კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1520 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „რელიგიური ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ქრისტიანობა და ეკონომიკა“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 76-80.

ნ. გომართელი. „რელიგიური ფაქტორის როლი კავკასიის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი – საერთაშორისო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემები. 2015წ. .

ნ. გომართელი. „რელიგიური ფაქტორის როლი სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების პოლიტიკის განსაზღვრაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“. . 0წ. .

მ. მეტრეველი. „საერთაშორისო და სამთავრობო ღონისძიებების ეფექტიანობის მნიშვნელობა ტურიზმის განვითარების საქმეში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 59-66.

მ. მეტრეველი. „საკრუიზო და საზღვაო გადაყვანების საკანონმდებლო ბაზა“. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის I რეგიონალური სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014წ. სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, მოხსენებათა კრებული IV, გვ. 32-40.

ნ. კოპალიანი, ქ.სალუქვაძე;. „სასოფლო-სამეურნეო დარგების შეთანაწყობა”. სტუ-ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი საინჟინრო-ეკონომიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 2014წ. .

ნ. გომართელი. „საქართველო და აღმოსავლეთის კრიზისი – პანკისიდან სირიაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ-ს საქ. განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი – სამეცნიერო კონფერენცია „ახლო აღმოსავლეთის კრიზისი და კავკასია“. 2016წ. .

მ. მეტრეველი. „საქართველოს ტურიზმის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები“. ქუთაისის უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური პრაქტიკული-სამეცნიერო კონფერენცია - „საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 142-146.

მ. სოსელია. „საქართველოს წყლის რესურსების დასაშვები ნორმის ფარგლებში გაჭუჭყიანების უფლებათა ბაზრის საკითხისათვის“– . "ეკონომიკის განვითარების პრიორიტეტი საქართველოში"/საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა და კომერსანტთა ასოციაცია. 1996წ. .

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები საქართველოში“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 203-207.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „საქართველოს ეკონომიკა მსოფლიო კონკურენტუნარიანობის მაჩვენებლებში: პრობლემები, პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 62-67.

ა. წულაია. „ფირმის მარკეტინგული სამსახურის ფუნქციონალური სისტემის სრულყოფის ძირითადი ტენდენციები“. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილი სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ნ. გომართელი. „ქართველი ხელოვანი ემიგრანტი ქალები“. გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი „მსოფლიო და გენდერი“. 2012წ. .

ნ. გომართელი. „ქართულ-ევროპული იდენტობის ზოგიერთი ასპექტი“. 20. ევრაზიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი თემაზე: „საქართველო და გლობალიზაცია“. 2015წ. .

ნ. ასათიანი. „ქართული სცენოგრაფიის პირველი ეტაპები“, . ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში საქართველოს უნივერსიტეტის ყოველწლიური კონფერენციის მასალათა კრებული, 2015.. 2015წ. .

ნ. ასათიანი. „ქართული სცენოგრაფიის პირველი ეტაპები“.. საქართველოს უნივერსიტეტი, ყოველწლიური კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თემა. 2015წ. .

მ. ცირეკიძე, ნ. გელაშვილი. „შექცევადი და შეუქცევადი პროცესების სწავლების მეთოდიკა“. “რესპუბლიკური სამეცნიეროპედაგოგიური კონფერენციის თეზისები «უმაღლეს სასწავლე¬ბელში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები» თბილისი, (1995). 1995წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 1995 წ..

ა. სონღულაშვილი. „ცივი ომის“ ანატომია. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2014წ. .

ე. შამანაძე. „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კონფერენცია . 2014წ. გვერდი-105-115, თბილისი.

მ. ცირეკიძე. „ჯანსაღი ადამიანის აღზრდის შესახებ“. . 1992წ. Тезисы докладов Рес¬публиканской конференции «Активизация процесса в высшей школе» .