კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ვ. ფხაკაძე, ლ. ტიბუა, გ. ჭანკვეტაძე. ქართულენობრივი აზროვნებითი სისტემის ლოგიკურ-ლინგვისტური ანალიზი -აღნიშვნათა თეორიის ენობრივი მიდგომებით. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 2005წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები, (ქართულად), 62.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. ქართული ენის ბირთვული ნაწილის კომპიუტერული მოდელი და მარტივი წინადადების სინტაქსური სინთეზატორი და ანალიზატორი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის III რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.38-40/47-48 .

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართული ენის გრამატიკული ონლაინ ლექსიკონი . თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, „არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXVI”. 2015წ. თბილისი, გვ.64-66.

კ. ფხაკაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ფხაკაძე, ბ. ცხადაძე,. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა. 2005წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები, (ქართულად) 48.

ბ. ცხადაძე, თ. ესიტაშვილი, თ. თევზაძე, გ. ნადიბაიძე, ვ. ვეფხვაძე, კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მეთოდოლოგიური შედეგების შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა მეოთხე ყრილობა. წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. მარგველანი. ქართული ენის მორფოლოგიური ცნობარის კომპიუტერული ვარიანტი. კონფერენცია – ბუნებრივ ენათა დამუშავება, “ქართული ენა და კომპიუტერული ტექნოლოგიები”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, გვ. 20-21.. 2004წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. გაბუნია. ქართული ენის, ქართული ენის ლოგიკისა და მათემატიკური ლოგიკის ინტეგრირებული სწავლების შესახებ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი, ლოგიკისა და ენის გაერთიანებული ქართული ჯგუფი, ქართული ენის, ლოგიკისა და გამომთვლელის ახალგზარდული ჯგუფი . 2007წ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის III რესპუბლიკური სასემინარო კვირეულის „ლოგიკა, ენა, გამომთვლელი“ მოხსენებები, (ქართულად, https://geoanbani.com/other/pdfs/Publications/magazine6.pdf ), 9-18.

ნ. ჩხარტიშვილი, ლონდა მამასახლისაშვილი, ლ. უჯმაჯურიძე, ნ.ჩხარტიშვილი. ქართული იშვიათი საღვინე ბაზის ჯიშების თანამედროვე მეთოდებით შესწავლის შედეგები და ეკოსისტემებში მათი გადაადგილების პერსპექტივები. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2016წ. „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, გვ. 282-286, თბილისი საქართველო.

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი, მოდერნიზაციის ერთ–ერთი ქვაკუთხედი. თდასუ. 2011წ. XVIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, #1, გვ. 104-109.

ც. ოშაყმაშვილი, მ. ხოსიტაშვილი, გ. გირმისაშვილი, და სხვ.. ქართული სვია და მისი პროდუქტების გამოყენება ლუდის წარმოებაში. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვიტარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში. 2007წ. მცირე და საშუალო ბიზნესის განვიტარების მიმართულებები რეგიონების აგროსამრეწველო სექტორში (ბათუმი), გვ. 480.

ნ. ამირეზაშვილი. ქართული წინადადების სინტაქსური ანოტირების სტრუქტურა.. „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“.. 2014წ. ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014..

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ჭკვიანი ჟურნალის და ადაპტირებული „ვინდოუსის“, ვიკიპედიისა და ელფოსტის პირველი საცდელი ვერსიები. „ქართული ენა და თანამედროვე ციფრული ტექნოლოგიები“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემია, . 2015წ. http://science.org.ge/newsite/znews/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90-%E1%83%93%E1%83%90-%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%93%E1%83%A0/.

ნ. ბახსოლიანი. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ისნტიტუტი, 9 აპრილი 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

. ქაშქების/ქასქების ონომასტიკონის ისტორიისათვის. თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გრიგოლ (კუკური) გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2007წ. .

ა. ბეჟანიშვილი. ქვეყნის გაზრდილი ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის განხორციელების ანალიზი და რეკომენდაციები. გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის აკად.ა.ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენცია. 2014წ. .

თ. დევიძე. ქიმიის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XII სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში თერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 586-588.

ვ. ფადიურაშვილი, მენაბდე თ., გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში ტერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შრომების კრებული. ქ. ქუთაისი. 0წ. .

ი. ბერძენიშვილი. ქიმიურად მდგრადი მინასაფარები კომპლექსური მასალების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში / თსუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები, - გვ. 95.