კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ფანჩულიძე, ნ. მიშველაძე. უძრავი ქონების მართვისა და ფუნქციონირების საკითხი საქრთველოში. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, "უნივერსალი", თბილისი. 2009წ. .

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე, ქ. ხუხაშვილი. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და ახალი უჯერი თანაპოლიეთერამიდის საფუძველზე. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. გვ. 55-56.

ქ. ხუხაშვილი. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და ახალი უჯერი თანაპოლიეთერამიდის საფუძველზე. საქართველოს ახალ-გაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი . 0წ. „უნივერსალი.

რ. ქაცარავა, ნ.მაზანაშვილი. უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 38-39, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

რ. ქინქლაძე, ნ. აბესაძე. ფასების სტატისტიკის აქტუალური საკითხები. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . წ. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

ი. კალანდაძე, ნ. ქავთარაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის უახლესი საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტის 90-ე საიუბილეო კონფერენცია, . 20013წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. საერთაშორეისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 1 (7).

მ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. აბუაშვილი, ი. მამალაძე. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი. 0წ. 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი, 3 გვ,.

ჯ. კანკაძე, გ.ედილაშვილი,გ.ურეკაძე,ქ შიშმანაშვილი. ფიუჩერსული გარიგებები საფონდო ბირჟაზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.70–75.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, ქავთარაძე ნ., შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. ფლავონოიდები და ციკლოარტანები საქართველოს ფლორაში. . რესპუბლიკური სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სექცია E, ბუნებრივ ნაერთა ქიმია. . 2009წ. სიღნაღი, , გვ.101-102..

ა. ბოლქვაძე. ფრანჩაიზინგი ინოვაციურ ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციის ცენტრი. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218. 2009წ. კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218.

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი. ფრაქტალები მეტროლოგიაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. შრომების კრებული.

ნ. ჩხაიძე. ფრენეს ფორმულები, სიმრუდე და გრეხა . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2013წ. თაბახი 0,06.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .

თ. ნუცუბიძე. ფსევდო არისტოტელეს მიზეზთა წიგნის შესახებ. თსუ, სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისების კრებული. 1968წ. გვ. 15-16.

ჯ. კანკაძე, ი.ტრაპაიძე, კ.გუგბერიძე, ქ.შიშმანაშვილი. ფულის ადრეული ფორმები და დახასიათება. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია... 2001წ. უაკ 656.13.022; გვ.80-83.

ბ. ცხადაძე. ფუნე, ფურნე, ფუნა და პურ ლექსემათა წარმომავლობა - ურთიერთმიმართებისათვის. XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

რ. ქაცარავა, ჩ.ჩ.ჩუ. ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიამიდოესსტერების სინთეზი L-ამინომჟავების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი 9-12 ოქტომბერ, 2000, გვ. 55. წ. .

რ. ქაცარავა, თ.ქართველიშვილი, დ.ტუღუში, ჩ.ჩ.ჩუ. ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერურეთანების სინთეზი ალფა-ამინომჟავების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი 9-12 ოქტომბერ, 2000, გვ. 55. წ. .