კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ფაღავა. ქ. თბილისის ეკოლოგიური პრობლემები, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2001. . 2001წ. .

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათელაძე, ე. მალანია. ქ. თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი, როგორც ტურისტული დესტინაცია. III რეგ. სიმპოზიუმი ,,საკრუიზო ტურიზმი–მსოფლიო გამოცდილ და მისი განვითარების პერსპექტივა შავი ზღვის რეგიონში"შრ. კრებული. 2016წ. .

რ. მესხია, ნასყიდაშვილი ა., ჭაჭია ა.. ქ. ქუთაისი სუბტროპიკული ინსტიტუტი, სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული.

გ. სალუქვაძე. ქალაქგეგმარება გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში: პრობლემები, მიზნები, ამოცანები,საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტრო და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება . . 2002წ. .

გ. წურწუმია, ნ.ყოჩიაშვილი, ი. კახნიაშვილი. ქალკოპირიტის კონცენტრატის გამოტუტვა აზოტმჟავა-გოგირდმჟავა ხსნარების ნარევით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, 88 .

ნ.ყოჩიაშვილი, ი. კახნიაშვილი. ქალკოპირიტის კონცენტრატის გამოტუტვა აზოტმჟავა-გოგირდმჟავა ხსნარების ნარევით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. რ.აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია,88 .

გ. წურწუმია, გ. აგლაძე, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი,5 (444) .

. ქართველთა აღმნიშვნელი უცხოური ტერმინები. ლექცია საქართველოს საპატრიარქოს აკადემიის სემინარიაში. 2015წ. .

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი.. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი ქ. ახალციხე. 2009წ. .

ნ. გომართელი. ქართველი სახელოვანი მამულიშვილნი და სტამბოლის ქართველთა სავანე“. ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

. ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი და ძველაღმოსავლური ეთნოკულტურული სამყარო,სამეცნიერო კონფერენცია, თემაზე: ქართველი ხალხის ეთნოგენეზი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. .

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების პარალელები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები. 2012წ. წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები გვ 28.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქართულ-ზანური ჰიბრიდული ერთი დიალექტური ერთეულის შესახებ აჭარულსა და იმერულში. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი. წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა, გ. ჭანკვეტაძე. ქართულენობრივი აზროვნებითი სისტემის ლოგიკურ-ლინგვისტური ანალიზი -აღნიშვნათა თეორიის ენობრივი მიდგომებით. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 2005წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები, (ქართულად), 62.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ქართული ენის ბირთვული ნაწილის კომპიუტერული მოდელი და მარტივი წინადადების სინტაქსური სინთეზატორი და ანალიზატორი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.38-40/47-48 .

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართული ენის გრამატიკული ონლაინ ლექსიკონი . თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI”. 2015წ. თბილისი, გვ.64-66.

კ. ფხაკაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე,. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 2005წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები, (ქართულად) 48.

ბ. ცხადაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ვეფხვაძე, კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა მეოთხე ყრილობა. წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. ქართული ენის მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტი. კონფერენცია – ბუნებრივ ენათა დამუშავება, “ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 20-21.. 2004წ. .