კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2674 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნუცუბიძე. 26 მაისი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ევროპა და სამხრეთ კავკასია“, სტუ, თბილისი. 2016წ. თეზისები, გვ. 7.

თ. ფაღავა, დ. ხოჭოლავა, მ. ბერიძე, , თ. ბჟალავა, null. 3. ინფრაწითელი ოპტიკური ზემოქმედების გავლენა მეორადი რადიაციული დეფექტების ფორმირებაზე n-Si კრისტალებზე ელექტრონებით დასხივების პროცესში. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული. 2011წ. მოხსენებათა კრებული . სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 273-278, 2.

მ. გურამიშვილი. 3. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა, თბილისი, 15-16 აპრილი, 2011წ;. . 2011წ. .

თ. ფაღავა, მ.გ. ბერიძე, დ.ზ. ხოჭოლავა, ი.გ. კალანდაძე. 4. ნანოგანზომილებიანი ატომური კლასტერების ფორმირება n-Si კრისტალებში 25 მგევ ენერგიის პროტონებით დასხივების გზით. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, . 2011წ. კონფერენცია, გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები, მოხსენებათა კრებული, სტუ, 30 მარტი, 2011, გვ. 22-26, 6 .

მ. გურამიშვილი. 4. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზნესი და სამართალი“, თბილისი, 7-8 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

З. Гурамишвили. 5. Принцип стилистической обработки текста при техническом переводе. . Международная конференция „Вербальные коммуникативные технологии“ Грузинский технический университет, Тбилиси. 2010წ. №2 стр.239-244..

მ. გურამიშვილი. 5. მსოფლიო და კავკასია, თბილისი, 30-31 მაისი, 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 6. ქალი და XXI საუკუნე, თბილისი, 31- ივნ.1ივლ. 2011წ;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 7. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ.;. . 2011წ. .

მ. გურამიშვილი. 8. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2011წ;. . 2011წ. .

ს. ხიზანიშვილი. 9. კონფლიქტის პრობლემის ფილოსოფიური ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია . 2009წ. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.

მ. გურამიშვილი. 9. ხელისუფლება და საზოგადოება, სტუ, თბილისი,2010წ;. სტუ,დიპლომატიის ასოციაცია. 2010წ. .

Kh. Bardavelidze, A. Bardavelidze. A Computer Simulation Of Drying Apparatus Nonlinear Control System. The International Scientific Conference Dedicated To Academician I. Prangishvil’s 85th Anniversary "Information And Computer Technologies, Modeling, Control"-2015. Tbilisi, Georgian Technical Univercity, GTU. 2015წ. pp. 252-254.

M. Vepkhvadze, A. B. Gerasimov, G. D. Chiradze, T. K. Ratiani. A new mechanism of diffusion in nanomaterial. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014.Conference is organized by the Georgian Technical University. 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 42.

G. Giorgobiani, V. Tarieladze. A note on rearrangement theorem.. International scientific conference devoted to the 80th anniversary of academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, Tbilisi, 1-4 November, 2010. Georgian Technical University. წ. Proceedings of The International Scientific Conference devoted to the 80-th anniversary academician I.V. Prangishvili's date of birth “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, November 1-4, 2010, Georgia, Tbilisi.

G. Petriashvili, L. Devadze, N. Sepashvili, Ts. Zurabishvili, K. Japaridze, J. Maisuradze. A Novel Method of Increasing the Photosensitivity of Spiropyran- Containing Systems. The International Scientific Conference dedicated to the 90-th anniversary of Georgian Technical University. 2012წ. .

ი. მკურნალიძე. About determination of the Black Sea surface temperature on the basis of the satellite monitoring.. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება / საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია "გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება" მასალები. გვ.83-86.

Shengelia L. D., Tvauri G. A., Mkurnalidze I. P.. About Determination of the Black Sea Surface Temperature on the Satellite Monitoring. Georgia, Tbilisi: International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Georgian Technical University, November 10-12 2010. წ. International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Transactions, Georgian Technical University, pp. 83-86.

Tvauri G. A., Mkurnalidze I. P.. About Determination of the Black Sea Surface Temperature on the Satellite Monitoring. Georgia, Tbilisi: International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Georgian Technical University, November 10-12 2010. წ. International Scientific-Technical Conference „Sustainable Development and Protection of Environment“, Transactions, Georgian Technical University, pp. 83-86.

M. Vepkhvadze, A. Gigineishvili, L. Matsaberidze, A. Gerazimov. About education of Nanotechnology professionals of the future. 3nd International Conference “Nanotechnologies” Nano – 2014, Tbilisi, Georgia.Conference is organized by the Georgian Technical University . 2014წ. Publishing House “Technical University”, p. 45.