კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. რაზმაძე. უსაფრთხოების საკითხები თბილისის განვითარებაში. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თბილისის მომავალი: მდგრადი განვითარება თუ კრიზისი?“. 2018წ. .

თ. სანიკიძე. უფლისციხის განძი. საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის II სამეცნიერო სესია. წ. .

თ. სანიკიძე. უფლისციხის კვლევის ძირითადი შედეგები. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი უფლისციხის კვლევის 50-ე წლისთავისადმი . წ. .

z. ?????????, ე. ბალიაშვილი. უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების შუქ-ჩრდილები. მოხსენება ბათუმის კონფერენციაზე. 2015წ. 24-25 ივნისი.

ჯ. ფანჩულიძე, ნ. მიშველაძე. უძრავი ქონების მართვისა და ფუნქციონირების საკითხი საქრთველოში. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია, "უნივერსალი", თბილისი. 2009წ. .

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე, ქ. ხუხაშვილი. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და ახალი უჯერი თანაპოლიეთერამიდის საფუძველზე. საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. გვ. 55-56.

ქ. ხუხაშვილი. უხსნადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და ახალი უჯერი თანაპოლიეთერამიდის საფუძველზე. საქართველოს ახალ-გაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი . 0წ. „უნივერსალი.

რ. ქაცარავა, ნ.მაზანაშვილი. უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 38-39, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

რ. ქინქლაძე, ნ. აბესაძე. ფასების სტატისტიკის აქტუალური საკითხები. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . წ. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. კაპანაძე, რ.ჩაგუნავა. ფერადი სმალტების დამზადების ძველქართული ტექნოლოგია. სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 1998წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

ი. კალანდაძე, ნ. ქავთარაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის უახლესი საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტის 90-ე საიუბილეო კონფერენცია, . 20013წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. საერთაშორეისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 1 (7).

მ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. აბუაშვილი, ი. მამალაძე. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი. 0წ. 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი, 3 გვ,.

ჯ. კანკაძე, გ.ედილაშვილი,გ.ურეკაძე,ქ შიშმანაშვილი. ფიუჩერსული გარიგებები საფონდო ბირჟაზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.70–75.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, ქავთარაძე ნ., შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. ფლავონოიდები და ციკლოარტანები საქართველოს ფლორაში. . რესპუბლიკური სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სექცია E, ბუნებრივ ნაერთა ქიმია. . 2009წ. სიღნაღი, , გვ.101-102..

ა. ბოლქვაძე. ფრანჩაიზინგი ინოვაციურ ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციის ცენტრი. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218. 2009წ. კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218.

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი. ფრაქტალები მეტროლოგიაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. შრომების კრებული.

ნ. ჩხაიძე. ფრენეს ფორმულები, სიმრუდე და გრეხა . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2013წ. თაბახი 0,06.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .