კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ფაღავა, თ. ბჟალავა, ნ. ბჟალავა,. 2. ატმოსფერულ წნევაზე მდგრად მდგომარეობაში მყოფი სამარიუმის მონოსულფიდის თხელი ფირების მიღება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. თეზისების კრებული, სტუ, 30 მარტი 2011. 13-14, 2 .

მ. გურამიშვილი. 2. ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში, საერთაშორისო კონფერენციის, თბილისი, 14-15 აპრილი, 2011წ, საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი;. . 2011წ. .

ნ. ასათიანი. 20. „სამუელ ბეკეტის „გოდოს მოლოდინი“ რუსთაველის თეატრის სცენაზე“. სტუ. 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და გენდერი“ მასალათა კრებული,.

ა. ფიცხელაური. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

ზ. ქარუმიძე. 21–ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

თ. ნუცუბიძე. 25 თებერვლის მკაცრი განაჩენი. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. თეზისები, გვ. 13.

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. თეზისები, გვ. 7.

თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, მ. ბერიძე, , თ. ბჟალავა, null. 3. ინფრაწითელი ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციული დეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებით დასხივების პროცესში. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. მოხსენებათა კრებული . სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 273-278, 2.

მ. გურამიშვილი. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2011წ;. . 2011წ. .

თ. ფაღავა, მ.გ. ბერიძე, დ.ზ. ხოჭოლავა, ი.გ. კალანდაძე. 4. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონებით დასხივების გზით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2011წ. კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული, სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 22-26, 6 .

მ. გურამიშვილი. 4. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“, თბილისი, 7-8 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

З. Гурамишвили. 5. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. . Международная конференция „Вербальные коммуникативные технологии“ Грузинский технический университет, Тбилиси. 2010წ. №2 стр.239-244..

მ. გურამიშვილი. 5. მსოფლიო და კავკასია, თბილისი, 30-31 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 6. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, 31- ივნ.1ივლ. 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 7. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ.;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 8. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2011წ;. . 2011წ. .

ს. ხიზანიშვილი. 9. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

მ. გურამიშვილი. 9. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2010წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. .

Kh. Bardavelidze, A. Bardavelidze. A Computer Simulation Of Drying Apparatus Nonlinear Control System. The International Scientific Conference Dedicated To Academician I. Prangishvil’s 85th Anniversary "Information And Computer Technologies, Modeling, Control"-2015. Tbilisi, Georgian Technical Univercity, GTU. 2015წ. pp. 252-254.

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. A new mechanism of diffusion in nanomaterial. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014.Conference is organized by the Georgian Technical University. 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 42.