კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

J. Peradze. An approximate method for the plate under the action of symmetric load. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2014წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

J. Peradze. An iteration method for the Kirchhoff static beam. The Second Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. .

J. Peradze, Z. Tsiklauri, T. Davitashvili. An iteration method of solution of a nonlinear equation for a static beam. The Fourth Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union Kutaisi. 2013წ. .

დ. ტაბატაძე, კ. იაშვილი. Analysis of rotating circular ring disk having constant thickness rigidly fixed by inner controur. International scientific Conference "MECHANICS 2016" Tbilisi. 2016წ. pp.93-101.

დ. ტაბატაძე. Analysis of rotating circular ring disk with a constant thickness rigidly fixed internal circuits. Continum Mechanics and Related problems of analysis. Batumi,2016. 2016წ. Batumi,2016. pp.152.

ქ. ყაჭიაშვილი, Melikdzhanian D.I. and Stepanishvili V.A. . Application package for experimental date processing.. Georgian symposium of development and conversion: Collection of reports, Tbilisi,. 1995წ. 143-145..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate method of the simultaneous rotation problem of the porous plate and fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electroconductivity. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION (Dedicated to the 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua). 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.23,88.

J. Peradze. Approximation of a local solution of the Kirchhoff string equation. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2006წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

К. . Approximation of optimum regions of acceptance of hypotheses in an conditional Bayesian problem. . Republican scientific and technical conference “Problems of computer facilities”, Tbilisi, . 1979წ. 44-45..

J. Peradze, Z. Kalichava. Approximation with respect to the spatial variable of the solution of a nonlinear beam equation. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2017წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

მ. მენთეშაშვილი. araklasikuri amocanebi meore rigis kerZowarmoebuliani Sereuli tipis gantolebisTvis. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutis seminaris XXII gafarToebuli sxdomebi. წ. .

N. Buachidze. Assessment of the Impact of Uncontrolled Landfill Sites in Georgia on Ecosystems of the Adjacent Areas. 6th International Conference on Solid Waste Management, 6th IconSWM 2016; Jadavpur University, Kolkata, India. 2016წ. .

N. Buachidze. Assessment of Uncontrolled Landfills Impact of ecosystems in Georgia. The 4th International Geography Symposium (GEO MED 2016); Kemer-Antalya-Turkey. 2016წ. .

თ. ძაგანია, იაშვილი ნ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Bin Packing Intelligent Games. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

ნ. იაშვილი, ძაგანია თ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Bin Packing Intelligent Games. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

I. Metreveli, M.Jincharadze. BIOCHEMICAL STUDY OG LEAVS FROM GLEDITSHIA (L.GLEDITSHIA); A PLANT SPREAD IN GEORGOA. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

რ. ქაცარავა, N.Kupatagze, D.Tugushi, V.Torchilin. Biodegradable arginine-based polymers as potential non-viral gene carriers. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 117-118. წ. .

რ. კოხრეიძე, ნ. პაპუნაშვილი, სანიკიძე ჯუმბერი, ოდენოვი სერგო. Bi–ის შემცველი მაღალტემპერატურული ზეგამტარების მაგნიტური თვისებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1999წ. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis kibernetikis institutis konferenciis masalebi.

ს. ხარიბეგაშვილი. Boundary value problems for the one class of the second order systems of partial differential equations. . The III Congress of Georgian Mathematicians. Tbilisi, Georgia. 2001წ. .

Л. Гиоргашвили, K.Skhvitaridze. Boundary value Problems of Statics for an elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Matematicians. Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.