კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. მაისურაძე, ი. ხართიშვილი, ვ. ზეიკიძე. ევროკავშირის სატრანსპორტო რეგულაციების დანერგვა საქართველოს სარკინიგზო სექტორში.. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ. 2016წ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. შრომები. 2016.367-371.ISBN 978-9941-0-9395-1.

მ. ამირგულაშვილი, თ.გრიგოლია. ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობა საქართველოსთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, #1, გვ. 82-85.

ნ. კუციავა, ნ. ჩხუბიანიშვილი, ჯ. ქარჩავა, დ. ერისთავი. ეკოლოგიის სწავლების საკითხები საქართველოში . საერთაშორისო კონფერენცია „ქალები და 21 საუკუნე“, სტუ, თბილისი . 2011წ. გვ. 18–20.

გ. ტყემალაძე, ქ. მახაშვილი.. ეკოლოგიურად უსაფრთო პროდუქტების წარმოების ბიოქიმიური საფუძვლები.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, . 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის (28-30 სექტემბერი) „ეკოლო¬გიუ¬რად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“, შრომათა კრებული, 2016, გვ.59-68. .

ჯ. გახოკიძე, მიხეილ გაბუნია. ეკომონიკური კრიზისის კრიმინოლოგია. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, სტუ. წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზნესი და სამართალი, გვ.56-58..

მ. ბაქრაძე, ვახტანგ მესტვირიშვილი. ეკონომიკის მართვა კრიზისების პერიოდში. სტუდენტთა 84–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. თეზისების კრებული.

მ. მოისწრაფიშვილი, თ. არჩვაძე. ეკონომიკური კრიზისის თავისებურებები საქართველოში და მისი აღმოფხვრის გზები. სტუ. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა“ #1 (13).

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ეკონომიკური სუბიექტების ქცევის მოდიფიკაცია ინტერნეტ-ეკონომიკის პირობებში. ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2010წ. შრომები. გვ.236-238. ISBN 978-9941-14-807-1.

მ. გიუაშვილი, ბაჩანა ნადირაშვილი სტუ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ბაკალავრიატი II კურსი. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოვლენა ელექტროტექნიკაში. სტუ-ს სტუდენტთა 84 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.3.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. ელექტრონული კომუნიკაციის (ინტერნეტის) შუქ-ჩრდილები ეკონომიკასა და ბიზნესში. ”ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. გვ. 408-412 . ISBN 978-9941-14-161-4.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ელექტრონული სახელმწიფოს კონცეფცია. ”გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა”/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, არასამთავრობო ორგანიზაცია - ”საფინანსო-საინვესტიციო პოლიტიკისა და სტრატეგიის ფონდი”. 2009წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 347-353. ISBN 978-9941-0-1319-5.

მ. ყიფიანი. ესპანური ,,ფალანგის" მხარეს მებრძოლი ქართველი ლეგიონერები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი ,,მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია" თბ. სტუ. 2015წ. .

მ. ყიფიანი, გვენეტაძე ეპიფანე. ექვთიმე თაყაიშვილი და ვანის მიქელმთავარანგელოზის ეკლესიის სიძველეთა შესწავლის საკითხი . ე. თაყაისვილის 150 წლისთავისადმი მიძღნილი სამეცნიერო-საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე,გვ. 64-68.

რ. სამხარაძე. ექსპერტული სისტემის ინტერპრეტატორის მუშაობის ალგორითმის შემუ¬შავება ენ¬¬¬ერ¬¬¬¬გო¬¬სის¬ტე¬მების სადღეღამისო რეჟიმების მართვის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”. 2007წ. “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში”, გვ. 51-54.

ლ. მეტრეველი. ზოგიერთი რამ, კომპლექსების შესახებ. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2016წ. .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე ეროვნული სახელმწიფოების სუვერენიტეტის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ბიზნეს-ინჯინერინგის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. თანამედროვე თეორიები სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. "ხელისუფლება და საზოგადოება". გვ. 71-76.

ლ. ხეცურიანი. თანამედროვე კერძო სამართალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ლ. ოსიძე. თანამედროვე კონსტიტუციონალიზმის სათავეებთან. სტუ., "ხელისუფლება და საზოგადოება".,. 2011წ. თბ, 2011 .

მ. ძოწენიძე. თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები როგორც ბიზნესის სტრატეგიული ხერხი. ქალი და XXI საუკუნე. 2011წ. .