კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი. სპეკულაციური ოპერაციებით გამოწვევული კრიზისები დამათი ზემოქმედება მსოფლიო ეკონომიკაზე. სერგო ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კომფერენცია. 2009წ. ახალციხე.

ნ. სეფაშვილი, ჯ. მაისურაძე, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანების დიპოლური მომენტის გავლენა ნანორეაქტორების წარმოქმნაზე. კონფერენცია " ფოტონიკა 2011", თბილისი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2011წ. .

ც. ზურაბიშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ნ. სეფაშვილი, გ. პეტრიაშვილი, კ.ჯაფარიძე. სპიროპირანების ნანორეაქტორები ფოტონიკისათვის. კონფერენცია "ფოტონიკა 2011", თბილისი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 2011წ. გვ. 34-35.

ვ. დათაშვილი. სრული სამეურნეო ანგარიში და თვითდაფინანსება სანრეწვეელო საწარმოებში. რესპუბლიკის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. წ. თბილისი.

გ. ანანიაშვილი. სრულყოფილი მართვა და საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები. I სამეცნიერო-საზოგადოებრივი კონფერენცია "დღევანდელობა და სახელმწიფოებრივი ცნობიერების პრობლემები". . თბილისი. 1998წ. შრომების კრებული, გვ. 9-19.

თ. ყურაშვილი, ლ. გამხიტაშვილი, ნ. მუქერია, თ. ბათლიძე. სტანდარტულ ქვეპროგრამათა ბიბლიოთეკის შექმნა მათემატიკური პრაქტიკულისათვის „ისკრა-1256?-ის ბაზაზე. საქ. უმაღლესი სასწ. მათემატიკოსთა XI კონფერენცია, კონფერენციის თეზისები. 1968წ. გვ.9.

ჯ. ფერაძე, ზ. წიკლაური, გ. პაპუკაშვილი. სტატიკური ძელისთვის ერთი ამოცანის ამოხსნის სიზუსტე . ფესტივალი, მათემატიკისა და ინფორმატიკის გამოყენება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა და ინჟინერიაში, ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, 11-13 ნოემბერი. 2015წ. .

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ. ზიტიკიშვილი, თ. შალამბერიძე. სტუ. ჰმი-ის 63-ე სამეცნიეროსესია.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.. 0წ. სტუ. ჰმი-ის შრომები.ტ.123. გვ.44-50. 2016 წ..

ზ. ხვედელიძე, ა. ჩიტალაძე, თ. დავითაშვილი, დ. ჩიტალაძე. სტუ.ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის 59-ესამეცნიერ სესია. 18 მაისი 2012 წ.. ატუ. ჰმი.. 0წ. ქესჟ "ფიზიკა"N 1.გვ.67-73 .2012 წ..

ი. მეგრელიშვილი. სტუდენტთა 62-ესამეცნიერო კონფერენცია; . . 2002წ. (II ხარისხის დიპლომი).

ი. აბულაძე, ბარამიძე ვ., წინწლაშვილი გ.. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მოდელის პროგრამული უზრუნველყოფა VBA ენაზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.18-19.

ი. მეგრელიშვილი. სტუდენტთა და ასპირანტთა სოროსის სამეცნიერო კონფერენცია, სტუდენტთა 63-ესამეცნიერო კონფერენცია,. . 2003წ. III ადგილი.

ა. კვალიაშვილი, ნ. მაჭარაშვალი. სტუდენტთა სწავლებისა და ატესტაციის აქტიური ფორმების შესახებ. სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია. ქუთაისი, 2 გვ. 1988წ. .

ვ. კვარაცხელია, ვ. ტარიელაძე. სუბგაუსის შემთხვევითი სიდიდეები.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

ვ. ტარიელაძე. სუბგაუსის შემთხვევითი სიდიდეები.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

ნ. ხაზარაძე. სუმბატ დავითის ძის თხზულების პირველწყაროების საკითხისათვის, (თანაავტორი მ. სანაძე).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვ. გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,. 2001წ. გვ. 52-56 .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის საქართველოში, განხორციელებული რეფორმები, პრობლმეები, პერსპექტივები. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირებ. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია ანგარიშის პრეზენტაცია. 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება . საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 გაწეული საქმიანობის შეფასება. 2016წ. ევროკავშირის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანმაშრომლობის სააგენტო. სასტურო მერიოტი.

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის მთარობის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2015წ. .