კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ჩიქავა, მ. ჩიქავა. ევთანაზია თანამედროვე მსოფლიოში. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ), . 2011წ. გვ. 442-444.

მ. წულუკიძე. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერენცია. სურსათის უვნებლობა საქართველოში. 2010წ. .

მ. წულუკიძე. ევროპული და ევროატლანტიკური სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელწწმფიო მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული მინისტრის აპარატის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა. . 2010წ. საქართველოს ევროპული გზა.

ა. სონღულაშვილი. ეთნოკონფლიქტები მეოცე საუკუნის 80-იანი წლების საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ლ. ოსიძე. ელექტორატის მოთხოვნილებათა ტრანსფორმაცია საქართველოში. ს. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება., თბ., 2010.

ნ. შავლაყაძე. ერთი ტიპის ინტეგრო–დიფერენციალური განტოლების მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. 2009წ. .

რ. ჟღენტი, დ.მალაზონია, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ერთსართულიანი სამრეწველო შენობის რკინაბეტონის კარკასის ტექნოლოგიურობის დამოკიდებულება მის კონსტრუქციულ გადაწყვეტაზე.. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე:, მოხსენებები.. წ. გვ.7.

ა. სონღულაშვილი. ექვთიმე თაყაიშვილის ეპისტოლარული მემკვიდრეობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ლ. ოსიძე. ვილნიუსის სამიტის შედეგების პოლიტიკურ შეფასებათა ანალიზი. ვილნიუსის სამიტის შედეგები., თბ., 2013. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!". აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი, . 2013წ. პროგრამა, უთაისის, 12 იანვარი, 2013 წელი, გვ. 6.

ე. გვენეტაძე. ზვიად გამსახურდიას პოლიტიკური ხედვები. 1924 წლის აგანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კოფერენცია. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი . 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. თანამედროვე პოლიტიკის ანალიზი და პერსპექტივები. უმაღლესი სასწავლებელი ”ჯორჯია”-ს კონფერენცია ”გენდერი და თანამედროვე საზოგადოება”. 2013წ. .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. . გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2012წ. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. პროგრამა, გვ. 2. გორი, საქართველო.

ა. რობიტაშვილი, დ.აკობია. ინფორმაციის დაცვის მეთოდი რადიოკავშირის სისტემისთვის. . 2013წ. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.კრებული 25–26,ქუთაისი..

ა. სონღულაშვილი. ირან-ოსმალეთის აგრესია და ქართველთა გამაჰმადიანების მცდელობანი ფეოდალურ საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2012წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი. ახალციხე. 2012წ. .

ს. ხიზანიშვილი. კანონისა და კანონიერების მოქმედების არეალი (ფილოსოფიური ექსკურსი). . ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2012წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა მიძღვნილი ივანე გვარამძის გარდაცვალებიდან 100 წლისთავისადმი, გვ. 3; ახალციხე.

მ. წულუკიძე. კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. კვების მრეწველობის საწარმოთა მოწყობილობის კათედრის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია..

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქ.ჰიდროეკოლოგია. 2001წ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ. 76-78.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კომბინატორული ოპტიმიზაციის ერთი კლასის ამოცანის მიახლოებითი ამოხსნის შეფასების ტექნოლოგიის შესახებ. . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .