კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1518 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, ზ.ფაჩულია, ე.შილაკაძე, თ.გიორგაძე, ი.შარია, მ.ჭანტურია , მ.აბაშიძე, ც.დეკანოზიშვილი. ჰიდრაზონების ქიმიისა და ლთონების ჰიდრაზონული კოორდინაციული ნაერთების სინთეზისა და ფიზიკურ-ქიმიური თვისებების კვლევის ზოგიერთი საკითხი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში, მიძღვნილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 80 წლისთავისადმი. წ. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.21.

თ. ტროყაშვილი. ჰიდროაგრეგატის სიხშირის რეგულირება ბალასტების გამოყენებით. სამეცნიერო კონფერენცია 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. .

ბ. ფიფია. ჰიდროენერგეტიკული პოტენციალი: არსებული გამოწვევები. "საქართველო - პერსპექტივები და გამოწვევები 2016 წლისთვის" / ACD. 2016წ. თბილისი.

მ. ჩიქავა. ჰომეოპათიური NUX VOMICA და ალოპათიური სტრიქნინი. . თდასუ–ს XVIII სამეცნიერო კონფერენციის შრომები / თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (თდასუ). 2011წ. გვ. 341–344. .

ვ. შურღაია. ჰორიზონტალური დრენაჟის ეფექტურობა კოლხეთის დაბლობის პირობებისათვის.. "ახალგაზრდა მეცნიერები და გარემოს დაცვის პრობლემები ახალი ათასწლეულის მიჯნაზე".. 2000წ. სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის თეზისების კრებული. თბილისი. გვ. 26-27..

კ. მელიქიძე. “Assessment of EU’s Legislation Related to Promotion of Energy Efficiency and Renewable Energy Sources”;. Convention on Climate Change. The second national announcement for convention preparation” (Tbilisi- 23 April 2008, hotel “Vere Palace”), organized by UNDP country office.. 2008წ. .

ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, ი. ჩაგანავა. “fotoinducirebuli anizotropia selen-kadmiumian minaSi da misi praqtikuli gamoyeneba”. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება HOLOOPTO-2008, თბილისი. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 39-40.

ი. ჩხენკელი. “ენობრივი მანიპულაციის ხერხები თანამედროვე ინგლისურენოვან პრესაში“ . 2015 საქართველოს უნივერსიტეტის მეექვსე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთო ღია კონფერენცია. . 2010წ. .

ი. ჩხენკელი. “ლექსიკურ სემანტიკურ მიმართებათა ტიპების დიფერენცირების პრობლემა“ . საქართველოს უნივერსიტეტის მეოთხე ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. . 2012წ. .

ი. სამხარაძე, თ.დავითაშვილი. “მილსადენებში გაზური დინამიკის ერთი ამოცანის შესახებ. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია “ ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის პრობლემები. 2011წ. .

მ. მაისურაძე. “ორიენტირი, ანუ გზამკვლევი არქიტექტურულ სივრცეში“. . სამეცნიერო კონფერენცია; ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი,თბილისი. 2007წ. .

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი,ნ. ზოტიკიშვილი. “ოროგრაფიის გავლენა ატმოსფერული შეშფოთებების ადვექციურ გავრცელებაზე”. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია. 2011წ. .

თ. მენაბდე. “საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უსაფრთხოებ. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული..

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008, თბილისი. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ,12-24.

ა. ფურცელაძე. “სინათლის პოლარიზაციის ხარისხის მოდელური განხილვის შესახებ”. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, ქ. თბილისი. 2000წ. .

მ. ცირეკიძე. “ფიზიკის სწავლების პროფესიული მიმართულების მნიშვნელობა სტუდენტთა სასწ. შემოქმედებითი მუშაობის აქტივიზაციაში“. “რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები» . 1993წ. მოხსენებათა თეზისები, 10-12 ნოემბერი, თბილისი, (1993).

მ. დარჩაშვილი. “ცხინვალის რეგიონი, ისტორია და პოლიტიკა”. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ინვესტიციური პროცესების მოდელირება ენერგეტიკაში”, . მოხსენებების კრებული, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-”USAID” -ქუთაისი . წ. "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", 4გვ..

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა „შრომების კრებული. გვ.485-488 .