კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1405 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა „შრომების კრებული. გვ.485-488 .

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული.. გვ.485-488.

მ. დარჩაშვილი. „1917 წლის 30 ივლისის თბილისის თვითმართველობის არჩევნები“. . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 2017წ. .

მ. მეტრეველი. „MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 414-420.

ნ. გომართელი. „XIX საუკუნის ნახევრის ქართული საზოგადოებრივი აზრი ესპანეთის შესახებ“. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი – „ევროპული კვლევები და საქართველო“. 2012წ. .

მ. ცირეკიძე, ნ. გელაშვილი. „К вопросу методики прeподавания злектромагнитной индукций“. რესპუბლიკური სამეცნიერო–პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი,ფორმები და მეთოდები» . 1994წ. მოხსენებათა თეზისები, 10-12 ნოემბერი, 1994წ.გვ.109.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. „აზოსაღებარების ფოტოქიმიური ქცევები სხვადასხვა პოლიმერულ მატრიცებში“. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 21-24.

მ. ნოზაძე. „ბანკთაშორისი გადახდების ელექტრონული სისტემები“. . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 6წ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები დაგანვითარების ტენდენციები. .

მ. ნოზაძე. „ბანკთაშორისი გადახდების ელექტრონული სისტემები“. . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 6წ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები დაგანვითარების ტენდენციები. .

მ. მეტრეველი. „ბრენდის მართვა ტურისტული ინდუსტრიის მარკეტინგულ ღონისძიებათა შემადგენლობაში“. ქუთაისის უნივერსიტეტის სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკის და ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და ტენდენციები“. 2011წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 112-115.

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. „გადაწყობადი თხევადკრისტალური ლაზერები. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები მედიცინასა და კოსმეტოლოგიაში. 2017წ. .

მ. ცირეკიძე. „გამოცდების ჩატარების მეთოდიკის ზოგიერთი საკითხი და მისი მნიშვნელობა საგნის შესწავლაში“. Тезисы докладов Респуб-ликанской конференции «Активизация процесса в высщей школе» . 1992წ. Тбилиси, (1992)..

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 8-9.

ნ. გომართელი. „დასავლური ცივილიზაცია და საქართველოს მომავალი“. თბილისის საერთაშორისო აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა და პოლიტიკა“. 2016წ. .

ნ. გომართელი. „დიდი ქართველი მოამაგენი – პეტრე ხარისჭირაშვილი და ივანე გვარამაძე“. ამიერკავკასიის ლათინური წესის კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციის, კულტურისა და განათლების კომისიის მიერ ორგანიზებული წეროვანის მუდმივმოქმედი სემინარი „საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის ისტორია“. 2014წ. .

ნ. გომართელი. „ევროპული ინტეგრაციის გეოპოლიტიკური ასპექტები“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს საქ. განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი – სამეცნიერო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“. 2015წ. .

ვ. მოსიაშვილი. „ეკონომიკური გლობალიზაცია და საქართველოს ტაქტიკური პოლოტიკა“,. ჯუმბერ ლეჟავას სახელობის მეცნიერთა მრავალპროფილიანი საერთაშორისო აკადემია. 201წ. .

მ. მეტრეველი. „ეკონომიკური ურთიერთობები ტურიზმის ფეროში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის აკად. ავთანდილ გუნიას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. 2012წ. ჟურნალი „ეკონომისტი“, გვ. 48-58.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. „ელიფსომეტრული გაზომვები საღებარი–პოლიმერის ასიმეტრულ სისტემებში“. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 24-25.

მ. დავითაია. „ეროვნული იდენტობის საკითხი XX-XXI საუკუნეების ქართულ არქიტექტურაში“. გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი აკადემიკოს ნოდარ ჯანბერიძის დაბადებიდან 90 წლისადმი მიძღვნილი კონფერენცია N,,XX-XXI საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება და ხელოვნება’’. 2017წ. 8 გვერდი.