კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

J. Peradze, Z. Kalichava. Approximation with respect to the spatial variable of the solution of a nonlinear beam equation. I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2017წ. Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM.

მ. მენთეშაშვილი. araklasikuri amocanebi meore rigis kerZowarmoebuliani Sereuli tipis gantolebisTvis. iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis ilia vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis institutis seminaris XXII gafarToebuli sxdomebi. წ. .

N. Buachidze. Assessment of the Impact of Uncontrolled Landfill Sites in Georgia on Ecosystems of the Adjacent Areas. 6th International Conference on Solid Waste Management, 6th IconSWM 2016; Jadavpur University, Kolkata, India. 2016წ. .

N. Buachidze. Assessment of Uncontrolled Landfills Impact of ecosystems in Georgia. The 4th International Geography Symposium (GEO MED 2016); Kemer-Antalya-Turkey. 2016წ. .

თ. ძაგანია, იაშვილი ნ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Bin Packing Intelligent Games. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

ნ. იაშვილი, ძაგანია თ., ფედულოვი გ., ტიბუა ლ.. Bin Packing Intelligent Games. XXV Expanded Seminars of I.Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. .

I. Metreveli, M.Jincharadze. BIOCHEMICAL STUDY OG LEAVS FROM GLEDITSHIA (L.GLEDITSHIA); A PLANT SPREAD IN GEORGOA. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

რ. ქაცარავა, N.Kupatagze, D.Tugushi, V.Torchilin. Biodegradable arginine-based polymers as potential non-viral gene carriers. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 117-118. წ. .

რ. კოხრეიძე, ნ. პაპუნაშვილი, სანიკიძე ჯუმბერი, ოდენოვი სერგო. Bi–ის შემცველი მაღალტემპერატურული ზეგამტარების მაგნიტური თვისებები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი. 1999წ. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis kibernetikis institutis konferenciis masalebi.

ს. ხარიბეგაშვილი. Boundary value problems for the one class of the second order systems of partial differential equations. . The III Congress of Georgian Mathematicians. Tbilisi, Georgia. 2001წ. .

Л. Гиоргашвили, K.Skhvitaridze. Boundary value Problems of Statics for an elastic mixture with two disjoint Sperical cavities. Congress of Georgian Matematicians. Tbilisi. 2005წ. 14-16 November.

ა. მესხი. Boundedness and compactness criteria for integral operators with positive kernels. Scientific Conference Dedicated to Academician I. Vekua, Sukhumi Branch of I. Djavakhishvili State University, Tbilisi, Georgia. 2001წ. Book of Abstracts.

რ. გრიგოლია. Cangis logikis Sesaxeb. 2014, ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2014წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. CaO-B2O5-MnO-MnO2 სისტემის ბორატულ-მანგამუმიანი მინის დიფერენციალური თერმული ანალიზი. კონფერენცია-სოფლის მეურნეობის ტექნიკური და ეკონომიკური პრობლემები. 1998წ. კონფ. მასალები, გვ. 139-145, ქ. გორი, საქართველო.

L. Shavliashvili, M.Еlizbarashvili, G.Kuchava. Chemical composition of irrigation, collector-and-drainage and groundwaters of the lower Alazani Valley. Air and Water Components of the Environment, Babes-Bolyai University; Cluj-Napoca, Romania. 2016წ. p.70-75.

N. Kachakhidze, N. Khomeriki, J. Peradze, Z. Tsiklauri. Chipot's Method for Kirchhoff's one-dimensional static equation. , XXII Enlarged Sessions of the Seminar of VIAM, I.Vekua Institute of Applied Mathematics of Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. 2015წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. Cholesteric Liquid Crystals in Dye Lasers for Medical Application. International scientific conference Physical Research Methods in Medicine. 2011წ. Proceedings, pp. 35-39.

L. Shavliashvili, M.Elizbarashvili, E.Elizbarashvili, M.Tatishvili, R.Meskhia. Climate Change Tendencies under Global Worming Conditions in Georgia. International Multidisciplinary Scientific Geoconference, SGEM 2012,Conference Proceedings; Bulgaria. 2012წ. v.IV, p.293-298.

M. Nikoleishvili. Computational aspects of a diskrete eqstremum problem . South Caucasus Computing and Texnology Workshop (SCCTW-2016), CERN-Georgian Texnikal University . 2016წ. .

M. Zakradze, Z.Sanikidze, M.Kublashvili. Computer Modeling of white Noise and Noise and its application. II International Conference of mathematicians of Georgia. September 15-19, Batumi, Georgia.. 2011წ. Abstracts of II International Conference, p. 126..