კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაისურაძე. “ორიენტირი, ანუ გზამკვლევი არქიტექტურულ სივრცეში“. . სამეცნიერო კონფერენცია; ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი,თბილისი. 2007წ. .

ი. სამხარაძე, ზ.ხვედელიძე, თ.დავითაშვილი,ნ. ზოტიკიშვილი. “ოროგრაფიის გავლენა ატმოსფერული შეშფოთებების ადვექციურ გავრცელებაზე”. საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიურ ინსტიტუტის მაისის 58-ე სამეცნიერო სესია. 2011წ. .

თ. მენაბდე. “საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უსაფრთხოებ. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული..

ა. ფურცელაძე, ვ. ტარასაშვილი. “სინათლის გავრცელება არასტაცინარულ მადეპოლარიზებელ სისტემაში”. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008, თბილისი. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ,12-24.

ა. ფურცელაძე. “სინათლის პოლარიზაციის ხარისხის მოდელური განხილვის შესახებ”. კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფუნდამენტური და გამოყენებითი პრობლემები, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის კონფერენცია, ქ. თბილისი. 2000წ. .

მ. ცირეკიძე. “ფიზიკის სწავლების პროფესიული მიმართულების მნიშვნელობა სტუდენტთა სასწ. შემოქმედებითი მუშაობის აქტივიზაციაში“. “რესპუბლიკური სამეცნიერო პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები» . 1993წ. მოხსენებათა თეზისები, 10-12 ნოემბერი, თბილისი, (1993).

მ. დარჩაშვილი. “ცხინვალის რეგიონი, ისტორია და პოლიტიკა”. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. ლომსაძე-კუჭავა. ”ინვესტიციური პროცესების მოდელირება ენერგეტიკაში”, . მოხსენებების კრებული, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-”USAID” -ქუთაისი . წ. "ენერგეტიკა რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", 4გვ..

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა „შრომების კრებული. გვ.485-488 .

თ. მენაბდე. ”მათემატიკური მოდელის როლი უმაღლესი სასწავლებლის ინფორმატიზაციის ამოცანების ფორმულირებასა და გადაწყვეტაში. ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული.. გვ.485-488.

ნ. ასათიანი. ”პ. კაკაბაძის ყვარყვარედან ბეკეტის „გოდოს მოლოდინის ჩათვლით” . რუსთაველის თეატრის მუზეუმის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის საიუბილეო ჟურნალში, 2012 წ. . 2012წ. .

ნ. ასათიანი. ”ქართული სიწმინდეების, უცხოური ფერწერული და დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების სიმბოლური ჟღერადობა რობერტ სტურუას ინტერპრეტაციით დადგმული სპექტაკლების მირიან შველიძისეულ სცენოგრაფიაში”.. რუსთაველის თეატრის მუზეუმის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია, . 2015წ. .

გ. სალუქვაძე. „ ბუნებრივ-ეკოლოგიური კარკასი,როგორც ქალაქთმშენებლობითი ტერიტორიალური დაგეგმარების სისტემების მნიშვნელოვანი ნაწილი“ . ადგილობრივი კონფერენცია „თბილისის არქიტექტურის და ქალაქმშნებლობის თანამედროვე პრობლემები“. . 2015წ. .

ქ. სალუქვაძე. „ ბუნებრივი გამწვანების აქტუალობა და მნიშვნელობა ინტერიერში „ . საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა/National Library of Georgia - კომფერენცია/საჯარო ლექციები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში / Public Lectures. 2014წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2014წ..

მ. დარჩაშვილი. „1917 წლის 30 ივლისის თბილისის თვითმართველობის არჩევნები“. . პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი და საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. 2017წ. .

მ. მეტრეველი. „MICE ტურიზმის თანამედროვე ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან მე–90 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. სამეცნიერო შრომების კრებული, გვ. 414-420.

ნ. გომართელი. „XIX საუკუნის ნახევრის ქართული საზოგადოებრივი აზრი ესპანეთის შესახებ“. ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი – „ევროპული კვლევები და საქართველო“. 2012წ. .

მ. ცირეკიძე, ნ. გელაშვილი. „К вопросу методики прeподавания злектромагнитной индукций“. რესპუბლიკური სამეცნიერო–პედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი,ფორმები და მეთოდები» . 1994წ. მოხსენებათა თეზისები, 10-12 ნოემბერი, 1994წ.გვ.109.

ვ. შავერდოვა, ი. ჩაგანავა, ნ. ობოლაშვილი. „აზოსაღებარების ფოტოქიმიური ქცევები სხვადასხვა პოლიმერულ მატრიცებში“. ინფორმაციის ჰოლოგრაფიული და ოპტიკური ჩაწერა, შენახვა და დამუშავება, HOLOOPTO-2008. 2008წ. თეზისების კრებული, გვ. 21-24.

მ. ნოზაძე. „ბანკთაშორისი გადახდების ელექტრონული სისტემები“. . ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 6წ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები დაგანვითარების ტენდენციები. .