კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჰ. კუპრაშვილი. საგარეო-პოლიტიკური უშიშროება და მისი საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფის ზოგიერთი ასპექტი. "ხელისუფლება და საზოგადოება-2012", ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი და ღია დიპლომატიის ასოციაცია . 2013წ. „ხელისუფლება და საზოგადოება – 2013“.

ი. აბულაძე, ვ. წვერავა, ნ. ყანჩაველი, მ. დვალიშვილი. საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის დაგეგმარების მოდელი გეოინფორმაციული სისტემის გარემოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008", საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. გვ.271-274, ISBN 978-9941-14-191-1.

ი. მამალაძე, ნინო ქენქაძე. სადაზღვევო ბაზრის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი; მესამე საერთაშორისო კონფერენცია;156-157 გვ.

G. Xelidze, გ. ყირმელაშვილი. სადაწნეო მილსადენებში ორ და სამფაზიანი ჰიდრონარევის ნაკადის წყვეტის შესწავლა და მისი თავიდან აცილების ღონისძიებები . მე-13 საერთასორისო კონფერენცია მყარ კომპონენტებიანი ნარევების ტრანსპორტირების საკითხებზე . 2006წ. .

ზ. ჭარბაძე, ნ.ნიბლაძე ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება.. I საერთაშორისო კონფერენცია “კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები- დაცვა და რაციონალური გამოყენება“. 2013წ. შრომათა კრებული , გვ. 172-178, ბორჯომი.

ნ. აროშვილი. საერთაშორისო ბიზნესისა და ევროკავშირის არასატარიფო ბარიერები. სტუ.საქართველოს საინჟინრო აკადემია. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია IEC-2013 "ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ". 2013წ. #1.

გ. გოგიჩაიშვილი, ს. პოჩოვიანი, გ. სურგულაძე, თ. ლომინაძე, ა. ფრანგიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილება, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ, მოსკოვი). 1996წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო შრომები; 3-6; 9-11; 75-78, 89-93; 182-183 გვ.

С. Почовян, Г. Гогичаишвили, О. Шония. საერთაშორისო კონფერენცია ”მართვის ავტომატიზებული სისტემები”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერულ მეცნიერებათა და სისტემების საერთაშორისო აკადემიის საქართველოს განყოფილება, მართვის პრობლემების ინსტიტუტი (ქ, მოსკოვი). 1996წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, სამეცნიერო შრომები; 111-112, 182-183, 187-188, 189-190, 191-192 გვ.

დ. საცერაძე. საერთაშორისო კონფერენცია „ფუნქციონალური და ნანოსტრუქტურული მასალები“ თბილისი,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, ცაგარელი რ.. საერთაშორისო კონფერენცია-კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. ჭვავ-ხორბლის პური ბიოლოგიურად აქტიური დანამატების გამოყენებით.

მ. ქუთათელაძე. საერთაშორისო რეაქცია რუსეთ-ჩეჩნეთის ომზე. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, სტუ. 2009წ. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.130-134 ფ.

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. "კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში".

ბ. მეფარიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები", . . თბილისი სტუ.. 1996წ. .

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, შაკაია თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ვაშლის კონცენტრატი და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი, გ. გოლეთიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კვების მრეწველობის ტექნოლოგიური პროცესების და მოწყობილობის პრობლემები. . სტუ. 2015წ. 1) მანქანის საორთქლებელი კონდენსატორის ეფექტურობის გაზრდა გვ.185-189 2) მაცივარი მანქანების ეფექტურობის გაზრდა თბომცვლელი აპარატების მოდერნიზაციის გზით გვ.194-199 3) სითხის რგოლიანი კომპრესორის მუშა კამერებში სითხის რგოლის მდგომარეობის პირობების განსაზღვრა გვ.219-224 4) პექტინის შემცველი საკვები მასების აგდეზიური თვისებების შესწავლა გვ.117-121 .

თ. ისაკაძე, მეგრელიძე თ. გუგულაშვილი ლ., სადაღაშვილი ე., პირველი გ., გუგულაშვილი გ., null. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები (მოხსენებების კრებული). ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ეკოლოგიურად უსაფრთხო ჰიდროენერგეტიკული დანადგარის ახალი კონსტრუქცია გვ. 307-310 .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” . სტუ, . 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა საკვები ცხიმების თერმული თვისებები.

რ. ხუციშვილი, ნაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”, . სტუ, . 2010წ. ეკონედლეული და პური.

რ. ხუციშვილი, მ. ხომასურიძე, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება, შრომები,. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ეკოლოგიურად სუფთა კომბინირებული ცხიმოვანი პროდუქტის მიღებისა და კონტროლის შესაძლებლობა.

Г. Гогичаишвили, С. Почовян. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი); 71-73 გვ.