კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება . საქართველოს ხელისუფლების მიერ 2015 გაწეული საქმიანობის შეფასება. 2016წ. ევროკავშირის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანმაშრომლობის სააგენტო. სასტურო მერიოტი.

მ. წულუკიძე. სურსათის უვნებლობის სახელმწიფო რეგულირება. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის და შვედეთის მთარობის მიერ ორგანიზებული კონფერნცია . 2015წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, გელათის მონასტრის 900 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2007წ. .

დ. კუპატაძე. ტყიბყლ-შაორის საბადოს ისტორია, განვითარება და ამჟამინდელი მდგომარეობა. იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო-საინფორმაციო აოციაცია ასა. 2005წ. რა მდგომარეობაშია ქუთაისში ენერგეტიკა, გვ. 39-40.

ო. ტომარაძე, გ. მურჯიკნელი. ფრაქტალები მეტროლოგიაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. შრომების კრებული.

ნ. ბახსოლიანი. ფრიგიელთა რელიგიის ერთი ასპექტისათვის (ტავრობოლიუმი). ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, რესპუბლიკური კონფერენცია წარმართობიდან ქრისტიანობამდე. 2008წ. .

ი. გელენავა. ქართველი და აფხაზი ინტელიგენციის ერთობლივი ღვაწლმოსილება რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული აღორძინებისათვის (1900-1917 წწ).სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი სერგი ჯიქიას 110 წლისთავისადმი.. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი ქ. ახალციხე. 2009წ. .

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი, მოდერნიზაციის ერთ–ერთი ქვაკუთხედი. თდასუ. 2011წ. XVIII სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, #1, გვ. 104-109.

ნ. ბახსოლიანი. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ისნტიტუტი, 9 აპრილი 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში თერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები . ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა’ შრომების კრებული. II ნაწ. გვ. 586-588.

ვ. ფადიურაშვილი, მენაბდე თ., გარსევანიშვილი ი., ფადიურაშვილი ზ.. ქიმიკოსების მიერ ტექნოლოგიურ პროცესებში ტერმოდინამიკური მეთოდების გამოყენების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შრომების კრებული. ქ. ქუთაისი. 0წ. .

მ. წულუკიძე. შავი ზღვისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC). ევროკავშირის ფონდის მიერ. 2011წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.მგელაძე, რ.ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის რეაქტივების განმასხვავებელი მახასიათებლები. V რესპუბლიკური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. გვ.152-153. წ. მოხსენებათა თეზისები. . გვ.152-153.

ნ. ბოჭორიშვილი, ა.ბეჟანიშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას. მიძღვილი შრომების დაცვის მსოფლიო დღისადმი. წ. 21 გვ..

ფ. წოწკოლაური. ცვლილებების მართვის შესაძლებლობები ქართულ კომპანიებში. საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის ქართული უნივერსიტეტი, I სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა . 2009წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა.

ი. გორჯოლაძე, ნ გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. წ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, გვ. 41, თბილისი.