კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. დიდიშვილი, გ. ტყეშელაშვილი. ტრანსპორტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. პ.გუგუშვილის ეკონ.ინსტ.დაარსებიდან 65–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2009წ. კონფერენციის მასალების კრებული. გვ31-33,.

ქ. ჩიხლაძე. ტრანსფორმატოის ზეთის შეფასება რეფრაქციის კოეფიციენტის და სიმკვრივის ფარდობით. მე-13 საერთაშორისო კონფერენცია ,, ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2013წ. ქუთაისი .

რ. ჩიხლაძე, გ.გურასპაშვილი. ტრანსფორმატორის ზეთის V/ρ და tgδ შორის კავშირის ტემპერატურაზე დამოკიდებულება.. საქართველო ქუთაისი . 2013წ. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, ენერგეტიკის რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები''..

ნ. გალახვარიძე. ტურიზმი და მატერიალური კულტურის ძეგლები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი.

მ. ბლიაძე, ნ.ბლიაძე. ტურიზმი საქართველოს მომავალი. დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. XIX სამეცნიერო კონფერენცია.

კ. ღურწკაია. ტურიზმი, დასვენება და რეკლამა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ./ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

დ. კუპატაძე. ტყიბყლ-შაორის საბადოს ისტორია, განვითარება და ამჟამინდელი მდგომარეობა. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო-საინფორმაციო აოციაცია ასა. 2005წ. რა მდგომარეობაშია ქუთაისში ენერგეტიკა, გვ. 39-40.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, null, მ. ჩიქოვანი. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . –შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011 . 2011წ. .

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ., , ჩიქოვანი მ.. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, . წ. .

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 266-269.

თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ., . ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”,. წ. .

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების მნიშვნელობა და ადგილი ქვეყნის ეკონომიკაში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 256-260.

თ. როსტიაშვილი, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების მნიშვნელობა და ადგილი ქვეყნის ეკონომიკაში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”. წ. .

მ. ახობაძე. უახლესი სამეცნიერო აზრი და ბიბლია. კრეაციული საზოგადოების კონფერენციის მასალები. 2006წ. .

ლ. სამსონაძე. უბრალო დამატების ამოცნობის საკითხისათვის. თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI”. 2015წ. თბილისი, გვ.78-80.

ლ. ჩიქავა. უთანასწორობა შემოსავლის განაწილებაში და მისი მიზეზები.. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. სოციალური უთანასწორობა და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. უკანასკნელ ათწლეულში დემოგრაფიული სიტუაციის გამწვავება საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს დამოუკიდებლობის 10 წელი. ქ.თბილისი.

რ. თხინვალელი, გ. ჭილაია, ა. ჭანიშვილი. ულტრაიისფერი გამოსხივების სინძლავრის დოზიმეტრი. სამეცნიერო კონფერენცია ''ფოტონიკა 2005". 2005წ. კონფერენცია ''ფოტონიკა 2005'' მასალები.