კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ტარიელაძე. სუბგაუსის შემთხვევითი სიდიდეები.. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. თსუ ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის სხდომები, 21-23 აპრილი, 2010, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები.

. სუმბატ დავითის ძის თხზულების პირველწყაროების საკითხისათვის, (თანაავტორი მ. სანაძე).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ვ. გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,. 2001წ. გვ. 52-56 .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის საქართველოში, განხორციელებული რეფორმები, პრობლმეები, პერსპექტივები. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირებ. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია ანგარიშის პრეზენტაცია. 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება . საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 გაწეული საქმიანობის შეფასება. 2016წ. ევროკავშირის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანმაშრომლობის სააგენტო. სასტურო მერიოტი.

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის მთარობის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2015წ. .

ნ. ვახანია. სუსტად სუბგაუსის მწკრივების უპირობო კრებადობა ბანახის სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-4 ყრილობა, 14-16 ნოემბერი, 2005, თბილისი. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

თ. მელქაძე. სფეროში მშენებლობის უსაფრთხოებისა და რისკის მართვის ნორმატიულ-ტექნიკური რეგულაციები ევროკავშირის სახელმძღვანელო დოკუმენტების კონტექსტში . საინჟინრო სეისმოლოგიის საქართველოს ეროვნული ასოციაციის და საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მშენებლობის უსაფრთხოება და ხარისხი: დიალოგი ტექნიკური რეგულირების მოდერნიზაციის პრობლემების შესახებ საქართველოში“ . . 2016წ. .

ჯ. ნიკურაძე, ნ. გელაშვილი ქ.კობაიძე. სწავლებაში ფიზიკისა და მათემატიკის საგანთაშორისი ფუნქცია და მისი რეალიზაციის პედაგოგიური საფუძვლები. პირველი საერთაშორისო სმეცნიერო პედაგოგიური სკოლა– სემინარი „ სპმის–94“ ქ. ლაგოდეხი 6-9 ოქტომბერი 1994წ/თბილისი 1994. 1994წ. .

რ. თაბუკაშვილი, მაია ჩხეიძე. სწავლებისა და სწავლის სტრატეგიები. ფრანკოფონიის საუნივერსიტეტო სააგენტოს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდქტიკა, თანამედროვე მიდგომები . 2011წ. ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა, თანამედროვე მიდგომები და სტრატეგიები.

მ. თალაკვაძე, თ.დალაქიშვილი, ა. დოროფეევი. სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან დამზადებული მჭრელი იარაღების მექანიკური და საექსპლუატაციო თვისებების გაზრდა მისი დამატებითი თერმული დამუშავების გზით. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა სამოქალაქო- სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1989წ. .

ნ. ხომერიკი, ო. ქომურჯიშვილი. სხვაობიანი სქემები არაწრფივი პარაბოლური ტიპის განტოლებისათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ. 92.

ნ. ფოფორაძე, ო. სესკურია, პ. ივანიშვილი. ტალავერის (ფახრალოს) ტუფის საბადო და მისი დამუშავება. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი. 2015წ. .

მ. თაქთაქიშვილი, ბჟალავა, ჩიმაკაძე. ტემპერატურული ფაზური გადასვლა მეტალი-ნახევარგამტარი სამარიუმის მონოსულფიდის (SmS) თხელ ფირებში. . 1996წ. საქ. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის V წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.

ზ. გვიშიანი. ტემპერატურული ფაქტორის გავლენა სტრუქტურული ღვარცოფული ნაკადების რეოლოგიურ მაჩვენებლებზე. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 1991წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გვ.17-18..

ფ. ალშიბაია. ტემპორალური ჰეიტინგის ალგებრები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ENS 2016. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტერმინი ”კაპადოკია” ძველაღმოსავლურ და ანტიკური ხანის წერილობით წყაროებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2001წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ტერმინის „ეროვნული უშიშროება“ გამოყენების საკითხისათვის. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი . 2016წ. .

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პროგნოზირება და რისკების შეფასება. . 2014წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აკადემი- ¬¬ კოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფე-რენ¬ცია “სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუა-ლუ¬რი პრობლემები”, .

თ. აბრალავა. ტექნოლოგია - ძირითადი ინოვაციური პროდუქცია. თსუ. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო” . 2009წ. თბილისი 2009 გვ.200-202.