სამოქალაქო უსაფრთხოების ჩარჩო რეგულაცია და სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები. სეისმომედეგი მშენებლობის და საინჟინრო სეისმოლოგიის საქ. ეროვნული ასოციაციის 10 წლის იუბილე, თბილისი 30 ნოემბერი 2013 წელი სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია თემაზე „სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები (პნ 01.01-09) და მისი აქტუალიზაციის პრობლემები“. 2013წ. .

დ. ჯინჭარაძე, დ. ჯინჭარაძე. სამრეწველო ნარჩენების გამოყენების პრობლემების სისტემური სახე ცემენტის წარმოების მაგალითზე. საშენი მასალები და ნაგებობები, ქუთაისი, მოხსენებათა თეზისები. წ. გვ. 74.

გ. მალასიძე. სამყაროს ერთცვაროვნობის და იზოტროპულობის შესახებ. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო მასალებში რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფ. სამშ. კონსტ. კათ. 5.7 წლისთავისადმი მიძღვნილი მოხსენებები. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 4.

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 2.

თ. ხმელიძე. სამშენებლო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. თსუ.არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენცია "სამეცნიერო ტერმინოლოგია"IVთბილისი. 2016წ. "სამეცნიერო ტერმინოლოგია".

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში მდინარის ხეობების ჩახერგვის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. მაისის საიუბილეო 50-ე სამეცნიერო სესია, ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. მალასიძე. სამჯერადი ვარსკვლავები და სამჯერადი გალაქტიკები, მათი შედარებითი დახასიათება. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2010. წ. .

ნ. ხომერიკი. სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ჰარმონიული განტოლებისათვის ნებისმიერად მიმართულებიანი წარმოებულის მეთოდით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1996წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 66.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2014წ. გვ.125-128.

კ. ღურწკაია. სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის პრობლემები. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ./ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ქეთევან. სასურსათო უზრუნველყოფის სტაბილიზაციური პოლიტიკა და სასურსათო ბაზრის სახელმწიფოებრივი რეგულირების მექანიზმი . I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.101-106.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.73-84.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ, ჭიკაიძე ნაზი. სასურსათო უსაფრთხოების თანამედროვე დონის მაჩვენებელთა ფაქტორული ანალიზი და შეფასება საქართველოში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.119-124.