კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ხვედელიძე, ი.სამხარაძე, ნ. ზიტიკიშვილი, თ. შალამბერიძე. სტუ. ჰმი-ის 63-ე სამეცნიეროსესია.. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.. 0წ. სტუ. ჰმი-ის შრომები.ტ.123. გვ.44-50. 2016 წ..

ზ. ხვედელიძე, ა. ჩიტალაძე, თ. დავითაშვილი, დ. ჩიტალაძე. სტუ.ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტიის 59-ესამეცნიერ სესია. 18 მაისი 2012 წ.. ატუ. ჰმი.. 0წ. ქესჟ "ფიზიკა"N 1.გვ.67-73 .2012 წ..

I. Megrelishvili. სტუდენტთა 62-ესამეცნიერო კონფერენცია; . . 2002წ. (II ხარისხის დიპლომი).

ი. აბულაძე, ბარამიძე ვ., წინწლაშვილი გ.. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მოდელის პროგრამული უზრუნველყოფა VBA ენაზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. სტუდენტთა II რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია: ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მათი გამოყენება, გვ.18-19.

I. Megrelishvili. სტუდენტთა და ასპირანტთა სოროსის სამეცნიერო კონფერენცია, სტუდენტთა 63-ესამეცნიერო კონფერენცია,. . 2003წ. III ადგილი.

ა. კვალიაშვილი, ნ. მაჭარაშვალი. სტუდენტთა სწავლებისა და ატესტაციის აქტიური ფორმების შესახებ. სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია. ქუთაისი, 2 გვ. 1988წ. .

ვ. კვარაცხელია, ვ. ტარიელაძე. სუბგაუსის შემთხვევითი სიდიდეები.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

ვ. ტარიელაძე. სუბგაუსის შემთხვევითი სიდიდეები.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

. სუმბატ დავითის ძის თხზულების პირველწყაროების საკითხისათვის, (თანაავტორი მ. სანაძე).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვ. გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,. 2001წ. გვ. 52-56 .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის საქართველოში, განხორციელებული რეფორმები, პრობლმეები, პერსპექტივები. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირებ. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია ანგარიშის პრეზენტაცია. 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება . საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 გაწეული საქმიანობის შეფასება. 2016წ. ევროკავშირის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანმაშრომლობის სააგენტო. სასტურო მერიოტი.

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის მთარობის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2015წ. .

ნ. ვახანია. სუსტად სუბგაუსის მწკრივების უპირობო კრებადობა ბანახის სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

თ. მელქაძე. სფეროში მშენებლობის უსაფრთხოებისა და რისკის მართვის ნორმატიულ-ტექნიკური რეგულაციები ევროკავშირის სახელმძღვანელო დოკუმენტების კონტექსტში . საინჟინრო სეისმოლოგიის საქართველოს ეროვნული ასოციაციის და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მშენებლობის უსაფრთხოება და ხარისხი: დიალოგი ტექნიკური რეგულირების მოდერნიზაციის პრობლემების შესახებ საქართველოში“ . . 2016წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ნ. გელაშვილი ქ.კობაიძე. სწავლებაში ფიზიკისა და მათემატიკის საგანთაშორისი ფუნქცია და მისი რეალიზაციის პედაგოგიური საფუძვლები. პირველი საერთაშორისო სმეცნიერო პედაგოგიური სკოლა– სემინარი „ სპმის–94“ ქ. ლაგოდეხი 6-9 ოქტომბერი 1994წ/თბილისი 1994. 1994წ. .

რ. თაბუკაშვილი, მაია ჩხეიძე. სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიები. ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდქტიკა, თანამედროვე მიდგომები . 2011წ. ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა, თანამედროვე მიდგომები და სტრატეგიები.

მ. თალაკვაძე, თ.დალაქიშვილი, ა. დოროფეევი. სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან დამზადებული მჭრელი იარაღების მექანიკური და საექსპლუატაციო თვისებების გაზრდა მისი დამატებითი თერმული დამუშავების გზით. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა სამოქალაქო- სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1989წ. .

ნ. ხომერიკი, ო. ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემები არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლებისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 92.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, პ. ივანიშვილი. ტალავერის (ფახრალოს) ტუფის საბადო და მისი დამუშავება. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2015წ. .