კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხომერიკი. სასაზღვრო ამოცანის ამოხსნა ჰარმონიული განტოლებისათვის ნებისმიერად მიმართულებიანი წარმოებულის მეთოდით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის მეხუთე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1996წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 66.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, გ.კუჭავა, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2014წ. გვ.125-128.

კ. ღურწკაია. სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის პრობლემები. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ./ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ქეთევან. სასურსათო უზრუნველყოფის სტაბილიზაციური პოლიტიკა და სასურსათო ბაზრის სახელმწიფოებრივი რეგულირების მექანიზმი . I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.101-106.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. სასურსათო უსაფრთხოების დონის შეფასების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.73-84.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ, ჭიკაიძე ნაზი. სასურსათო უსაფრთხოების თანამედროვე დონის მაჩვენებელთა ფაქტორული ანალიზი და შეფასება საქართველოში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.119-124.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, ე. წოწერია, თ. ჯავახიშვილი. სატრანსპორტო სისტემა მოქნილი სავალი ნაწილით - პრობლემები და პერსპექტივები. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია. წ. .

თ. საღარეიშვილი, ქემერტელიძე ე., სიროვი ვ., ხუშბაკტოვა ზ., ცუცქირიძე ლ., ყურაშვილი რ.. სატურინი – მცენარეული წარმოშობის ანტიდიაბეტური საშუალება. . მეორე სამეცნიერო კონფერენცია. ,,ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები“.. 2013წ. თბილისი, 119-120, 2013..

ხ. ბერიშვილი. საფინანსო ბაზრების ცვლის ტენდენციები საქართველოში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. 2010. 126–131.

ჟ. მამასახლისი. საქ. სახელმწიფო აგრალური უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. საქ. სახელმწიფო აგრალური უნივერსიტეტი. 2005წ. სასოფლო-სამეურნეო ტერიტორიების დაცვა მდინარეთა კატასტროფული წყალმოვარდნისგან. .

. საქართველო გლობალიზაციის თანამედროვე არეალში (რუსულ ენაზე) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები: მსოფლიო და კავკასია. წ. თბ., გვ. 183-185..

ე. გვენეტაძე. საქართველო და სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოება. დ. გურამიშვილის სახ. ქართულ-უკრაინული საერთასორისო უნივერსიტეტის "იბერიას" პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია. წ. .

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. გვ. 127-131.

თ. კაჭარავა. საქართველოს სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა ბიომრავალფეროვნების დაცვა. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი. 2005წ. საქართველოს სუბტროპიკული ზონის აგროეკოლოგია, ქუთაისი, გ. 65-68.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის და კადრების მომზადების ზოგიერთი პრობლემა. სამეცნ.–პრაქტიკული კონფერენცია: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემები საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირები პროცესში“ თბილისი, სმედმსი. . 1994წ. .

ლ. ჩიქავა. საქართველოს დემოგრაფიული პორტრეტი.. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია. წ. პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების დემოგრაფიული პრობლემები. ქ.თბილსი.

თ. გრიგოლია. საქართველოს ევროვნული უსაფრთხოების გზა ნატოსა და ევროკავშირისაკენ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. შრომების კრებული.

ს. ფაღავა. საქართველოს ეკოლოგიური პრობლემებისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, თბილისი, 25-28 თებერვალი, 2002. . 2002წ. .

ე. მენაბდე-ჯობაძე. საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების ხელშემწყობი ზოგიერთი ასპექტი. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები / ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2010წ. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები, ქუთაისი, გვ. 137-141 .

ნ. ლაზვიაშვილი. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ორიენტირები. კონფ."სიღარიბის დაძლევა და ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება", თსუ, 16 მაისი. 2008წ. შრომების კრებული, გვ.223–228.