კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ბათუმი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1981წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. თელავი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1983წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1986წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა კონფერენცია. ქ. ქუთაისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 1979წ. .

მ. წულუკიძე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში.. . 2017წ. ფონდი შვედეთი. სასტუმრო "ROOMS".

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე, ლ.ინწკირველი, ე.ბაქრაძე, ნ.ბეგლარაშვილი. საქართველოს ძირითადი ტრანსასაზღვრო მდინარეების ეკობიოქიმიური მდგომარეობა და მათი კლასიფიკაცია. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები". 2013წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი #119, გვ.232-237.

მ. აბუთიძე. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში დაცული დავითნის ორი მინაწერი. საქართველოს ხელოვნების მუზეუმი. 1989წ. საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, სამეცნიერო სესია, XI, თეზისები.

ბ. ფიფია, ხელმ.-ბი: ი. ლომიძე, გ. ხელიძე.. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების სრულყოფის შესახებ. “ახალგაზრდა ექსპერტების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში” / USAID, G4G .. 2017წ. თბილისი.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საქართველოში აგროტურიზმის დაგეგმვა მდგრადი განვითარების კონტექსტში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, . 2014წ. თბილისი ,გვ.43.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე ლ.ინწკირველი, ალ.სურმავა, მ.ტაბატაძე. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე. „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2015წ. გვ.277-280.

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. 2009წ. აკად. სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. საქართველოში მრეწველობის წარმოშობის ისტორიისათვის. საქართველოს ეკონომისტთა მე–5 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2002წ. კონფერენციის მასალების კრებული. გვ 62-63..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვების ძირითადი მაჩვენებლები და თავისებურებები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი . წ. 4. თბილისი. .

ნ. გალახვარიძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი ახლებურად გადაწყვეტის ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "მოამბე XX ".საქართველოს ბიზნეს-მეცნიერებათა აკადემია. . 2014წ. 2233-3606.

ხ. ბერიშვილი. საქართველოში ტურისტული ბიზნესის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. 4–5 ივნისი.2011. გვ. 189–194.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა. საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის სოციალურ-ეკონომიკური განზომილება(შედეგები და პერსპექტივები ახალციხეში) . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფ. მასალები. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

ანზორ აბრალავა. საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის სოციალურ-ეკონომიკური განზომილება(შედეგები და პერსპექტივები ახალციხეში) . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფ. მასალები. წ. .

თ. ცინცაძე, თ. საღარეიშვილი, ნ.კაკაჩია ი.ჭელიძე. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ლობიოს სხვადასხვა ჯიშის პარკების ქიმიური შესწავლა . . 2010წ. რესპ. სამეც. კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი გვ. 47-48.

თ. ცინცაძე, მ. ალანია, თ. საღარეიშვილი, ნ. კაკაჩია, ი. ჭელიძე. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ლობიოს სხვადასხვა ჯიშის პარკების ქიმიური შესწავლა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. წ. გვ.47.

თ. ნატროშვილი. საქმიანი კომუნიკაციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.