კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ლაზვიაშვილი. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიული ორიენტირები. კონფ."სიღარიბის დაძლევა და ხალხის ცხოვრების დონის ამაღლება", თსუ, 16 მაისი. 2008წ. შრომების კრებული, გვ.223–228.

თ. მაგრაქველიძე, ლომიძე ხ, ჯანიკაშვილი მ, არჩვაძე ი. საქართველოს ელექტროენერგეტი-კული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. ქუთაისი. გვ. 26-31.

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის განვითარების ტენდენციები და ამოცანები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2013წ. გვ. 239-244.

რ. აბულაძე. საქართველოს ელექტრონული მთავრობის განვითარების მარკეტინგული სტრატეგიის საკვანძო საკითხები. ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო. . 2015წ. 18-19 მაისი, 2015. გვ.29-31 .

დ. ჩომახიძე, ქ.ცხაკაია. საქართველოს ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების ეკონომიკური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი. აწსუ. 2015წ. 265-271.

მ. სულაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის 6-35კვ ქსელებში შინაგანი გადამეტძაბვების ანალიზი და შინაგანი გადამეტძაბვების შეზღუდვის ღონისძიებათა დამუშავება. ტექნიკურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებელი დისერტაციის ავტორეფერატი . 1990წ. 24 გვ.

მ. სულაძე. საქართველოს ენერგოსისტემის საშუალო ძაბვის ქსელებში შინაგანი გადამეტძაბვებით გამოწვეული ზარალის სტატისტიკური მახასიათებლების ზოგიერთი მაჩვენებელი. შრომათა კრებული. საქართველოს ენერგეტიკისა და ელექტროტექნიკოსების სამეცნიერო-ტექნიკური საზოგადოების საქართველოს სამეცნიერო და საინფორმაციო საზოგადოება „კავშირი“. სახელმწიფო კომპანია „საქენერგო“, საქჰიდროპროექტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1998წ. 2 გვ.

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები..

თ. შამათავა, ლაღიძე თენგიზ. საქართველოს მდგრადი განვითარება. კავკასიური სახლი სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

თ. ცინცაძე, მ.რუხაძე რ.ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. . 2010წ. საერთ. სამეც. კონფ. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები ქუთაისი გვ.250-251.

ჯ. ფანჩულიძე, ც .ზარანდია, გ. ბუცხრიკიძე. საქართველოს მიწის რესურსების ადმინისტრირების პრობლემები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ბათუმის უნივერსიტეტი", ბათუმი . 2011წ. .

ნ. ბუაჩიძე, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

ლ. შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისი. 2011წ. #3(82), გვ.427-430.

შ. ჩხეიძე. საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები. "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.. 2016წ. .

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. „პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული“. . 2013წ. გვ.438-440.

ზ. ხვედელიძე. საქართველოს რეგიონალური მიკროცირკულიაციური პროცესების დინამიკის შესწავლა ატმოსფერული პროცესების არსებული მოდელების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი. 2016წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნ., . საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. ბათუმი 2011 წლის 2 ივლისი .

თ. რუხაძე. საქართველოს სამრეწველო საწარმოების მდგომარეობა არსებულ სამართლებრივ გარემოში . . 2014წ. „სტუდენტთა 82- ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.“ .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია და მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.91-100.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. წ. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი .