კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1511 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . 2015 საქართველოს უნივერსიტეტის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო ღია კონფერენცია. . 2010წ. .

ი. ჩხენკელი. “ლექსიკურ სემანტიკურ მიმართებათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა“ . საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2012წ. .

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. “მილსადენებში გაზური დინამიკის ერთი ამოცანის შესახებ. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია “ ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები. 2011წ. .

მ. მაისურაძე. “ორიენტირი, ანუ გზამკვლევი არქიტექტურულ სივრცეში“. . სამეცნიერო კონფერენცია; ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი,თბილისი. 2007წ. .

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი,ნ. ზოტიკიშვილი. “ოროგრაფიის გავლენა ატმოსფერული შეშფოთებების ადვექციურ გავრცელებაზე”. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია. 2011წ. .

თ. მენაბდე. “საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უსაფრთხოებ. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული..

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008, თბილისი. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ,12-24.

ა. ფურცელაძე. “სინათლის პოლარიზაციის ხარისხის მოდელური განხილვის შესახებ”. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, ქ. თბილისი. 2000წ. .

მ. ცირეკიძე. “ფიზიკის სწავლების პროფესიული მიმართულების მნიშვნელობა სტუდენტთა სასწ. შემოქმედებითი მუშაობის აქტივიზაციაში“. “რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები» . 1993წ. მოხსენებათა თეზისები, 10-12 ნოემბერი, თბილისი, (1993).

მ. დარჩაშვილი. “ცხინვალის რეგიონი, ისტორია და პოლიტიკა”. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ინვესტიციური პროცესების მოდელირება ენერგეტიკაში”, . მოხსენებების კრებული, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-”USAID” -ქუთაისი . წ. "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", 4გვ..

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა „შრომების კრებული. გვ.485-488 .

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული.. გვ.485-488.

ნ. ასათიანი. ”პ. კაკაბაძის ყვარყვარედან ბეკეტის „გოდოს მოლოდინის ჩათვლით” . რუსთაველის თეატრის მუზეუმის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის საიუბილეო ჟურნალში, 2012 წ. . 2012წ. .

ნ. ასათიანი. ”ქართული სიწმინდეების, უცხოური ფერწერული და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების სიმბოლური ჟღერადობა რობერტ სტურუას ინტერპრეტაციით დადგმული სპექტაკლების მირიან შველიძისეულ სცენოგრაფიაში”.. რუსთაველის თეატრის მუზეუმის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, . 2015წ. .

გ. სალუქვაძე. „ ბუნებრივ-ეკოლოგიური კარკასი,როგორც ქალაქთმშენებლობითი ტერიტორიალური დაგეგმარების სისტემების მნიშვნელოვანი ნაწილი“ . ადგილობრივი კონფერენცია „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქმშნებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2015წ. .

ქ. სალუქვაძე. „ ბუნებრივი გამწვანების აქტუალობა და მნიშვნელობა ინტერიერში „ . საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა/National Library of Georgia - კომფერენცია/საჯარო ლექციები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში / Public Lectures. 2014წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2014წ..

მ. დარჩაშვილი. „1917 წლის 30 ივლისის თბილისის თვითმართველობის არჩევნები“. . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 2017წ. .

მ. მეტრეველი. „MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 414-420.