კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. კახნიაშვილი, გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის დაბადებიდან 150 წლისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქლორის იონების გავლენა ქალკოპირიტის სუსპენდირებული ელექტროდის ანოდურ გამოტუტვაზე გოგირდმჟავა ხსნარებში. ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. III რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, თბილისი,.

ნ. გომართელი. ქრისტიანობა და ისლამი. ილიას სახ. უნივერსიტეტი. წ. .

ე. ხახუტაშვილი. ქრისტიანობა და საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ქრისტიანობა და ეკონომიკა;ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. V სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული;197-204გვ.;ISBN 978-9941-17-021-8.

დ. ბოსტანაშვილი. ქუჩის რიტორიკა. სემიოტიკის მე-6 სამეცნიერო კონფერენცია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. .

გ. ხერხეულიძე. ღვარცოფსაშიშროების პროგნოზირების ამოცანები და პერსპექტივა.. ჰმი-ს მაისის 50-ე სამეცნიერო სესია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები”/ჰმი. წ. .

ზ. გვიშიანი. ღვარცოფული ნაკადების მსხვილი, მყარი შემადგენლის ჰიდრავლიკური სიმსხო სხვადასხვა კონცენტრაციის სუსპენზიურ გარემოში. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 1991წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, გვ.34-35..

ზ. გვიშიანი. ღვარცოფული ნაკადის დინამიკის პროგნოზი. თსუ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესია. 1994წ. თსუ, ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ-თანამშრომელთა სამეცნიერო სესიის თეზისები, თბილისი.

ნ. ბახსოლიანი. ღვთაება თარხუნთის იკონოგრაფიისათვის. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თედო ჟორდანიას დაბადებიდან 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

. ღვთისმშობლის სარტყელი და საქართველო. ლექცია საპატრიარქოს არხით "ერთსულოვნება". 2015წ. .

გ. ქვარცხავა, მ. ჩხაიძე, მ. ხაჩიძე, ი. ჯინიყაშვილი, მ.ციცაგი. ღვინის წარმოების მეორადი ნედლეულის უტილიზაცია სასარგებლო პროდუქტებად სუპერკრიტიკული ნახშირორჟანგის გამოყენებით. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. .

. ღირსეულად განვლილი ცხოვრების გზა - გიორგი მელიქიშვილი-90. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და თსუ საიუბილეო სხდომა მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი მელიქიშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი. 2008წ. .

გ. სალუქვაძე. შავი ზღვის ქვეყნების არქიტექტორთა ფორუმი, თბილისი. . 1995წ. .

მ. წულუკიძე. შავი ზღვისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC). ევროკავშირის ფონდის მიერ. 2011წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.მგელაძე, რ.ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის რეაქტივების განმასხვავებელი მახასიათებლები. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.152-153. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ.152-153.

ც. კუტალია. შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში II. ქართულ-მერიკული უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ც. კუტალია. შემთხვევითი პროცესებისა და მათემატიკური სტატისტიკის გამოყენებანი ფინანსურ ეკონომიკასა და სოციალურ მეცნიერებებში IV. ქართულ-მერიკული უნივერსიტეტი. 2019წ. .

ზ. ქვათაძე, მუმლაძე თ., შერვაშიძე თ. შემთხვევითი სიდიდის განაწილების კვანტილის ერთი თვისების შესახებ. ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები, 21-22 აპრილი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე. შემოსავლის ნაკადის მიმდინარე ღირებულების განსაზღვრა არასაკუთრივი ინტეგრალების გამოყენებით. სამცხე-ჯავახეთის სახ. უნივერსიტეტის პროფ. მასწავლებელთა სამეცნიერო ლომფერენცია. 2012წ. თაბახი 0,06.

დ. ტაბატაძე, ვ.სოხაძე. შენობების გაანგარიშება დინამიურ რხევებზე მასალის წრფივი განმტკიცების კანონის გათვალისწინებით. მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია "წყალლთა მეურნ."თბილისი 2015. 2015წ. .