კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. შიშინაშვილი. საგზაო მშენებლობაში გამოყენებადი ბიტუმის ემულსიები და ქაფბიტუმი. "საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებოს პრობლემები", საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. თბილისი, საქართველო.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე და სხვ.. საერთაშორისო სტანდარტებისა და კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს პერიოდულ გამოცემებში . სამეცნიერო პუბლიკაციების საერთაშორისო ბაზების კლასიფიკატორების გამოყენება საქართველოს სამეცნიერო გამოცემებში. 2016წ. .

თ. მენაბდე. საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ინფორმაციული უზრუნველყოფა. . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 589-592.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი კულტურა ეკონომიკურ ღირებულებათა სისტემაში. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასამართლოში და საქმეთა განხილვის ალტერნატიული გზები. ჯანუყაშვილი ლალი. 2016წ. .

გ. მალასიძე. სამყაროს ერთცვაროვნობის და იზოტროპულობის შესახებ. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2011. წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო მასალებში რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფ. სამშ. კონსტ. კათ. 5.7 წლისთავისადმი მიძღვნილი მოხსენებები. წ. მშენებლობა და XXI საუკუნე. გვ. 4.

ნ. მექვაბიშვილი. სამშენებლო რადიაციული ელემენტების აღმოჩენა და მათი ჩამოცილების საკითხების განხილვა. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია . წ. ``მშენებლობა და XXI საუკუნე``, გვ. 2.

გ. მალასიძე. სამჯერადი ვარსკვლავები და სამჯერადი გალაქტიკები, მათი შედარებითი დახასიათება. ახალციხის სახცელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია 2010. წ. .

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, ე. წოწერია, თ. ჯავახიშვილი. სატრანსპორტო სისტემა მოქნილი სავალი ნაწილით - პრობლემები და პერსპექტივები. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის პირველი ყოველწლიური კონფერენცია. წ. .

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს განათლების სისტემის და კადრების მომზადების ზოგიერთი პრობლემა. სამეცნ.–პრაქტიკული კონფერენცია: საქართველოს ეკონომიკური განვითარების პრობლემები საბაზრო ურთიერთობათა ფორმირები პროცესში“ თბილისი, სმედმსი. . 1994წ. .

ნ. დიდიშვილი, თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა.საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანიტარულ–ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო მოხსენებათა თეზისები..

მ. წულუკიძე. საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფაში.. . 2017წ. ფონდი შვედეთი. სასტუმრო "ROOMS".

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. სითბოგამტარებლობა წრიულ მაგნიტოჰიდროდინამიკურ არხში რეინოლდსის მაგნიტური რიცხვის სასრული მნიშვნელობებისათვის. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი.. 2010წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ნსტიტუტის სემინარის XXIV გაფართოებული სხდომები.

ა. სონღულაშვილი. სომხურ-ქართული საეკლესიო ურთიერთობა. ოკუპაციის მუზეუმი. 2008წ. .

ა. სონღულაშვილი. სომხური ეკლესიის პრეტენზიები საქართელოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. .

ვ. ფადიურაშვილი. სოფლის მეურნეობის და კვების პროდუქტების ეკოლოგიური მონიტორინგისათვის ახალი ავომატიზებული სისტემის შექმნის კონცეფციის საკითხები. სტუ დაარსებიდან 90 წლისთავისამდი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, . 2012წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში ნიტრატების განსაზღვრის ხელსაწყოს დამუშავება და დამზადება . სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის საერთაშორისო კონფერენცია.. 2016წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის საქართველოში, განხორციელებული რეფორმები, პრობლმეები, პერსპექტივები. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2013წ. .

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირებ. ევრაზიის ფონდის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია ანგარიშის პრეზენტაცია. 2013წ. .