კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. . ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ძირითადი ფონდების მორალური მოძველების სოციალურ –ეკონომიკური შედეგები. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები. 15-16 დეკემბერი, 1982 წ.. . 1982წ. .

თ. სანიკიძე. წალენჯიხის მაცხოვრის ტაძრის დათარიღებისათვის. გ. ჩუნინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის კონფერენცია. წ. .

რ. ქაცარავა, ნ.ზავრადაშვილი. წამლის გადამტანი ახალი ბიოდეგრადირებადი მიკროკონტეინერების სინთეზი ბის-აზლაქტონების საფუძველზე. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები", თბილისი, 30 მარტი, თეზისების კრებული, გვ. 85-86 . წ. .

კ. ფხაკაძე, გ. ჭანკვეტაძე, ლ. ტიბუა, მ. ივანიშვილი, ლ. ლეკიაშვილი, ე. სოსელია. წარმოადგენენ თუ არა ლოგიკური, პროგრამული და ბუნებრივი ენობრივი სისტემები ერთმანეთისაგან პრინციპულად განსხვავებული ტიპის სემანტიკურ სისტემებს?. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2003წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის II რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), გვ.17-19/63-65.

მ. ხარხელი. წარმოების მართვის პრობლემები: რეინჟინირინგი და დაუნსაიზინგი. გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. 2009წ. კონფერენციის მასალები.

გ. გაბაიძე. წარმოების მართვის სტრუქტურაზე მოქმედ ფაქტორთა ანალიზი მთიანი ზონის კოლმეურნეობებში.. ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირ. რესპ. სამეცნ. კონფერენცია მიძღვნილი გეორგიევსკის ტრაქტ. 200 წლისთავისადმი სსი 1983წ.. 1983წ. .

მ. მაისურაძე. წარსულის ქალაქი და მის სივრცეში თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს როლი;. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; არქიტექტურის ფაკულტეტი;(კონფერენციის მასალები). წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა 2).

ჯ. ნიკურაძე, ო.ცაგარეიშვილი. წვრილმარცვლოვანი ბორის სტრუქტურა და ფიზიკურ– მექანიკური თვისებები. საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მე–60 წლისთავისა და საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის დაარსების მე–40 წლისადმი მიძღვნილი თბილისის ახალგაზრდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენციის თეზისები 20-25 აპრილი 1981 წ. 1981წ. .

ა. ნადირაძე, ი.ანდრიაძე. წმინდა სამების ტაძრის ბეტონის კჯნსტრუქციების სიმტკიცის დადგენა ურღვევი მეთოდით. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. 0წ. თბილისი, ISSN 99928-902-4-4.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობა – წყალმოვარდნების კატასტროფული გამოვლინებები დასავლეთ საქართველოს მდინარეებზე. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია „ჰიდრომეტეოროლოგიის პრობლემები“. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 53 – 56 .

თ. შამათავა. წყალმცენარე "წყლის სუმბული" ალტერნატიული ენერგეტიკის ახალი წყარო. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული 26 04 2016 თბილისი სერთიფიკატი.

დ. კერესელიძე, ვაჟა ტრაპაიძე, გიორგი ბრეგვაძე. წყალსაცავების მართვის ჰიდროეკოლოგიური პრობლემები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერეცია გეოგრაფიაში:გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები, შრომები, გვ.55-60.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები,თბილისი, , . 2012წ. გვ. 92-98.

ხ. თოდაძე. ხანცთის მონასტრის ტიპიკონი. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ახალციხე. 2009წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, null. ხურმის დიფუზიურ წვენში შაქრების მასური კონცენტრაციის დამოკიდებულება ტემპერატურის ცვლილებაზე. პროფესორ მასწავლებებლთა VIII (64-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თელავი) გვ. 68.

. ჯავახეთი და კიმერიელები, თემაზე: ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2001წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს სტაციონალური რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტალურ ამოხსნათა მატრიცის შესახებ . სამეცნიერო სემინარი დიფ.განტოლებებსა და მათ. ფიზიკაში ქ.თბილისი,15–16 აპრილი . 1998წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე. ჰექსილბენზოლის დეჰიდროციკლიზაციის რეაქციის კვლევა 0,5% Pd/გუმბრინისა და Pd/ჭყეპის კატალიზატორის თანაობისას. XIX რესპუბლიკ. სამეცნ. ტექნიკური კონფერენცია მოხს. თეზისები, თბილისი . 1975წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის სწავლების მეთოდიკა უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები. 11-12 ნოემბერი 1994, თბილისი. . . 1994წ. .