კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები..

თ. შამათავა, ლაღიძე თენგიზ. საქართველოს მდგრადი განვითარება. კავკასიური სახლი სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

თ. ცინცაძე, მ.რუხაძე რ.ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. . 2010წ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები ქუთაისი გვ.250-251.

ჯ. ფანჩულიძე, ც .ზარანდია, გ. ბუცხრიკიძე. საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ბათუმის უნივერსიტეტი", ბათუმი . 2011წ. .

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

შ. ჩხეიძე. საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები. "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. .

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. „პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული“. . 2013წ. გვ.438-440.

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნ., . საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. ბათუმი 2011 წლის 2 ივლისი .

თ. რუხაძე. საქართველოს სამრეწველო საწარმოების მდგომარეობა არსებულ სამართლებრივ გარემოში . . 2014წ. „სტუდენტთა 82- ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.“ .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია და მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.91-100.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. წ. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი .

ზ. ხვედელიძე, ზ. ხვედელიძე, ა.ხანთაძრ, კ.თავართქილაძე, ი.სამხარაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე კლიმატის ცვლილების ზოგიერთი თავისებურებების გამოკვლევა მათემატილური მოდელირებით. საერთაშორისო კონფერენცია . წ. ტომ N 115გვ.7-18.

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ბათუმი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1981წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. თელავი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1983წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1986წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1979წ. .

მ. წულუკიძე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში.. . 2017წ. ფონდი შვედეთი. სასტუმრო "ROOMS".

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. საქართველოს ძირითადი ტრანსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი #119, გვ.232-237.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ორი მინაწერი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი. 1989წ. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, სამეცნიერო სესია, XI, თეზისები.