კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1521 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სონღულაშვილი. სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართელოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ვ. ფადიურაშვილი. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავომატიზებული სისტემის შექმნის კონცეფციის საკითხები. სტუ დაარსებიდან 90 წლისთავისამდი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2012წ. .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. სოფლის მეურნეობის ნარჩენებისა და მეორადი პროდუქტების გავლენა ნავთობის პირველადი გადამუშავებისას . თეზისები. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, 2-4 ივნისი. 1997წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება . სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო კონფერენცია.. 2016წ. .

ლ. ჩიქავა. სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკის მოდელები და საქართველო.. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. წ. საქართველოს ეკონომისტთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია. ქ.თბილისი.

. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით; . ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, მე-6 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, Journal of American Studies, . წ. .

ი. აბულაძე, ჩუგოშვილი გ.. სოციალური ქსელები: გუშინ, დღეს, ხვალ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა III რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება", გვ.49-51.

ვ. დათაშვილი. სპეკულაციური ოპერაციებით გამოწვევული კრიზისები დამათი ზემოქმედება მსოფლიო ეკონომიკაზე. სერგო ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია. 2009წ. ახალციხე.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანების დიპოლური მომენტის გავლენა ნანორეაქტორების წარმოქმნაზე. კონფერენცია " ფოტონიკა 2011", თბილისი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2011წ. .

ც. ზურაბიშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანების ნანორეაქტორები ფოტონიკისათვის. კონფერენცია "ფოტონიკა 2011", თბილისი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2011წ. გვ. 34-35.

ვ. დათაშვილი. სრული სამეურნეო ანგარიში და თვითდაფინანსება სანრეწვეელო საწარმოებში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. წ. თბილისი.

გ. ანანიაშვილი. სრულყოფილი მართვა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები. I სამეცნიერო-საზოგადოებრივი კონფერენცია "დღევანდელობა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების პრობლემები". . თბილისი. 1998წ. შრომების კრებული, გვ. 9-19.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი, ნ. მუქერია, თ. ბათლიძე. სტანდარტულ ქვეპროგრამათა ბიბლიოთეკის შექმნა მათემატიკური პრაქტიკულისათვის „ისკრა-1256?-ის ბაზაზე. საქ. უმაღლესი სასწ. მათემატიკოსთა XI კონფერენცია, კონფერენციის თეზისები. 1968წ. გვ.9.

ჯ. ფერაძე, ზ. წიკლაური, გ. პაპუკაშვილი. სტატიკური ძელისთვის ერთი ამოცანის ამოხსნის სიზუსტე . ფესტივალი, მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში, ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, 11-13 ნოემბერი. 2015წ. .

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ. ზიტიკიშვილი, თ. შალამბერიძე. სტუ. ჰმი-ის 63-ე სამეცნიეროსესია.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.. 0წ. სტუ. ჰმი-ის შრომები.ტ.123. გვ.44-50. 2016 წ..

ზ. ხვედელიძე, ა. ჩიტალაძე, თ. დავითაშვილი, დ. ჩიტალაძე. სტუ.ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის 59-ესამეცნიერ სესია. 18 მაისი 2012 წ.. ატუ. ჰმი.. 0წ. ქესჟ "ფიზიკა"N 1.გვ.67-73 .2012 წ..

ი. მეგრელიშვილი. სტუდენტთა 62-ესამეცნიერო კონფერენცია; . . 2002წ. (II ხარისხის დიპლომი).

ი. აბულაძე, ბარამიძე ვ., წინწლაშვილი გ.. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მოდელის პროგრამული უზრუნველყოფა VBA ენაზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.18-19.

ი. მეგრელიშვილი. სტუდენტთა და ასპირანტთა სოროსის სამეცნიერო კონფერენცია, სტუდენტთა 63-ესამეცნიერო კონფერენცია,. . 2003წ. III ადგილი.

ა. კვალიაშვილი, ნ. მაჭარაშვალი. სტუდენტთა სწავლებისა და ატესტაციის აქტიური ფორმების შესახებ. სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია. ქუთაისი, 2 გვ. 1988წ. .