კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Paghava, O. Kharasvili), N. Maisuradze, , N. Khasia, , B. Eristavi, . Effect of radiated temperature on radiative resistance of n-Si crystals. . International conference “Measuring microsystems for environment monitoring” MMEM 04 ABSTRACTS Tbilisi. 2004წ. ,Measuring microsystems for environment monitoring” MMEM 04 ABSTRACTS Tbilisi Georgia, June 16-19, 2004, pp. 16, 1 .

მ. დარჩაშვილი. «არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ «, . საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები«, . 2012წ. .

თ. სუხიაშვილი. Вариант организации адаптивной семиотической модели на вычислительной машине . Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Методы разработки и опыт зксплуатации АСУ», Тбилиси, . 1981წ. Тезисы докладов, стр.28..

თ. სუხიაშვილი. Метод построения гипотез в моделях корректировки знаний . 1 Всесоюзной конференции «Человеко-машинные обучающие системы», Телави, .,. 1979წ. Тезисы докладов , стр.68-70..

თ. სუხიაშვილი. О методе корректировки моделей знаний . 1 Всесоюзной конференции «Человеко-машинные обучающие системы», Телави, .. 1979წ. Тезисы докладов , стр.96-98..

Н. Джалябова. Оценка и регулирование экологического состояния среды в жилых помещениях и офисах с целью уменьшения её негативного воздействия на организм человека.. Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении».. 2007წ. Сборник докладов Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». №11, стр.275-281.

თ. სუხიაშვილი. Построение дерева класификации и вывода ситуационной модели управления. 19 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказских республик, Тбилиси .. 1977წ. Тезисы докладов , стр.155-156..

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. კომერციული ბანკის აქტივების მართვის ხარისხის შეფასების ძირითადი მიმართულებები. სტუ, თბილისი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,დღეს, ხვალ“. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. №4, გვ. 199-202.

რ. თაბუკაშვილი. კომუნიკაციური პარაფრაზი იურიდიულ დარგობრივ ენაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენებისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. წ. .

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В.Саруханишвили. Термодинамическая оценка равновесных состояний в системах “B-O-N-C” и “Si-O-N-C” для определения оптимальных условии получения целевых продуктов. . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია, მე-2 საერთასორისო კონფერენცია და გამოფენა. 2009წ. სტუ-მოხსენებათა თეზისები, 7-10, გვ. 164-167.თბილისი.

ფ. დიდებაშვილი. გენდერული თანასწორობა XXI საუკუნის საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სტუ-ს გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრი, საერთაშორისო- სამეცნიერო კონფერენცია, ,,მსოფლიო და გენდერი“. 2016წ. მსოფლიო და გენდერი --- კონფერენციის შრომათა კრებული 2015 წ. 23 ოქტომბერი, თბილისი , გვ.224-229.

ფ. დიდებაშვილი. თომას კემპელი - ,,მიბაძვა ქრისტესი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ევროინტეგრაციული პროცესების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევის ცენტრი და სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი, საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ევროპული კვლევები და საქართველო“ 28 ნოემბერი, 2012წ.. 2012წ. თბილისი.

ფ. დიდებაშვილი. ფრამკფურტის სკოლის სოციალური ფილოსოფია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის მეხუთე სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. 2016 წლის 17 ივნისი, თბილისი.

ბ. იმნაძე. ”ენობრივი კომპეტენტურობის დონის განვითარება ხელოვნური სამეტყველო არეს პირობებში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . წ. 1. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. (გვ. 258-263).

ფ. დიდებაშვილი. მ. ვებერი ადამიანის შესახებ. .საქართელოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2016წ. 2016 წლის 26 ნოემბერი, ხელისუფლება და საზოგადოება №4(40), ტომი II, გვ.5-17 .

. მანგანუმის ქიმიური ინდუსტრიის წვლილი ეკონომიკის მდგრად განვითარებაში. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. 2011წ. გვ.23-25.

R. Gogaladze, Gogaladye V.. Modern tecnologies of produktion of natural wine cork stoppers and the role of cork stoppers in wine wine quality. არჩილ ფრანგიშვილი ს ტ უ–ს რექტორი, პრფესორი, გელა ჯავახიშვილი ს ს ა უ–ს რექტორი,პროფესორი. 2009წ. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON " FOOD SAFETY PROBLEMS" ISBN 978-9941-0-1424-6 p. 266-269 .

მ. ხართიშვილი, L. COCHITASHVILI, T. LOMINADZE. NEW APPROACH TO NONLINEAR OPTIMIZATION PROBLEMS. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი,უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსისი ტექნიკური უნივერსიტეტი (ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია,მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ეროვნული აკადემია(EASA) . წ. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გვ. 150-152.

З. Цицкишвили. Об отыскании решении некоторых пространственных осесимметричных смещанных задач теории струй и теории фильтрации . საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია სამშენებლო მექანიკის პრობლემები, თბილისი . 2010წ. .

მ. კუბლაშვილი. მუდმივკოეფიცენტებიანი სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნები გახსნილ ინტერვალზე . ნ.მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია, "ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები",თეზისების კრებული, გვ. 78–.