კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. „პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული“. . 2013წ. გვ.438-440.

ზ. ხვედელიძე. საქართველოს რეგიონალური მიკროცირკულიაციური პროცესების დინამიკის შესწავლა ატმოსფერული პროცესების არსებული მოდელების გაუმჯობესების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი. 2016წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნ., . საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. ბათუმი 2011 წლის 2 ივლისი .

თ. რუხაძე. საქართველოს სამრეწველო საწარმოების მდგომარეობა არსებულ სამართლებრივ გარემოში . . 2014წ. „სტუდენტთა 82- ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.“ .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი თამარ. საქართველოს სასურსათო უსაფრთხოების სტრატეგია და მისი საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. I რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის შრომების კრებული, გვ.91-100.

ლ. ჩიქავა. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებები.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნი¬ვერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. წ. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების აქტუალური პრობლემები. ქ.თბილისი .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ბათუმი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1981წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. თელავი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1983წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1986წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1979წ. .

მ. წულუკიძე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში.. . 2017წ. ფონდი შვედეთი. სასტუმრო "ROOMS".

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. საქართველოს ძირითადი ტრანსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი #119, გვ.232-237.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ორი მინაწერი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი. 1989წ. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, სამეცნიერო სესია, XI, თეზისები.

ბ. ფიფია, ხელმ.-ბი: ი. ლომიძე, გ. ხელიძე.. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების სრულყოფის შესახებ. “ახალგაზრდა ექსპერტების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში” / USAID, G4G .. 2017წ. თბილისი.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საქართველოში აგროტურიზმის დაგეგმვა მდგრადი განვითარების კონტექსტში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, . 2014წ. თბილისი ,გვ.43.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე ლ.ინწკირველი, ალ.სურმავა, მ.ტაბატაძე. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე. „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2015წ. გვ.277-280.

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. 2009წ. აკად. სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. საქართველოში მრეწველობის წარმოშობის ისტორიისათვის. საქართველოს ეკონომისტთა მე–5 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2002წ. კონფერენციის მასალების კრებული. გვ 62-63..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვების ძირითადი მაჩვენებლები და თავისებურებები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი . წ. 4. თბილისი. .

ნ. გალახვარიძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი ახლებურად გადაწყვეტის ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "მოამბე XX ".საქართველოს ბიზნეს-მეცნიერებათა აკადემია. . 2014წ. 2233-3606.