კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1464 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ნიკურაძე, ო.ცაგარეიშვილი. წვრილმარცვლოვანი ბორის სტრუქტურა და ფიზიკურ– მექანიკური თვისებები. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მე–60 წლისთავისა და საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე–40 წლისადმი მიძღვნილი თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენციის თეზისები 20-25 აპრილი 1981 წ. 1981წ. .

ა. ნადირაძე, ი.ანდრიაძე. წმინდა სამების ტაძრის ბეტონის კჯნსტრუქციების სიმტკიცის დადგენა ურღვევი მეთოდით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 0წ. თბილისი, ISSN 99928-902-4-4.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობა – წყალმოვარდნების კატასტროფული გამოვლინებები დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები“. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 53 – 56 .

თ. შამათავა. წყალმცენარე "წყლის სუმბული" ალტერნატიული ენერგეტიკის ახალი წყარო. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული 26 04 2016 თბილისი სერთიფიკატი.

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. წყალსაცავების მართვის ჰიდროეკოლოგიური პრობლემები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერეცია გეოგრაფიაში:გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები, შრომები, გვ.55-60.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები,თბილისი, , . 2012წ. გვ. 92-98.

ხ. თოდაძე. ხანცთის მონასტრის ტიპიკონი. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ახალციხე. 2009წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, null. ხურმის დიფუზიურ წვენში შაქრების მასური კონცენტრაციის დამოკიდებულება ტემპერატურის ცვლილებაზე. პროფესორ მასწავლებებლთა VIII (64-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თელავი) გვ. 68.

ნ. ხაზარაძე. ჯავახეთი და კიმერიელები, თემაზე: ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2001წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს სტაციონალური რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტალურ ამოხსნათა მატრიცის შესახებ . სამეცნიერო სემინარი დიფ.განტოლებებსა და მათ. ფიზიკაში ქ.თბილისი,15–16 აპრილი . 1998წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე. ჰექსილბენზოლის დეჰიდროციკლიზაციის რეაქციის კვლევა 0,5% Pd/გუმბრინისა და Pd/ჭყეპის კატალიზატორის თანაობისას. XIX რესპუბლიკ. სამეცნ. ტექნიკური კონფერენცია მოხს. თეზისები, თბილისი . 1975წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის სწავლების მეთოდიკა უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები. 11-12 ნოემბერი 1994, თბილისი. . . 1994წ. .

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე. ჰიდრავლიკური დარტყმების გაანგარიშება ეგმ-ზე და მასში ექსპერიმენტული მონაცემების გამოყენება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 63.

გ. ყირმელაშვილი. ჰიდრავლიკური დარტყმის ორდინატის მილევის კვლევა პულპსადენში ქვიშის ტრანსპორტირების დროს . საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XI სამეცნ. კონფერენცია 29.II-5.III. თბილისი. 1960წ. გვ. 210-211.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ზ.ფაჩულია, ე.შილაკაძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , მ.აბაშიძე, ც.დეკანოზიშვილი. ჰიდრაზონების ქიმიისა და ლთონების ჰიდრაზონული კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევის ზოგიერთი საკითხი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.21.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულირება ბალასტების გამოყენებით. სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

ბ. ფიფია. ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი: არსებული გამოწვევები. "საქართველო - პერსპექტივები და გამოწვევები 2016 წლისთვის" / ACD. 2016წ. თბილისი.

მ. ჩიქავა. ჰომეოპათიური NUX VOMICA და ალოპათიური სტრიქნინი. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 341–344. .

ვ. შურღაია. ჰორიზონტალური დრენაჟის ეფექტურობა კოლხეთის დაბლობის პირობებისათვის.. "ახალგაზრდა მეცნიერები და გარემოს დაცვის პრობლემები ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე".. 2000წ. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის თეზისების კრებული. თბილისი. გვ. 26-27..

კ. მელიქიძე. “Assessment of EU’s Legislation Related to Promotion of Energy Efficiency and Renewable Energy Sources”;. Convention on Climate Change. The second national announcement for convention preparation” (Tbilisi- 23 April 2008, hotel “Vere Palace”), organized by UNDP country office.. 2008წ. .