კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. ფიფია, ხელმ.-ბი: ი. ლომიძე, გ. ხელიძე.. საქართველოს ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალის შეფასების სრულყოფის შესახებ. “ახალგაზრდა ექსპერტების როლი საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარებაში” / USAID, G4G .. 2017წ. თბილისი.

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საქართველოში აგროტურიზმის დაგეგმვა მდგრადი განვითარების კონტექსტში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი,ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, . 2014წ. თბილისი ,გვ.43.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე ლ.ინწკირველი, ალ.სურმავა, მ.ტაბატაძე. საქართველოში განლაგებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების დაბინძურების პროცესებზე. „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ საერთაშორისო კონფერენცია; თბილისი. 2015წ. გვ.277-280.

თ. ხოხობაშვილი. საქართველოში თერმა აბანოთა ისტორიის შესწავლისათვის. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. 2009წ. აკად. სეგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. საქართველოში მრეწველობის წარმოშობის ისტორიისათვის. საქართველოს ეკონომისტთა მე–5 სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2002წ. კონფერენციის მასალების კრებული. გვ 62-63..

რ. თედორაძე, ჯ. იოსებიძე, გ. თედორაძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვების ძირითადი მაჩვენებლები და თავისებურებები. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი . წ. 4. თბილისი. .

ნ. გალახვარიძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ფაქტორები და მათი ახლებურად გადაწყვეტის ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "მოამბე XX ".საქართველოს ბიზნეს-მეცნიერებათა აკადემია. . 2014წ. 2233-3606.

ხ. ბერიშვილი. საქართველოში ტურისტული ბიზნესის განვითარების პრიორიტეტული მიმართულებანი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. წ. 4–5 ივნისი.2011. გვ. 189–194.

რ. ქუთათელაძე, ანზორ აბრალავა. საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის სოციალურ-ეკონომიკური განზომილება(შედეგები და პერსპექტივები ახალციხეში) . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფ. მასალები. წ. გამომცემლობა"უნივერსალი".

ანზორ აბრალავა. საქართველოში უმაღლესი განათლების სისტემის რეფორმის სოციალურ-ეკონომიკური განზომილება(შედეგები და პერსპექტივები ახალციხეში) . აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფ. მასალები. წ. .

თ. ცინცაძე, თ. საღარეიშვილი, ნ.კაკაჩია ი.ჭელიძე. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ლობიოს სხვადასხვა ჯიშის პარკების ქიმიური შესწავლა . . 2010წ. რესპ. სამეც. კონფ. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები თბილისი გვ. 47-48.

თ. ცინცაძე, მ. ალანია, თ. საღარეიშვილი, ნ. კაკაჩია, ი. ჭელიძე. საქართველოში ფართოდ გავრცელებული ლობიოს სხვადასხვა ჯიშის პარკების ქიმიური შესწავლა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები. წ. გვ.47.

თ. ნატროშვილი. საქმიანი კომუნიკაციის ენობრივი მახასიათებლები. საქართველოს უნივერსიტეტის VI ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2014წ. საქართველოს უნივერსიტეტი.

შ. მინჯორაია. საშემოსავლო გადასახადის სოციალური ფუნქცია. ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. გვერდი 4.

მ. ნიკოლეიშვილი. საშუალო სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების ერთი განზოგადება . საქართველოს მათემატიკოსთა VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები . 2017წ. .

ზ. კვეტენაძე. საჭიროა თუ არა საქართველოს ისტორიის 'ხელახალი დაწერა~. სერგი ჯიქიას 100 წლისთავისადმი, ახალციხე. წ. სერგი ჯიქიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის ამსალები.

კ. ფხაკაძე, null. სახელმწიფო მიზნობრივი პროგრამის “კომპიუტერის სრული პროგრამულ-მომსახურეობითი მოქცევა ბუნებრივ ქართულ ენობრივ გარემოში” უკვე მიღწეული შედეგები და მისაღწევი მიზნები - ანუ ქართული მათემატიკური სკოლის მათემატიკური ლინგვიტიკით გაფართოების აუცილებლობის შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ლოგიკისა და ენის გაერთიანებული ქართული ჯგუფი, ქართული ენის, ლოგიკისა და გამომთვლელის ახალგზარდული ჯგუფი . 2007წ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის III რესპუბლიკური სასემინარო კვირეულის „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“ მოხსენებები, (ქართულად, https://geoanbani.com/other/pdfs/Publications/magazine6.pdf ), 22-52.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სახელმწიფო რეგიონალური პოლიტიკის ზოგადი ასპექტები. რეგიონალიზაცია - თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები / ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2010წ. რეგიონალიზაცია - თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, ქუთაისი, გვ. 181-185.

. სახელმწიფო საწარმო როგორც მეწარმეობრივი საქმიანობის ფორმა.. საერო უნივერსიტეტ "მეტეხის" მიერ ჩატარებული საერო უმაღლეს სასწავლებელთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია.ქ.ბორჯომი.. წ. 10 გვერდი.

ა. ვარდოსანიძე, ლეჟავა გოდერძი. სემანტიკური ინფორმაცია და ცოდნის ბაზის წარმოქმნა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის და თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტების ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია. 2006წ. .