კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, ნ.მაზანაშვილი. უჯერი ბმების შემცველი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდები. IV რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თეზისები, გვ. 38-39, თბილისი, 29-31 ოქტომბერი. წ. .

რ. ქინქლაძე, ნ. აბესაძე. ფასების სტატისტიკის აქტუალური საკითხები. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია . წ. პროფესორ გ. ადეიშვილი ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. კაპანაძე, რ.ჩაგუნავა. ფერადი სმალტების დამზადების ძველქართული ტექნოლოგია. სამეცნიერო - მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. 1998წ. შრომების კრებული, 2 გვ..

ი. კალანდაძე, ნ. ქავთარაძე. ფიზიკის სწავლების მეთოდიკის უახლესი საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტის 90-ე საიუბილეო კონფერენცია, . 20013წ. .

ს. ბლიაძე, მ. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვის და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2013წ. საერთაშორეისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები 1 (7).

მ. ბლიაძე, ს. ბლიაძე. ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების ზოგადი პრინციპები. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

თ. აბუაშვილი, ი. მამალაძე. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი. 0წ. 2015, 24-26 ივნისი, ბათუმი, 3 გვ,.

ჯ. კანკაძე, გ.ედილაშვილი,გ.ურეკაძე,ქ შიშმანაშვილი. ფიუჩერსული გარიგებები საფონდო ბირჟაზე. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2001წ. უაკ 656.13.022 გვ.70–75.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, ქავთარაძე ნ., შალაშვილი ქ., ქემერტელიძე ე.. ფლავონოიდები და ციკლოარტანები საქართველოს ფლორაში. . რესპუბლიკური სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სექცია E, ბუნებრივ ნაერთა ქიმია. . 2009წ. სიღნაღი, , გვ.101-102..

ა. ბოლქვაძე. ფრანჩაიზინგი ინოვაციურ ბიზნესში. ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. ინოვაციის ცენტრი. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218. 2009წ. კონფერენცია თემაზე: „მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო“. თბილისი. 6 ივნისი 2009 წ. გვ.216-218.

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი. ფრაქტალები მეტროლოგიაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. შრომების კრებული.

ნ. ჩხაიძე. ფრენეს ფორმულები, სიმრუდე და გრეხა . სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2013წ. თაბახი 0,06.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .

თ. ნუცუბიძე. ფსევდო არისტოტელეს მიზეზთა წიგნის შესახებ. თსუ, სტუდენტთა XXX სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისების კრებული. 1968წ. გვ. 15-16.

ჯ. კანკაძე, ი.ტრაპაიძე, კ.გუგბერიძე, ქ.შიშმანაშვილი. ფულის ადრეული ფორმები და დახასიათება. საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის მე–10 წლისთავისათვის მიძღვნილი საერთაშრისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია... 2001წ. უაკ 656.13.022; გვ.80-83.

ბ. ცხადაძე. ფუნე, ფურნე, ფუნა და პურ ლექსემათა წარმომავლობა - ურთიერთმიმართებისათვის. XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

რ. ქაცარავა, ჩ.ჩ.ჩუ. ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიამიდოესსტერების სინთეზი L-ამინომჟავების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი 9-12 ოქტომბერ, 2000, გვ. 55. წ. .

რ. ქაცარავა, თ.ქართველიშვილი, დ.ტუღუში, ჩ.ჩ.ჩუ. ფუნქციური ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერურეთანების სინთეზი ალფა-ამინომჟავების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი 9-12 ოქტომბერ, 2000, გვ. 55. წ. .

ვ. ხოჭოლავა. ფურიე-ლაპლასის მწკრივების (С,α) შეჯამებადობის შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა ყრილობა. თბილისი. 1994წ. 1-4 ივნისი.

მ. მათნაძე, ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ– და [b]ანელირებული თიოფენ– და/ან ფურანშემცველი კონდენსირებული სისტემები მოსალოდნელი ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო და ანტივირუსული აქტივობით. ქუთაისი. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები". გვ. 32.