კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2583 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ოხანაშვილი. . უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია: სტრატეგიები და გამოწვევები. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია - IHE 2017. 2017წ. .

მ. ოხანაშვილი. . სტუ_ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, სტუ. 2012წ. .

მ. ოხანაშვილი. . აკადემიკოს ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 24-27 ოქტომბერი.სტუ. თბილისი . 2011წ. .

მ. ოხანაშვილი. . საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. საქართველო. თბილისი, სტუ. 2011წ. .

მ. ოხანაშვილი. . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008". 2008წ. .

რ. რუხაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2013წ. .

რ. რუხაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2015წ. .

რ. რუხაძე. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, სტუ, თბილისი, . 2016წ. .

. . . 0წ. .

ა. გიგინეიშვილი, null. . . 0წ. .

. . . 0წ. ი კომფერენცია. გვ. 87-88..

რ. ველიჯანაშვილი. . . 0წ. .

T. Paghava, O. Kharasvili), N. Maisuradze, , N. Khasia, , B. Eristavi, . Effect of radiated temperature on radiative resistance of n-Si crystals. . International conference “Measuring microsystems for environment monitoring” MMEM 04 ABSTRACTS Tbilisi. 2004წ. ,Measuring microsystems for environment monitoring” MMEM 04 ABSTRACTS Tbilisi Georgia, June 16-19, 2004, pp. 16, 1 .

მ. დარჩაშვილი. «არჩილ ჯორჯაძე ქართული ენის, როგორც ენის იდენტობის ძირითადი მახასიათებლების შესახებ «, . საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, «ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები«, . 2012წ. .

თ. სუხიაშვილი. Вариант организации адаптивной семиотической модели на вычислительной машине . Тезисы докладов Республиканской научно-технической конференции «Методы разработки и опыт зксплуатации АСУ», Тбилиси, . 1981წ. Тезисы докладов, стр.28..

თ. სუხიაშვილი. Метод построения гипотез в моделях корректировки знаний . 1 Всесоюзной конференции «Человеко-машинные обучающие системы», Телави, .,. 1979წ. Тезисы докладов , стр.68-70..

თ. სუხიაშვილი. О методе корректировки моделей знаний . 1 Всесоюзной конференции «Человеко-машинные обучающие системы», Телави, .. 1979წ. Тезисы докладов , стр.96-98..

Н. Джалябова. Оценка и регулирование экологического состояния среды в жилых помещениях и офисах с целью уменьшения её негативного воздействия на организм человека.. Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении».. 2007წ. Сборник докладов Международная научная конфернция «Информационные технологии в управлении». №11, стр.275-281.

თ. სუხიაშვილი. Построение дерева класификации и вывода ситуационной модели управления. 19 научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказских республик, Тбилиси .. 1977წ. Тезисы докладов , стр.155-156..

ა. ქუთათელაძე, ზ. ჩხაიძე. კომერციული ბანკის აქტივების მართვის ხარისხის შეფასების ძირითადი მიმართულებები. სტუ, თბილისი. 2014წ. მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ,დღეს, ხვალ“. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. №4, გვ. 199-202.