კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2669 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაჭავარიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. საქართველო, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი 2010. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

Д. Горгидзе, Л.Г. Кварцхава. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". Об одной задаче электроупругости для пьезокерамической толстой плиты. 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. მზის ენერგიით მომუშავე აბსორბციულ-დიფუზიური მაცივარი მანქანის ექსპერიმენტული კვლევა გვ.487-490.

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე. თ იაშვილი. შ. პეტრიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. . სტუ.. 2010წ. .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. სამაცივრო კამერაში სამუშაოდ განკუთვნილი ვენტილატორის ახალი კონსტრუქცია გვ. 298-300 .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ქოქოსისა და კაკაოს ზეთის თვისებები და გამოყენება.

С. Почовян, О. Шония. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი . 2000წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში; 61-65 გვ..

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, ნ. გაბრიჩიძე. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ-სამართლებრივი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. მამნიაშვილი. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ–სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: „ბიზნესი და სამართალი.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ყიფშიძე. საერთო თვისებების მქონე მოვლენების რაოდენობრივი შეფასების შესახებ. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. კონფერენციის თეზისები.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის იდეა XI-XII საუკუნეების ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია-მედიის მუშაობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -3. 2012წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-82.

ქ. ილურიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა მარკეტინგის მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 81-ე საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. გურამიშვილი. საზოგადოების ინფორმირება და მობილიზება,კონფლიქტსი ცარევის არაძალადობრივი გზა. სტუ,მესამე საეთაშორისო სიმპოზიუმი,"მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2014წ. .

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. საზღვაო გადაზიდვები და საქართველოს ნავსადგურები გლობალიზაციის პირობებში. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 22-24 აპრილი 2009. თბ., გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. გვ. 216-221..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. საზღვარზე შეყურსული ძალების მოქმედებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება . მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენციისა მანქანათა დინამიკასა და სიმტკიცეში, მიძღვნილი მ. ხვინგიას დაბადების 75-ე წლისთავისადმი. თბილისი, 29-20 აპრილი . 1999წ. გვ. 13.

. სათაური მას-მედიაში როგორც პიროვნების გონებაზე ზეგავლენის ხერხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. სტუ.

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. სტუ. 0წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", .