კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, . შარაშიძე, . ხაზობრივი პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაცია. . გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები,თბილისი, , . 2012წ. გვ. 92-98.

ხ. თოდაძე. ხანცთის მონასტრის ტიპიკონი. აკად. სერგი ჯიქიას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ახალციხე. 2009წ. .

ც. ოშაყმაშვილი, null. ხურმის დიფუზიურ წვენში შაქრების მასური კონცენტრაციის დამოკიდებულება ტემპერატურის ცვლილებაზე. პროფესორ მასწავლებებლთა VIII (64-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თელავი) გვ. 68.

. ჯავახეთი და კიმერიელები, თემაზე: ჯავახეთი, ისტორია და თანამედროვეობა, . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. 2001წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. ჰემიტროპული მიკროპოლარული გარემოს სტაციონალური რხევის განტოლებათა სისტემის ფუნდამენტალურ ამოხსნათა მატრიცის შესახებ . სამეცნიერო სემინარი დიფ.განტოლებებსა და მათ. ფიზიკაში ქ.თბილისი,15–16 აპრილი . 1998წ. .

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე. ჰექსილბენზოლის დეჰიდროციკლიზაციის რეაქციის კვლევა 0,5% Pd/გუმბრინისა და Pd/ჭყეპის კატალიზატორის თანაობისას. XIX რესპუბლიკ. სამეცნ. ტექნიკური კონფერენცია მოხს. თეზისები, თბილისი . 1975წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ც. ბუჩუკური. ჰიდრავლიკის ზოგიერთი ამოცანის სწავლების მეთოდიკა უმაღლეს ტექნიკურ სასწავლებლებში რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები. 11-12 ნოემბერი 1994, თბილისი. . . 1994წ. .

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე. ჰიდრავლიკური დარტყმების გაანგარიშება ეგმ-ზე და მასში ექსპერიმენტული მონაცემების გამოყენება. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები, თბილისი. 1994წ. გვ. 63.

გ. ყირმელაშვილი. ჰიდრავლიკური დარტყმის ორდინატის მილევის კვლევა პულპსადენში ქვიშის ტრანსპორტირების დროს . საქართველოს სსრ მეცნ. აკადემიის ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა XI სამეცნ. კონფერენცია 29.II-5.III. თბილისი. 1960წ. გვ. 210-211.

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ზ.ფაჩულია, ე.შილაკაძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , მ.აბაშიძე, ც.დეკანოზიშვილი. ჰიდრაზონების ქიმიისა და ლთონების ჰიდრაზონული კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევის ზოგიერთი საკითხი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.21.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულირება ბალასტების გამოყენებით. სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

ბ. ფიფია. ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი: არსებული გამოწვევები. "საქართველო - პერსპექტივები და გამოწვევები 2016 წლისთვის" / ACD. 2016წ. თბილისი.

მ. ჩიქავა. ჰომეოპათიური NUX VOMICA და ალოპათიური სტრიქნინი. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 341–344. .

ვ. შურღაია. ჰორიზონტალური დრენაჟის ეფექტურობა კოლხეთის დაბლობის პირობებისათვის.. "ახალგაზრდა მეცნიერები და გარემოს დაცვის პრობლემები ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე".. 2000წ. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის თეზისების კრებული. თბილისი. გვ. 26-27..

კ. მელიქიძე. “Assessment of EU’s Legislation Related to Promotion of Energy Efficiency and Renewable Energy Sources”;. Convention on Climate Change. The second national announcement for convention preparation” (Tbilisi- 23 April 2008, hotel “Vere Palace”), organized by UNDP country office.. 2008წ. .

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ი. ჩაგანავა. “fotoinducirebuli anizotropia selen-kadmiumian minaSi da misi praqtikuli gamoyeneba”. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება HOLOOPTO-2008, თბილისი. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 39-40.

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . 2015 საქართველოს უნივერსიტეტის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო ღია კონფერენცია. . 2010წ. .

ი. ჩხენკელი. “ლექსიკურ სემანტიკურ მიმართებათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა“ . საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2012წ. .

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. “მილსადენებში გაზური დინამიკის ერთი ამოცანის შესახებ. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია “ ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები. 2011წ. .