კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ქარუმიძე. 21–ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ. 2012წ. შრომები ტომი–1,გვ19–21.

თ. ნუცუბიძე. 25 თებერვლის მკაცრი განაჩენი. სტუ, საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2012წ. თეზისები, გვ. 13.

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. თეზისები, გვ. 7.

თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, მ. ბერიძე, , თ. ბჟალავა, null. 3. ინფრაწითელი ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციული დეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებით დასხივების პროცესში. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. მოხსენებათა კრებული . სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 273-278, 2.

მ. გურამიშვილი. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2011წ;. . 2011წ. .

თ. ფაღავა, მ.გ. ბერიძე, დ.ზ. ხოჭოლავა, ი.გ. კალანდაძე. 4. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონებით დასხივების გზით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2011წ. კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული, სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 22-26, 6 .

მ. გურამიშვილი. 4. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“, თბილისი, 7-8 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

З. Гурамишвили. 5. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. . Международная конференция „Вербальные коммуникативные технологии“ Грузинский технический университет, Тбилиси. 2010წ. №2 стр.239-244..

მ. გურამიშვილი. 5. მსოფლიო და კავკასია, თბილისი, 30-31 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 6. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, 31- ივნ.1ივლ. 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 7. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ.;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 8. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2011წ;. . 2011წ. .

ს. ხიზანიშვილი. 9. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

მ. გურამიშვილი. 9. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2010წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. .

Kh. Bardavelidze, A. Bardavelidze. A Computer Simulation Of Drying Apparatus Nonlinear Control System. The International Scientific Conference Dedicated To Academician I. Prangishvil’s 85th Anniversary "Information And Computer Technologies, Modeling, Control"-2015. Tbilisi, Georgian Technical Univercity, GTU. 2015წ. pp. 252-254.

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. A new mechanism of diffusion in nanomaterial. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014.Conference is organized by the Georgian Technical University. 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 42.

G. Giorgobiani, V. Tarieladze. A note on rearrangement theorem.. International scientific conference devoted to the 80th anniversary of academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, Tbilisi, 1-4 November, 2010. Georgian Technical University. წ. Proceedings of The International Scientific Conference devoted to the 80-th anniversary academician I.V. Prangishvili's date of birth “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, November 1-4, 2010, Georgia, Tbilisi.

G. Petriashvili, L. Devadze, N. Sepashvili, Ts. Zurabishvili, K. Japaridze, J. Maisuradze. A Novel Method of Increasing the Photosensitivity of Spiropyran- Containing Systems. The International Scientific Conference dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. .

ი. მკურნალიძე. About determination of the Black Sea surface temperature on the basis of the satellite monitoring.. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" მასალები. გვ.83-86.

Shengelia L. D., Tvauri G. A., Mkurnalidze I. P.. About Determination of the Black Sea Surface Temperature on the Satellite Monitoring. Georgia, Tbilisi: International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Georgian Technical University, November 10-12 2010. წ. International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Transactions, Georgian Technical University, pp. 83-86.