კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მენაბდე. საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უზრუნველყოფა. . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 589-592.

ნ. ჩაჩანიძე. საინფორმაციო იურიდიული რესურსები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

ნ. ჩაჩანიძე, კარაბაღლი ი.. საინფორმაციო იურიდიული სისტემები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

ნ. ჩაჩანიძე. საინფორმაციო იურიდიული სისტემები. II საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2012წ. .

. საკუთარი სახელი - Telipinu -ამსახველი ლუვიური იეროგლიფის გენეზისისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნილოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ სერგი კაკაბაძის დაბადებიდან 130 წლისთავისადმი . 2016წ. .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი კულტურა ეკონომიკურ ღირებულებათა სისტემაში. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ.. სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის აქტივიზაცია და მართვა“. 28-30 ნოემბერი, 1990წ. თბილისი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისა და მისთვის ზოგიერთი საკითხი ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას. . . 1990წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. სამეცნიერო კომფერენცია ,,პერსონალის მართვის სტრატეგიის საკითხისათვის/. ახალციხის უნივერსიტეტის შრომები 2009წ.. 0წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. სამეცნიერო კონფერენცია Sceintific conference Schedule and materials, achalciche december 24th 2008y.. . 0წ. .

ი. ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, თ.ურუშაძე, ო.ფარესიშვილი, ლ.ჩიქავა. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. წ. .

ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. . 2017წ. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. გვ. 26-27.

ი. ბედინაშვილი. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2017წ. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები .

მ. კაპანაძე. სამთავროს მინების ანალიზის შედეგები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. სამკურნალო პრეპარატები საქართველოს ფლორის მცენარეებიდან. . სამეცნიერო კონფერენცია - აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია, . 2013წ. ქუთაისი, 79-83.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე.. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 16-19.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები". 2009წ. ქუთაისი, გვ.16-19.

კ. ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები და მყიდველის ქცევის მოდელები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2014წ.. 2014წ. .

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. სამომხმარებლო ფაქტორებზე ორიენტირებული მომსახურების ხარისხის განსაზღვრის მეთოდები . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. თბილისი. . 2014წ. 90-94.

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში და საქმეთა განხილვის ალტერნატიული გზები. ჯანუყაშვილი ლალი. 2016წ. .

თ. მელქაძე. სამოქალაქო უსაფრთხოების ჩარჩო რეგულაცია და სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები. სეისმომედეგი მშენებლობის და საინჟინრო სეისმოლოგიის საქ. ეროვნული ასოციაციის 10 წლის იუბილე, თბილისი 30 ნოემბერი 2013 წელი სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია თემაზე „სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები (პნ 01.01-09) და მისი აქტუალიზაციის პრობლემები“. 2013წ. .