კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სამსონაძე. Countable identification classes of linear group automatons. . 1997წ. II congress of mathematical of Georgia. Tbilisi. p.18.

თ. ალიაშვილი. Counting complex points of surfaces. . FIFTH CONGRESS OF MATHEMATICIANS OF GEORGIA. Batumi / Kutaisi. 2009წ. Abstracts of Contributed Talks.

L. Shavliashvili, N.N.Naskidashvili, S.D.Mdivani, K.V.Lataria. Definition of emission of methane from the closed sector of new solid waste landfill of Tbilisi and the potential of its use. International scientific-practical conference LXVIII Herzen readings devoted to the 70 anniversary of UNESCO; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2015წ. p.318-320 .

Л. Гиоргашвили. Dirihlet’s problem for the sphere cavity filled in with incompressible fluid. Third Congress of Georgian Mathematicians. 2001წ. October 11-13, Tbilisi, pp.29.

ნ. ბახსოლიანი. DRUWA (ღვთაება რუვა) გვიანხეთური ხანის კაპადოკიის რელიგიურ სისტემაში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი,ნიკო მარის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მკვლევართა და ასპირანტთა დარგთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია. 2004წ. .

რ. გრიგოლია. E-უნიფიკაციის პრობლემას, სასრულად წარმოქმნილი თავი- სუფალი ალგებრების აღწერას და პროექციული ალგებრების დახასიათებას მრავალსახეობაში MV(C) წარმოქმნილი სრულყო ფილი MV-ალგებრებით . MV(C) მრავალსახეობის სტრუქტურული სისრულე.. 2013, iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2013წ. .

a.nodia, m.Wania. ekonomikaSi kibernetikis zogierTi maxasiaTeblebis gamoyenebis analizuri interpretacia.. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferencia. წ. saqarTvelos ekonomistTa me-5 samecniero praqtikuli konferenciis moxsenebaTa krebuli. T.s.u. Tbilisi, gv. 63-65 .

გ. სადუნიშვილი. Elastic Body in the Acoustic Field. The Congress Mathematicians. 1994წ. .

Л. Гиоргашвили. Elastic solid bounded by two eccentric spare surfaces. Congress of the Georgian Mathematicians, Tbilisi. 1997წ. September 24-27, p.14.

ნ. ჩაჩანიძე. Electonic databases of the convicted person's information for the automated management of the cases. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. 2016წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. ჭილაია, გ. პეტრიაშვილი. Electrooptics of two-frequency addressable liquid crystals with amorphous cholesteric structure and medium chirality. Conference on Modern Problems of Computer Science. 2000წ. p.14.

A. Robitashvili, I. Kevanishvili. Eleqtromagnetic analysis of a complex structure cylindrical antenna. IEEE. 2014წ. XIX (th) International seminar/workshop on direct and invrse problems of electromagnetic and acoustic wave theory (DIPED) Tbilisi,Georgia,September 22-25 .

L. Shavliashvili, N.G.Beglarashvili, N.N.Naskidashvili. Environmental problems in cement production. International scientific-practical conference LXVIII Herzen readings devoted to the 70 anniversary of UNESCO; Geography: Development of science and education; Sankt Petersburg. 2015წ. p.267-270 .

Z. Kvatadze, R. Chartolani, , V. Kechakmadze. Factor Analysis of Ranking of state Vocational Education Institutions in Georgia . Reports of Enlarged sessions of the seminar of I. Vekua of Applied Mathematics. Volume 26. 2015წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze, B. Midodashvili. Finite Difference scheme for Klein-Gordon equation with cubic nonlinearity . XXII Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia.. 2008წ. .

ს. ხარიბეგაშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, O. Jokhadze, B. Midodashvili. Finite Difference scheme for Klein-Gordon equation with cubic nonlinearity . XXII Enlarged Session of the Seminar at I. Vekua Institute of Applied Mathematics. Tbilisi, Georgia. 2008წ. .

G. Berikelashvili, M. Mirianashvili. Finite Difference Schemes for Benjamin-Bona-Mahony Equation. Reports of Annual Scientific Conference of A. Razmadze Mathematical Institute . 2011წ. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute, v.155 , 93-95.

მ. ალანია, K.Shalashvili, M.Sutiashvili. Flavonoids from the leaves of Phellodendron lavallei Dode, introduced in Georgia.. 3rd international conference of organic Chemistry (ICOC-2014)"Organic synthesis Driving Force of life development" Tbilisi Georgia . 2014წ. p.134.

ნ. ჩაჩანიძე. Formalized logic for adopting decision on the release on parole. XXVI International Conference problems of decision making under uncertainties . 2015წ. .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, V. Gobronidze, Z. Shiolashvili, null. Formation of nanopores in the phase-separated Ge:GeO2¬ films. . 2005წ. Georgian conference “Photonics -2005”. Tbilisi, December 27-28. 2005. .