კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. წურწუმია, ნ.ყოჩიაშვილი, ი. კახნიაშვილი. ქალკოპირიტის კონცენტრატის გამოტუტვა აზოტმჟავა-გოგირდმჟავა ხსნარების ნარევით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 88 .

ნ.ყოჩიაშვილი, ი. კახნიაშვილი. ქალკოპირიტის კონცენტრატის გამოტუტვა აზოტმჟავა-გოგირდმჟავა ხსნარების ნარევით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია,88 .

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი,5 (444) .

ნ. ხაზარაძე. ქართველთა აღმნიშვნელი უცხოური ტერმინები. ლექცია საქართველოს საპატრიარქოს აკადემიის სემინარიაში. 2015წ. .

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი.. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი ქ. ახალციხე. 2009წ. .

ნ. გომართელი. ქართველი სახელოვანი მამულიშვილნი და სტამბოლის ქართველთა სავანე“. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ნ. ხაზარაძე. ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი და ძველაღმოსავლური ეთნოკულტურული სამყარო,სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. .

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები. 2012წ. წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები გვ 28.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქართულ-ზანური ჰიბრიდული ერთი დიალექტური ერთეულის შესახებ აჭარულსა და იმერულში. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. .

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

ბ. ცხადაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ვეფხვაძე, კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა მეოთხე ყრილობა. წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. ქართული ენის მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტი. კონფერენცია – ბუნებრივ ენათა დამუშავება, “ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 20-21.. 2004წ. .

ნ. ჩხარტიშვილი, ლონდა მამასახლისაშვილი, ლ. უჯმაჯურიძე, ნ.ჩხარტიშვილი. ქართული იშვიათი საღვინე ბაზის ჯიშების თანამედროვე მეთოდებით შესწავლის შედეგები და ეკოსისტემებში მათი გადაადგილების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, გვ. 282-286, თბილისი საქართველო.

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი, მოდერნიზაციის ერთ–ერთი ქვაკუთხედი. თდასუ. 2011წ. XVIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, #1, გვ. 104-109.

ც. ოშაყმაშვილი, მ. ხოსიტაშვილი, გ. გირმისაშვილი, და სხვ.. ქართული სვია და მისი პროდუქტების გამოყენება ლუდის წარმოებაში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვიტარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. 2007წ. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვიტარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში (ბათუმი), გვ. 480.

ნ. ბახსოლიანი. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ისნტიტუტი, 9 აპრილი 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ნ. ხაზარაძე. ქაშქების/ქასქების ონომასტიკონის ისტორიისათვის. თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გრიგოლ (კუკური) გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2007წ. .

ა. ბეჟანიშვილი. ქვეყნის გაზრდილი ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის განხორციელების ანალიზი და რეკომენდაციები. გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის აკად.ა.ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენცია. 2014წ. .

თ. დევიძე. ქიმიის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XII სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში თერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 586-588.