კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ხაზარაძე. ქაშქების/ქასქების ონომასტიკონის ისტორიისათვის. თსუ, პუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის I სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი გრიგოლ (კუკური) გიორგაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2007წ. .

ა. ბეჟანიშვილი. ქვეყნის გაზრდილი ტექნიკური საფრთხის შემცველ ობიექტებზე ტექნიკურ უსაფრთხოებაზე ზედამხედველობის განხორციელების ანალიზი და რეკომენდაციები. გ.წულუკიძის სამთო ინსტიტუტის აკად.ა.ძიძიგურის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენცია. 2014წ. .

თ. დევიძე. ქიმიის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2011წ. პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XII სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მოხსენებათა კრებული.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში თერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 586-588.

ვ. ფადიურაშვილი, მენაბდე თ., გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში ტერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შრომების კრებული. ქ. ქუთაისი. 0წ. .

ი. ბერძენიშვილი. ქიმიურად მდგრადი მინასაფარები კომპლექსური მასალების საფუძველზე. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში / თსუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. 2000წ. მოხსენებათა თეზისები, - გვ. 95.

ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადებიდან 150 წლისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. III რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი,.

ნ. გომართელი. ქრისტიანობა და ისლამი. ილიას სახ. უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ხახუტაშვილი. ქრისტიანობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ქრისტიანობა და ეკონომიკა;ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. V სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული;197-204გვ.;ISBN 978-9941-17-021-8.

დ. ბოსტანაშვილი. ქუჩის რიტორიკა. სემიოტიკის მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. .

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფსაშიშროების პროგნოზირების ამოცანები და პერსპექტივა.. ჰმი-ს მაისის 50-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”/ჰმი. წ. .

ზ. გვიშიანი. ღვარცოფული ნაკადების მსხვილი, მყარი შემადგენლის ჰიდრავლიკური სიმსხო სხვადასხვა კონცენტრაციის სუსპენზიურ გარემოში. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1991წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გვ.34-35..

ზ. გვიშიანი. ღვარცოფული ნაკადის დინამიკის პროგნოზი. თსუ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესია. 1994წ. თსუ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი.

ნ. ბახსოლიანი. ღვთაება თარხუნთის იკონოგრაფიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თედო ჟორდანიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

ნ. ხაზარაძე. ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო. ლექცია საპატრიარქოს არხით "ერთსულოვნება". 2015წ. .

გ. ქვარცხავა, მ. ჩხაიძე, მ. ხაჩიძე, ი. ჯინიყაშვილი, მ.ციცაგი. ღვინის წარმოების მეორადი ნედლეულის უტილიზაცია სასარგებლო პროდუქტებად სუპერკრიტიკული ნახშირორჟანგის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. .

ნ. ხაზარაძე. ღირსეულად განვლილი ცხოვრების გზა - გიორგი მელიქიშვილი-90. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და თსუ საიუბილეო სხდომა მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი. 2008წ. .

გ. სალუქვაძე. შავი ზღვის ქვეყნების არქიტექტორთა ფორუმი, თბილისი. . 1995წ. .

მ. წულუკიძე. შავი ზღვისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC). ევროკავშირის ფონდის მიერ. 2011წ. .