კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2714 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ვაშაკიძე, მ.მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 3 გვ..

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ზ. ვაშაკიძე, გ. სომონგულაშვილი. საგადასახადო სისტემა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკურიასოციაცია, ჟურნალი . წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2 გვერდი..

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

თ. თოდუა. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კოპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .

ო. შონია, თ. შეროზია, კ. ოდიშარია, ნ. ცომაია. საგანგებო სიტუაციები და სახელმწიფოს მდგრადი განვითარება. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები” სტუ, შრომები თბილისი გვ. 20-24 . 2008წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური, ა. ელგენდარიშვილი, გ. მაისურაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემის ანალიზური ბირთვი. საერთაშორისო კომფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები”, სტუ, შრომები თბილისი, გვ. 16-20. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულავა ,ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. STU, Tbilisi 2000,. 2000წ. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000,.

ჰ. კუპრაშვილი. საგარეო-პოლიტიკური უშიშროება და მისი საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2013წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება – 2013“.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი, მ. დვალიშვილი. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების მოდელი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.271-274, ISBN 978-9941-14-191-1.

ი. მამალაძე, ნინო ქენქაძე. სადაზღვევო ბაზრის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია;156-157 გვ.

G. Xelidze, გ. ყირმელაშვილი. სადაწნეო მილსადენებში ორ და სამფაზიანი ჰიდრონარევის ნაკადის წყვეტის შესწავლა და მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები . მე-13 საერთასორისო კონფერენცია მყარ კომპონენტებიანი ნარევების ტრანსპორტირების საკითხებზე . 2006წ. .

ზ. ჭარბაძე, ნ.ნიბლაძე ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება.. I საერთაშორისო კონფერენცია “კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები- დაცვა და რაციონალური გამოყენება“. 2013წ. შრომათა კრებული , გვ. 172-178, ბორჯომი.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. სტუ.საქართველოს საინჟინრო აკადემია. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2013 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2013წ. #1.

გ. გოგიჩაიშვილი, ს. პოჩოვიანი, გ. სურგულაძე, თ. ლომინაძე, ა. ფრანგიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილება, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ, მოსკოვი). 1996წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო შრომები; 3-6; 9-11; 75-78, 89-93; 182-183 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили, О. Шония. საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილება, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ, მოსკოვი). 1996წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო შრომები; 111-112, 182-183, 187-188, 189-190, 191-192 გვ.

დ. საცერაძე. საერთაშორისო კონფერენცია „ფუნქციონალური და ნანოსტრუქტურული მასალები“ თბილისი,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, ცაგარელი რ.. საერთაშორისო კონფერენცია-კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ჭვავ-ხორბლის პური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების გამოყენებით.

მ. ქუთათელაძე. საერთაშორისო რეაქცია რუსეთ-ჩეჩნეთის ომზე. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, სტუ. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.130-134 ფ.

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. "კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში".