კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2723 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ზედგენიძე, ა. ფრანგიშვილი. საავტომობილო ნაკადების მოდელირება პარამეტრების კონტროლი და გამტარუნარიანობის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი"236-239 გვ..

. საბანკო პროცესების მართვის სრულყოფის მოდელები და მიდგომები. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”, სტუ. . წ. თეზისების კრებული, თბილისი. გვ. 74-76.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მაია სახლთხუციშვილი, მარინა გედევანიშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირთადი . 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 207-214გვ.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. IV სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. გვ.97.

ზ. ვაშაკიძე, მ.მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 3 გვ..

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ზ. ვაშაკიძე, გ. სომონგულაშვილი. საგადასახადო სისტემა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკურიასოციაცია, ჟურნალი . წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2 გვერდი..

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

თ. თოდუა. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კოპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .

ო. შონია, თ. შეროზია, კ. ოდიშარია, ნ. ცომაია. საგანგებო სიტუაციები და სახელმწიფოს მდგრადი განვითარება. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები” სტუ, შრომები თბილისი გვ. 20-24 . 2008წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური, ა. ელგენდარიშვილი, გ. მაისურაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემის ანალიზური ბირთვი. საერთაშორისო კომფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები”, სტუ, შრომები თბილისი, გვ. 16-20. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულავა ,ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. STU, Tbilisi 2000,. 2000წ. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000,.

ჰ. კუპრაშვილი. საგარეო-პოლიტიკური უშიშროება და მისი საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2013წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება – 2013“.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი, მ. დვალიშვილი. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების მოდელი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.271-274, ISBN 978-9941-14-191-1.

ი. მამალაძე, ნინო ქენქაძე. სადაზღვევო ბაზრის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია;156-157 გვ.

G. Xelidze, გ. ყირმელაშვილი. სადაწნეო მილსადენებში ორ და სამფაზიანი ჰიდრონარევის ნაკადის წყვეტის შესწავლა და მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები . მე-13 საერთასორისო კონფერენცია მყარ კომპონენტებიანი ნარევების ტრანსპორტირების საკითხებზე . 2006წ. .