კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მელაძე, მელაძე მ.. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება . წ. პროფ.ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში .

მ. მელაძე, მ. მელაძე. შიდა ქართლის რეგიონის აგროკლიმატური რესურსების შეფასების ძირითადი ასპექტები . ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების ერთობლივი კონფერენცია მიძღვნილი პროფესორ ნ.ბერუჩაშვილის 60 წლის იუბილესადმი. ნ.ბერუჩაშვილის სამეცნიერო მემკვიდრეობის განვითარება ქართულ და მსოფლიო გეოგრაფიულ მეცნიერებაში. . წ. .

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, სამსონია შ. . შიდამოლეკულური პროტოტპროპიზმი 1–ამინოპირიდონში. . საქართველოს ახალგაზრდა ქიმიკოსთა VI რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. თსუ.. წ. თსუ, 2005, 13-14 დეკემბერი.

გ. თოდუა. შინაგანი ტენზორული სტრუქტურების შესახებ. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტისსემინარისXXIII გაფართოებული სხდომები . 2009წ. .

თ. ბერიძე, ნ. ჭანტურია, დ. ბიბიჩაძე. შინამეურნეობათა საშემნახველო-საინვესტიციო ფუნქციები. საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, აკადემიკოსს ალექსანდრე კუჭუხიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო ინტეგრაციულ პროცესებში“. ჟ. „მოამბე“. 2014წ. გვ. 25-28.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შრომის საშუალებების ეკონომიკური ფორმების საკითხისათვის. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 1981წ. 26-27 მაისიი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. შრომის საშუალებების ეკონომიკური ფორმების საკითხისათვის. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 1981 წ. 26-27 მაისიი. . 1981წ. .

თ. კილაძე, მ.ზუბიაშვილი. შრომის სტიმულირება და მისი გამოვლენის პრაქტიკა. გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი (სამეცნიერო შრომების კრებული). 2014წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ბეჟანიშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას. მიძღვილი შრომების დაცვის მსოფლიო დღისადმი. წ. 21 გვ..

მ. მაისურაძე, სიხარულიძე მ., ანანიაშვილი ვ.. ჩაუნაცვლებელი პიროლო-ფენოქსათიინდიოქსიდების სინთეზის ახალი მეთოდი. . რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. თბილისი. . გვ 29-30.

ნ. მუმლაძე. ცალმხივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში.. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი.. 1995წ. .

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. პროფესორ-მასწავლებელთა, სტუდენტთა და წარმოების მუშაკთა Iრესპუბლიკური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 1995წ. თეზისები.

ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი (არაორიენტებული) ზედაპირები დამათი დაგეგმარების ავტომატიზაცია. პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ხაშური. 1995წ. თეზისები.

მ. ჭანტურია, ბაკურაძე ია. ცვლადი სტატიკური სქემის კონსტრუქციების გაანგარიშება ხანგრძლივი დეფორმაციის მახასიათებელი სიდიდეების ალბათური ბუნების გათვალისწინებით. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2012წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები", ISSN 1512-4495, გვ. 273-279.

ფ. წოწკოლაური. ცვლილებების მართვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

. ცის აღმნიშვნელი ლუვიური იეროგლიფის სემანტიკისათვის. "მითი, კულტი, რიტუალი", თსუ, სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ირაკლი სურგულაძისადმი. 2013წ. .

ნ. ხომერიკი, ლ. მძინარიშვილი. ცოდნის შეფასების რეიტინგული სისტემა. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავ-ლებ¬ლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები“. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი, 50.

ნ. ღონღაძე. ცოდნის შეფასების ტესტური მეთოდი. მოხსენებათა თეზისები, რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. წ. რესპ. სამეც.- მეთოდ. კონფერ. ქიმია. 2004, თბილისი.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა . 2009წ. .