კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სირაძე, თ. ბოჭორიშვილი. რუტინის მცენარეული წყაროები. სტუდენტთა 74-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2006წ. თბილისი .

ლ. იმნაიშვილი. ს.პედროლო, ი.ფრანგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების კომპლექსური ავტომატიზაციის ზოგიერთი საკითხი. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა". თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010 წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 115-116. . . 2010წ. .

ნ. ბეგლარაშვილი, ბ. ბერიტაშვილი. საავტომობილო გზების საინჟინრო ინოვაციების ეკოლოგიური ეფექტურობის შეფასება თბილისი-სენაკი-ლესელიძის ავტომაგისტრალის მაგალითზე. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. ISSN-978-9941-20-0977. ტ. 1, გვ.240-243. საქართველო, თბილისი.

გ. ზედგენიძე, ა. ფრანგიშვილი. საავტომობილო ნაკადების მოდელირება პარამეტრების კონტროლი და გამტარუნარიანობის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტუდენტთა 83-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ზ. ბოგველიშვილი, ე.ცერცვაძე. საავტომობილო ტრანსპორტის მდგრადობის ამაღლების ღონისძიებების დამუშავება საქართველოში. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, თბილისი. 2016წ. გვ.197.

ნ. ფიფია. საარჩევნო პროცესში პოლიტიკური სუბიექტების დაცვის სამართლებრივი მექანიზმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „სამართლის აქტუალური პრობლემები“. 2010წ. გვ. 230-241.

ნ. ფიფია. საარჩევნო სუბიექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ბიზნესი და სამართალი". 2011წ. გვ. 198-206.

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი"236-239 გვ..

. საბანკო პროცესების მართვის სრულყოფის მოდელები და მიდგომები. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო”, სტუ. . წ. თეზისების კრებული, თბილისი. გვ. 74-76.

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მაია სახლთხუციშვილი, მარინა გედევანიშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირთადი . 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 207-214გვ.

გ. ჩხიკვიშვილი. საბჭოთა კავშირის დაშლის პოლიტიკური გეოგრაფია. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2015წ. .

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო კონტროლი. IV სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის პრობლემატიკა". 2016წ. გვ.97.

ზ. ვაშაკიძე, მ.მიქელაშვილი. საგადასახადო რეგულირების ზოგიერთი პრობლემა მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკური ასოციაცია, ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა". . 2011წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 3 გვ..

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ზ. ვაშაკიძე, გ. სომონგულაშვილი. საგადასახადო სისტემა ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყანაში.. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ეკონომიკურიასოციაცია, ჟურნალი . წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2 გვერდი..

ი. ქართველიშვილი. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კომპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. 2011წ. .

თ. თოდუა. საგამოცდო ტესტების გენერირების პროგრამული კოპლექსი. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. თბილისი. 2011წ. .

ო. შონია, თ. შეროზია, კ. ოდიშარია, ნ. ცომაია. საგანგებო სიტუაციები და სახელმწიფოს მდგრადი განვითარება. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები” სტუ, შრომები თბილისი გვ. 20-24 . 2008წ. .

ო. შონია, თ. კაიშაური, ა. ელგენდარიშვილი, გ. მაისურაძე. საგანგებო სიტუაციების მართვის სისტემის ანალიზური ბირთვი. საერთაშორისო კომფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიები”, სტუ, შრომები თბილისი, გვ. 16-20. 2008წ. .

ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულავა ,ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. STU, Tbilisi 2000,. 2000წ. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი CONTROL’ 2000,.