კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. წოწკოლაური. ცვლილებების მართვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

ნ. ხაზარაძე. ცის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკისათვის. "მითი, კულტი, რიტუალი", თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ირაკლი სურგულაძისადმი. 2013წ. .

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავ-ლებ¬ლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 50.

ნ. ღონღაძე. ცოდნის შეფასების ტესტური მეთოდი. მოხსენებათა თეზისები, რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. წ. რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. 2004, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა . 2009წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, გვ. 41, თბილისი.

გ. გურეშიძე. ძაბვის ინტენსივობის კრიტიკული Kic კოეფიციენტის განსაზღვრა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია "სამშენებლო კონსტრუქციები". თბილისი. წ. მოხსენებითი თეზისები. გვ.31.

მ. ამირგულაშვილი. ძალაუფლება და მორალი. ახალციხის უნივერსიტეტი. 2009წ. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი,#1, გვ.91-97.

ნ. ხაზარაძე. ძველი წინააზიური ცხოველთა სამყაროს ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლო¬გიის ინსტიტუტის დაარსების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო სესია. 2001წ. გმოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ. 17-20..

გ. ცინცაძე, რ.ჩაგუნავა, მ.დემეტრაძე. ძვირფასი ლითონების საბადოთა გასაიდუმლოების პრაქტიკა ძველ საქართველოში. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.155-156. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.155-156.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, კ. მესტიაშვილი. ძირითადი მახასიათებლების ფორმალიზაცია გადაცემის ბოჭკოვან-ოპტიკური სისტემების (გბოს) მოდელირების დროს. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. . ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

რ. შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. წალენჯიხის მაცხოვრის ტაძრის დათარიღებისათვის. გ. ჩუნინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. წ. .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი. წამლის გადამტანი ახალი ბიოდეგრადირებადი მიკროკონტეინერების სინთეზი ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 85-86 . წ. .

მ. ხარხელი. წარმოების მართვის პრობლემები: რეინჟინირინგი და დაუნსაიზინგი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. 2009წ. კონფერენციის მასალები.

გ. გაბაიძე. წარმოების მართვის სტრუქტურაზე მოქმედ ფაქტორთა ანალიზი მთიანი ზონის კოლმეურნეობებში.. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირ. რესპ. სამეცნ. კონფერენცია მიძღვნილი გეორგიევსკის ტრაქტ. 200 წლისთავისადმი სსი 1983წ.. 1983წ. .

მ. მაისურაძე. წარსულის ქალაქი და მის სივრცეში თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს როლი;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; არქიტექტურის ფაკულტეტი;(კონფერენციის მასალები). წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა 2).