კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქვათაძე, მუმლაძე თ., შერვაშიძე თ. შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კვანტილის ერთი თვისების შესახებ. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები, 21-22 აპრილი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე. შემოსავლის ნაკადის მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრა არასაკუთრივი ინტეგრალების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2012წ. თაბახი 0,06.

დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. შენობების გაანგარიშება დინამიურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების კანონის გათვალისწინებით. მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია "წყალლთა მეურნ."თბილისი 2015. 2015წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება . წ. პროფ.ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ერთობლივი კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნ.ბერუჩაშვილის 60 წლის იუბილესადმი. ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში. . წ. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, სამსონია შ. . შიდამოლეკულური პროტოტპროპიზმი 1–ამინოპირიდონში. . საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ.. წ. თსუ, 2005, 13-14 დეკემბერი.

გ. თოდუა. შინაგანი ტენზორული სტრუქტურების შესახებ. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტისსემინარისXXIII გაფართოებული სხდომები . 2009წ. .

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობათა საშემნახველო-საინვესტიციო ფუნქციები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, აკადემიკოსს ალექსანდრე კუჭუხიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში“. ჟ. „მოამბე“. 2014წ. გვ. 25-28.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შრომის საშუალებების ეკონომიკური ფორმების საკითხისათვის. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 1981წ. 26-27 მაისიი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შრომის საშუალებების ეკონომიკური ფორმების საკითხისათვის. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981 წ. 26-27 მაისიი. . 1981წ. .

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. შრომის სტიმულირება და მისი გამოვლენის პრაქტიკა. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი (სამეცნიერო შრომების კრებული). 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ბეჟანიშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას. მიძღვილი შრომების დაცვის მსოფლიო დღისადმი. წ. 21 გვ..

მ. მაისურაძე, სიხარულიძე მ., ანანიაშვილი ვ.. ჩაუნაცვლებელი პიროლო-ფენოქსათიინდიოქსიდების სინთეზის ახალი მეთოდი. . რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი. . გვ 29-30.

ნ. მუმლაძე. ცალმხივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 1995წ. .

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. პროფესორ-მასწავლებელთა, სტუდენტთა და წარმოების მუშაკთა Iრესპუბლიკური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 1995წ. თეზისები.

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი (არაორიენტებული) ზედაპირები დამათი დაგეგმარების ავტომატიზაცია. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშური. 1995წ. თეზისები.

მ. ჭანტურია, ბაკურაძე ია. ცვლადი სტატიკური სქემის კონსტრუქციების გაანგარიშება ხანგრძლივი დეფორმაციის მახასიათებელი სიდიდეების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები", ISSN 1512-4495, გვ. 273-279.

ფ. წოწკოლაური. ცვლილებების მართვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

ნ. ხაზარაძე. ცის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკისათვის. "მითი, კულტი, რიტუალი", თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ირაკლი სურგულაძისადმი. 2013წ. .

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავ-ლებ¬ლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 50.