კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ფიფია, ბუაძე ტ.გ.. სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის აქტივიზაცია და მართვა“. 28-30 ნოემბერი, 1990წ. თბილისი სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისა და მისთვის ზოგიერთი საკითხი ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას. . . 1990წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. სამეცნიერო კომფერენცია ,,პერსონალის მართვის სტრატეგიის საკითხისათვის/. ახალციხის უნივერსიტეტის შრომები 2009წ.. 0წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. სამეცნიერო კონფერენცია Sceintific conference Schedule and materials, achalciche december 24th 2008y.. . 0წ. .

ი. ჟორდანია, გ.მაღალაშვილი, თ.ურუშაძე, ო.ფარესიშვილი, ლ.ჩიქავა. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “სვანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები”. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. წ. .

ე. პავლოვიჩი, ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. . 2017წ. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები. გვ. 26-27.

ი. ბედინაშვილი. სამეცნიერო-ტექნიკური ტერმინოლოგიური ლექსიკის სტანდარტიზაციის მდგომარეობა საქართველოში. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2017წ. არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის V კონფერენცია - სამეცნიერო ტერმინოლოგია, მასალები .

მ. კაპანაძე. სამთავროს მინების ანალიზის შედეგები. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2002წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

თ. საღარეიშვილი, შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. სამკურნალო პრეპარატები საქართველოს ფლორის მცენარეებიდან. . სამეცნიერო კონფერენცია - აგრარიკოს მეცნიერთა კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია, . 2013წ. ქუთაისი, 79-83.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე.. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 16-19.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო-პროფილაქტიკური და კოსმეტიკური დანიშნულების თიხები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები". 2009წ. ქუთაისი, გვ.16-19.

კ. ღურწკაია. სამომხმარებლო ბაზრები და მყიდველის ქცევის მოდელები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2014წ.. 2014წ. .

ო. ზუმბურიძე, ლ. რუხაძე. სამომხმარებლო ფაქტორებზე ორიენტირებული მომსახურების ხარისხის განსაზღვრის მეთოდები . ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. თბილისი. . 2014წ. 90-94.

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში და საქმეთა განხილვის ალტერნატიული გზები. ჯანუყაშვილი ლალი. 2016წ. .

თ. მელქაძე. სამოქალაქო უსაფრთხოების ჩარჩო რეგულაცია და სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები. სეისმომედეგი მშენებლობის და საინჟინრო სეისმოლოგიის საქ. ეროვნული ასოციაციის 10 წლის იუბილე, თბილისი 30 ნოემბერი 2013 წელი სამეცნიერო - ტექნიკური კონფერენცია თემაზე „სეისმომედეგი მშენებლობის ეროვნული ნორმები (პნ 01.01-09) და მისი აქტუალიზაციის პრობლემები“. 2013წ. .

. სამრეწველო ნარჩენების გამოყენების პრობლემების სისტემური სახე ცემენტის წარმოების მაგალითზე. საშენი მასალები და ნაგებობები, ქუთაისი, მოხსენებათა თეზისები. წ. გვ. 74.

გ. მალასიძე. სამყაროს ერთცვაროვნობის და იზოტროპულობის შესახებ. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო მასალებში რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფ. სამშ. კონსტ. კათ. 5.7 წლისთავისადმი მიძღვნილი მოხსენებები. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 4.

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 2.

თ. ხმელიძე. სამშენებლო ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი. თსუ.არნ.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კონფერენცია "სამეცნიერო ტერმინოლოგია"IVთბილისი. 2016წ. "სამეცნიერო ტერმინოლოგია".

. სამხრეთ საქართველოს აღმოსავლეთ რეგიონში მდინარის ხეობების ჩახერგვის შედეგად წარმოშობილი დაგუბებული ტბების გეოგრაფია. მაისის საიუბილეო 50-ე სამეცნიერო სესია, ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.