კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ლომიძე ხ, ჯანიკაშვილი მ, არჩვაძე ი. საქართველოს ელექტროენერგეტი-კული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. ქუთაისი. გვ. 26-31.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და ამოცანები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2013წ. გვ. 239-244.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის საკვანძო საკითხები. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. . 2015წ. 18-19 მაისი, 2015. გვ.29-31 .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2015წ. 265-271.

მ. სულაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის 6-35კვ ქსელებში შინაგანი გადამეტძაბვების ანალიზი და შინაგანი გადამეტძაბვების შეზღუდვის ღონისძიებათა დამუშავება. ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებელი დისერტაციის ავტორეფერატი . 1990წ. 24 გვ.

მ. სულაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის საშუალო ძაბვის ქსელებში შინაგანი გადამეტძაბვებით გამოწვეული ზარალის სტატისტიკური მახასიათებლების ზოგიერთი მაჩვენებელი. შრომათა კრებული. საქართველოს ენერგეტიკისა და ელექტროტექნიკოსების სამეცნიერო-ტექნიკური საზოგადოების საქართველოს სამეცნიერო და საინფორმაციო საზოგადოება „კავშირი“. სახელმწიფო კომპანია „საქენერგო“, საქჰიდროპროექტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. 2 გვ.

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები..

თ. შამათავა, ლაღიძე თენგიზ. საქართველოს მდგრადი განვითარება. კავკასიური სახლი სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

თ. ცინცაძე, მ.რუხაძე რ.ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. . 2010წ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები ქუთაისი გვ.250-251.

ჯ. ფანჩულიძე, ც .ზარანდია, გ. ბუცხრიკიძე. საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ბათუმის უნივერსიტეტი", ბათუმი . 2011წ. .

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

შ. ჩხეიძე. საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები. "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. .

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. „პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული“. . 2013წ. გვ.438-440.

ზ. ხვედელიძე. საქართველოს რეგიონალური მიკროცირკულიაციური პროცესების დინამიკის შესწავლა ატმოსფერული პროცესების არსებული მოდელების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი. 2016წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნ., . საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. ბათუმი 2011 წლის 2 ივლისი .

თ. რუხაძე. საქართველოს სამრეწველო საწარმოების მდგომარეობა არსებულ სამართლებრივ გარემოში . . 2014წ. „სტუდენტთა 82- ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.“ .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია და მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.91-100.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. წ. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ბათუმი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1981წ. .