კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2711 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია-მედიის მუშაობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -3. 2012წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-82.

ქ. ილურიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა მარკეტინგის მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 81-ე საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. გურამიშვილი. საზოგადოების ინფორმირება და მობილიზება,კონფლიქტსი ცარევის არაძალადობრივი გზა. სტუ,მესამე საეთაშორისო სიმპოზიუმი,"მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2014წ. .

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. საზღვაო გადაზიდვები და საქართველოს ნავსადგურები გლობალიზაციის პირობებში. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 22-24 აპრილი 2009. თბ., გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. გვ. 216-221..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. საზღვარზე შეყურსული ძალების მოქმედებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება . მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენციისა მანქანათა დინამიკასა და სიმტკიცეში, მიძღვნილი მ. ხვინგიას დაბადების 75-ე წლისთავისადმი. თბილისი, 29-20 აპრილი . 1999წ. გვ. 13.

. სათაური მას-მედიაში როგორც პიროვნების გონებაზე ზეგავლენის ხერხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. სტუ.

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. სტუ. 0წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", .

ზ. ჭარბაძე, ნ.სუხიშვილი. საიმედოობის თეორიის გამოყენება მაქსიმალური ხარჯების პროგნოზირებისათვის მდ. რიონის მაგალითზე. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2012წ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 24-31 ივლისი, გვ.139-143. ქობულეთი, საქართველო.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საინვესტაციო გარემოს გაუმჯობესება-ქართული ეკონომიკის მომავალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციები. "შრომები".. 2010წ. გვ.241-243.

ნ. მამფორია. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2017წ. საერთ. სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული №1 გვ.340-344.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". . 2011წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. თბილისი, 128 გვ..

ს. ხუციშვილი, ნ. მჭდლიშვილი,.. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლპგიები". 2011წ. მოხსენებათა კრებული გვ.128.

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი"გვ.106-107.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე,. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. სამეცნიერო შრომები გვ.104-106.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე, ვ.ბურჯანაძე, გ.ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 106-107.

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი, ნ.ჭიკაიძე. საინჟინრო ეკონომიკური ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ინტეგრაციის ახალი პარადიგმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია .. 2013წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, თ. გერგედავა. საინჟინრო პროგრამული პაკეტის HMI/SCADA CIMPLICITY TM გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესებისა და მართვის სისტემების სიმულაციისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებები. თბილისი, 2011 წლის 20-22 მაისი, გვ. 74-76..