კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ბ. მეფარიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", . . თბილისი სტუ.. 1996წ. .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, შაკაია თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ვაშლის კონცენტრატი და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები. . სტუ. 2015წ. 1) მანქანის საორთქლებელი კონდენსატორის ეფექტურობის გაზრდა გვ.185-189 2) მაცივარი მანქანების ეფექტურობის გაზრდა თბომცვლელი აპარატების მოდერნიზაციის გზით გვ.194-199 3) სითხის რგოლიანი კომპრესორის მუშა კამერებში სითხის რგოლის მდგომარეობის პირობების განსაზღვრა გვ.219-224 4) პექტინის შემცველი საკვები მასების აგდეზიური თვისებების შესწავლა გვ.117-121 .

თ. ისაკაძე, მეგრელიძე თ. გუგულაშვილი ლ., სადაღაშვილი ე., პირველი გ., გუგულაშვილი გ., null. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები (მოხსენებების კრებული). ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ეკოლოგიურად უსაფრთხო ჰიდროენერგეტიკული დანადგარის ახალი კონსტრუქცია გვ. 307-310 .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . სტუ, . 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა საკვები ცხიმების თერმული თვისებები.

რ. ხუციშვილი, ნაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”, . სტუ, . 2010წ. ეკონედლეული და პური.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა კომბინირებული ცხიმოვანი პროდუქტის მიღებისა და კონტროლის შესაძლებლობა.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი); 71-73 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი); 71-73 გვ.

თ. მაჭავარიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. საქართველო, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი 2010. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

Д. Горгидзе, Л.Г. Кварцхава. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". Об одной задаче электроупругости для пьезокерамической толстой плиты. 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. მზის ენერგიით მომუშავე აბსორბციულ-დიფუზიური მაცივარი მანქანის ექსპერიმენტული კვლევა გვ.487-490.

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე. თ იაშვილი. შ. პეტრიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. . სტუ.. 2010წ. .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. სამაცივრო კამერაში სამუშაოდ განკუთვნილი ვენტილატორის ახალი კონსტრუქცია გვ. 298-300 .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ქოქოსისა და კაკაოს ზეთის თვისებები და გამოყენება.

С. Почовян, О. Шония. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი . 2000წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში; 61-65 გვ.

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, ნ. გაბრიჩიძე. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ-სამართლებრივი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. მამნიაშვილი. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ–სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: „ბიზნესი და სამართალი.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ყიფშიძე. საერთო თვისებების მქონე მოვლენების რაოდენობრივი შეფასების შესახებ. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. კონფერენციის თეზისები.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის იდეა XI-XII საუკუნეების ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.