კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ამირგულაშვილი. ძალაუფლება და მორალი. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი,#1, გვ.91-97.

ნ. ხაზარაძე. ძველი წინააზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლო¬გიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია. 2001წ. გმოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 17-20..

გ. ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.დემეტრაძე. ძვირფასი ლითონების საბადოთა გასაიდუმლოების პრაქტიკა ძველ საქართველოში. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.155-156. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.155-156.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. . ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

რ. შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. წალენჯიხის მაცხოვრის ტაძრის დათარიღებისათვის. გ. ჩუნინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. წ. .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი. წამლის გადამტანი ახალი ბიოდეგრადირებადი მიკროკონტეინერების სინთეზი ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 85-86 . წ. .

მ. ხარხელი. წარმოების მართვის პრობლემები: რეინჟინირინგი და დაუნსაიზინგი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. 2009წ. კონფერენციის მასალები.

გ. გაბაიძე. წარმოების მართვის სტრუქტურაზე მოქმედ ფაქტორთა ანალიზი მთიანი ზონის კოლმეურნეობებში.. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირ. რესპ. სამეცნ. კონფერენცია მიძღვნილი გეორგიევსკის ტრაქტ. 200 წლისთავისადმი სსი 1983წ.. 1983წ. .

მ. მაისურაძე. წარსულის ქალაქი და მის სივრცეში თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს როლი;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; არქიტექტურის ფაკულტეტი;(კონფერენციის მასალები). წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა 2).

ა. ნადირაძე, ი.ანდრიაძე. წმინდა სამების ტაძრის ბეტონის კჯნსტრუქციების სიმტკიცის დადგენა ურღვევი მეთოდით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 0წ. თბილისი, ISSN 99928-902-4-4.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობა – წყალმოვარდნების კატასტროფული გამოვლინებები დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები“. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 53 – 56 .

თ. შამათავა. წყალმცენარე "წყლის სუმბული" ალტერნატიული ენერგეტიკის ახალი წყარო. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული 26 04 2016 თბილისი სერთიფიკატი.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები,თბილისი, , . 2012წ. გვ. 92-98.

ხ. თოდაძე. ხანცთის მონასტრის ტიპიკონი. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ახალციხე. 2009წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, null. ხურმის დიფუზიურ წვენში შაქრების მასური კონცენტრაციის დამოკიდებულება ტემპერატურის ცვლილებაზე. პროფესორ მასწავლებებლთა VIII (64-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თელავი) გვ. 68.

ნ. ხაზარაძე. ჯავახეთი და კიმერიელები, თემაზე: ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2001წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს სტაციონალური რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტალურ ამოხსნათა მატრიცის შესახებ . სამეცნიერო სემინარი დიფ.განტოლებებსა და მათ. ფიზიკაში ქ.თბილისი,15–16 აპრილი . 1998წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე. ჰექსილბენზოლის დეჰიდროციკლიზაციის რეაქციის კვლევა 0,5% Pd/გუმბრინისა და Pd/ჭყეპის კატალიზატორის თანაობისას. XIX რესპუბლიკ. სამეცნ. ტექნიკური კონფერენცია მოხს. თეზისები, თბილისი . 1975წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის სწავლების მეთოდიკა უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები. 11-12 ნოემბერი 1994, თბილისი. . . 1994წ. .