კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ფადიურაშვილი, მენაბდე თ., გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში ტერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შრომების კრებული. ქ. ქუთაისი. 0წ. .

ი. ბერძენიშვილი. ქიმიურად მდგრადი მინასაფარები კომპლექსური მასალების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში / თსუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები, - გვ. 95.

ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადებიდან 150 წლისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. III რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი,.

ნ. გომართელი. ქრისტიანობა და ისლამი. ილიას სახ. უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ხახუტაშვილი. ქრისტიანობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ქრისტიანობა და ეკონომიკა;ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. V სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული;197-204გვ.;ISBN 978-9941-17-021-8.

დ. ბოსტანაშვილი. ქუჩის რიტორიკა. სემიოტიკის მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. .

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფსაშიშროების პროგნოზირების ამოცანები და პერსპექტივა.. ჰმი-ს მაისის 50-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”/ჰმი. წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ღვთაება თარხუნთის იკონოგრაფიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თედო ჟორდანიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

ნ. ხაზარაძე. ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო. ლექცია საპატრიარქოს არხით "ერთსულოვნება". 2015წ. .

გ. ქვარცხავა, მ. ჩხაიძე, მ. ხაჩიძე, ი. ჯინიყაშვილი, მ.ციცაგი. ღვინის წარმოების მეორადი ნედლეულის უტილიზაცია სასარგებლო პროდუქტებად სუპერკრიტიკული ნახშირორჟანგის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. .

ნ. ხაზარაძე. ღირსეულად განვლილი ცხოვრების გზა - გიორგი მელიქიშვილი-90. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და თსუ საიუბილეო სხდომა მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი. 2008წ. .

მ. წულუკიძე. შავი ზღვისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC). ევროკავშირის ფონდის მიერ. 2011წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.მგელაძე, რ.ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის რეაქტივების განმასხვავებელი მახასიათებლები. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.152-153. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ.152-153.

ზ. ქვათაძე, მუმლაძე თ., შერვაშიძე თ. შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კვანტილის ერთი თვისების შესახებ. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები, 21-22 აპრილი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე. შემოსავლის ნაკადის მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრა არასაკუთრივი ინტეგრალების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2012წ. თაბახი 0,06.

დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. შენობების გაანგარიშება დინამიურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების კანონის გათვალისწინებით. მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია "წყალლთა მეურნ."თბილისი 2015. 2015წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება . წ. პროფ.ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ერთობლივი კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნ.ბერუჩაშვილის 60 წლის იუბილესადმი. ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში. . წ. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, სამსონია შ. . შიდამოლეკულური პროტოტპროპიზმი 1–ამინოპირიდონში. . საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ.. წ. თსუ, 2005, 13-14 დეკემბერი.