კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. კუპატაძე. ტყიბყლ-შაორის საბადოს ისტორია, განვითარება და ამჟამინდელი მდგომარეობა. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო-საინფორმაციო აოციაცია ასა. 2005წ. რა მდგომარეობაშია ქუთაისში ენერგეტიკა, გვ. 39-40.

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი, null, მ. ჩიქოვანი. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . –შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 1 რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია.,,საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თნამედროვე ეტაპზე’’ ბათუმი 2011 . 2011წ. .

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ., , ჩიქოვანი მ.. ტყის მიწების გამოყენების პროცესის რეგულირება, როგორც ბუნებათსარგებლობის სრულყოფის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, . წ. .

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 266-269.

თ. როსტიაშვილი, ბერიძე თ., . ტყის მიწების ეფექტურად გამოყენების შეფასების კრიტერიუმები . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”,. წ. .

თ. ბერიძე, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების მნიშვნელობა და ადგილი ქვეყნის ეკონომიკაში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი. 2011წ. გვ. 256-260.

თ. როსტიაშვილი, თ. როსტიაშვილი. ტყის მიწების მნიშვნელობა და ადგილი ქვეყნის ეკონომიკაში . I რესპუბლიკური სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “საქართველოში მიწის რესურსების მართვისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე”. წ. .

მ. ახობაძე. უახლესი სამეცნიერო აზრი და ბიბლია. კრეაციული საზოგადოების კონფერენციის მასალები. 2006წ. .

ლ. სამსონაძე. უბრალო დამატების ამოცნობის საკითხისათვის. თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI”. 2015წ. თბილისი, გვ.78-80.

ლ. ჩიქავა. უთანასწორობა შემოსავლის განაწილებაში და მისი მიზეზები.. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემია. წ. სოციალური უთანასწორობა და მისი განმსაზღვრელი ფაქტორები. ქ.თბილისი.

ლ. ჩიქავა. უკანასკნელ ათწლეულში დემოგრაფიული სიტუაციის გამწვავება საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. წ. საქართველოს დამოუკიდებლობის 10 წელი. ქ.თბილისი.

რ. თხინვალელი, გ. ჭილაია, ა. ჭანიშვილი. ულტრაიისფერი გამოსხივების სინძლავრის დოზიმეტრი. სამეცნიერო კონფერენცია ''ფოტონიკა 2005". 2005წ. კონფერენცია ''ფოტონიკა 2005'' მასალები.

. ულტრაიისფერი განოსხივების სიმძლავრის დოზიმეტრი.. . 2005წ. კონფერენცა ,,ფოტონკა 2005,,მასაები.

რ. ბიწაძე. უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში მათემატიკის სწავლების შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა, თბილისი. 1997წ. გვ. 6.

რ. ქუთათელაძე, ქ. ქუთათელაძე. უმაღლესი სკოლის საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება. ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია.. 2013წ. აკად. ვ. ქელბაქიანის დაბ. 80 წ. მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია..

ჯ. კანკაძე, ა.მეტრეველი, თ.ედილაშვილი, ქ.შიშმანაშვილი. უმუშევრობის პრობლემა. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. უაკ 656.13.022; გვ.84-88.

ნ. ლაცაბიძე. უნივერსიტეტი,„იტალიის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკა თანამედროვე ეტაპზე (სამხრეთ კავკასიაში). ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

. უპირობო და აბსოლუტური კრებადობა $l_1$ სივრცეში.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-3 ყრილობა, თბილისი, 2001. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა მე-3 ყრილობა, თბილისი, 2001. მოხსენებათა თეზისები.

. ურარტული "ზაბახას" იდენტიფიკაციისათვის. დევი ბერძენიშვილი-80, სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2014წ. .

მ. კაპანაძე. ურბნისის მინების კვლევის შედეგები. მეხუთე რესპუბლიკური სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 2004წ. შრომების კრებული, 3 გვ..