კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1522 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ჩხეიძე, გიგაური სოფიო. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციების პროგნოზირება და რისკების შეფასება. . 2014წ. სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი აკადემი- ¬¬ კოს არჩილ ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფე-რენ¬ცია “სამთო საქმისა და გეოლოგიის აქტუა-ლუ¬რი პრობლემები”, .

თ. აბრალავა. ტექნოლოგია - ძირითადი ინოვაციური პროდუქცია. თსუ. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო” . 2009წ. თბილისი 2009 გვ.200-202.

რ. ქუთათელაძე, აბრალავა თინათინ. ტექნოლოგია - ძირითადი ინოვაციური პროდუქცია. თსუ.. 2009წ. "მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო".

ა. კვალიაშვილი, null, ტ. ბუაძე. ტიპიური გაანგარიშებების როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების პროცესში . სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენცია, ქუთაისი 2 გვ. 1988წ. .

ბ. ცხადაძე. ტრაგედიის ტრაგ ძირისა და ქართული ტარიგის ურთიერთმიმართებისათვის. უნივერსიტეტი "იბერია". წ. .

თ. კილაძე, გ. ტყეშელაშვილი. ტრადიციული ტვირთნაკადები და მარაბდა-კარწახის ახალი რკინიგზა. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. გ.პაპავას 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. გვ. 432-435.

თ. ღამბაშიძე. ტრანსნაციონალური კომპანიების საქმიანობის მოტივაცია. პ. გუგუშვილისი ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ტრანსპორტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. პ.გუგუშვილის ეკონ.ინსტ.დაარსებიდან 65–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2009წ. კონფერენციის მასალების კრებული. გვ31-33,.

ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატოის ზეთის შეფასება რეფრაქციის კოეფიციენტის და სიმკვრივის ფარდობით. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,, ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2013წ. ქუთაისი .

რ. ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის V/ρ და tgδ შორის კავშირის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება.. საქართველო ქუთაისი . 2013წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, ენერგეტიკის რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები''..

ნ. გალახვარიძე. ტურიზმი და მატერიალური კულტურის ძეგლები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.

მ. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. ტურიზმი საქართველოს მომავალი. დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია.

კ. ღურწკაია. ტურიზმი, დასვენება და რეკლამა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ./ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

დ. კუპატაძე. ტყიბყლ-შაორის საბადოს ისტორია, განვითარება და ამჟამინდელი მდგომარეობა. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო-საინფორმაციო აოციაცია ასა. 2005წ. რა მდგომარეობაშია ქუთაისში ენერგეტიკა, გვ. 39-40.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, null, მ. ჩიქოვანი. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . –შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011 . 2011წ. .

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ., , ჩიქოვანი მ.. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, . წ. .

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 266-269.

თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ., . ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”,. წ. .