კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კალანდია. კულტურის პრობლემების კვლევა ფილოსოფიის ინსტიტუტში.. სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფიის ინსტიტუტი - 60“, ბათუმი. 2007წ. .

ბ. სეხნიაძე. მედიაცია და მისი განვითარება. საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა. 2016წ. .

რ. მიშველაძე. მხატვრულ-ფსიქოლოგიური ავტოპორტრეტი გალაკტიონის ლირიკაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 15 გვ. თბილისი,. 2008წ. .

ნ. კუციავა, თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 18–19 ოქტომბერი . 2011წ. გვ. 96.

გ. ცინცაძე, ნ.თელია, ნ.მგალობლიშვილი. ნიკელის(II) სულფატთან როდანინის ნაწარმების კომპლექსწარმოქმნის (ქიმიზიმის) შესწავლა. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ. 28-30. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ. 28-30.

მ. ჯაფარიძე, შ.გეგია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის საბადოების შედარებით დახასიათება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია და ალ. ჯანელიძის სახელობის გეოლოგიის ინსტიტუტი. წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, . რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია „საქართველოს ახალგაზრდული პოლიტიკა - პრობლემები და გამოწვევები“ , თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, რეგიონალური ახალგაზრდული კონფერენცია “საქართველო ნარკონიკების გარეშე“. თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ე. ალავერდოვი. ორგანიზატორი, რამოდენიმე ნაშრომის ხელმძღვანელი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „უნივერსიტეტები ირჩევენ ევროპას“ . თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. შავლაყაძე. ორთოტროპული ფირფიტისათვის საკონტაქტო ამოცანის მიახლოებთი ამოხსნის შესახებ. Reports of Enlarged session of the Seminar of I. Vekua Inst. of Appl. Math.TSU. 2010წ. .

გ. მალასიძე. ორმაგი და ჯერადი ვარსკვლავები. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

მ. დარჩაშვილი. პარტიებისა პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012წწ.საარჩევნო ციკლის მიხედვით) . სამეცნიერო კონფერენცია, (გორის დემოკრატიული სკოლა). 2013წ. .

გ. მალასიძე, ი.გოგალაძე. პერიოდული მოძრაობები შტეკელის პოტენციალის ველში. სსიჰ ახალციხის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნლი აკად. ს.ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი 2009. წ. .

ა. ლორია. პერსონალურ მონაცემთა დაცვა. პერსონალურ მონაცემთა დასვის ინსპექტორის სამსახური. 2016წ. .

ი. მეტრეველი, თ.კუპრაშვილი, ე.ახალაია, ლ.ღაღანიძე, ნ.ბოკერია, ნ.ჯიბღაშვილი. პრეპარატ კეტომიუმის გავლენა მცენარეთ სოკოვან დაავადებებზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. . 2010წ. ქუთაისი, გვ201-203.

ს. ხიზანიშვილი. რევოლუციის ფენომენის კამიუსეული ანალიზი. აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა, 2009წლის 26-27 ივნისი. ახალციხე . 2009წ. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი.

ა. სონღულაშვილი. რელიგიური სექტების ისტორიიდან საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე. რთული კონსტრუქციების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის გაანგარიშების ავტომატიზირებული სისტემა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" . 0წ. .

რ. მიშველაძე. რუსთაველი გალაკტიონის პოეზიაში, . გალაკტიონის მუზეუმის სამეცნიერო კონფერენცია, 12 გვ. თბილისი,. 2009წ. .

ზ. გაბისონია. საბანკო გარანტიის პრაქტიკული ასპექტები. იურიდიული პროფესიის განვითარების ცენტრი (USAID/G4G). 2016წ. .