კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

С. Почовян, Г. Гогичаишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’). საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტრო, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, მოხსენებათა კრებული საქართველოს გამოთლებისა და მეცნიერების სამინიდტროს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” (ITC ’07’), (I ტომი); 71-73 გვ.

თ. მაჭავარიანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“. საქართველო, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი 2010. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

Д. Горгидзе, Л.Г. Кварцхава. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები". Об одной задаче электроупругости для пьезокерамической толстой плиты. 2011წ. ტექნიკური უნივერსიტეტი, .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, გ.გუგულაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. მზის ენერგიით მომუშავე აბსორბციულ-დიფუზიური მაცივარი მანქანის ექსპერიმენტული კვლევა გვ.487-490.

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ. ცერცვაძე. თ იაშვილი. შ. პეტრიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. . სტუ.. 2010წ. .

თ. ისაკაძე, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, გ. გუგულაშვილი, გ. ბერუაშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. სამაცივრო კამერაში სამუშაოდ განკუთვნილი ვენტილატორის ახალი კონსტრუქცია გვ. 298-300 .

რ. ხუციშვილი, მაჩალაძე თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ”გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები”, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ქოქოსისა და კაკაოს ზეთის თვისებები და გამოყენება.

С. Почовян, О. Шония. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, ა. წულუკიძის სახელობის სამთო მექანიკის ინსტიტუტი . 2000წ. თბილისი, ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, შრომები შრომის დაცვაში, ეკოლოგიაში, საერთო საქმესა და გეოლოგიაში; 61-65 გვ.

შ. ვეშაპიძე, შ. ვეშაპიძე, ნ. გაბრიჩიძე. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ-სამართლებრივი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

მ. მამნიაშვილი. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოს ეკონომიკურ–სამართლებრივი ასპექტები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია: „ბიზნესი და სამართალი.“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ზ. ყიფშიძე. საერთო თვისებების მქონე მოვლენების რაოდენობრივი შეფასების შესახებ. International Conference dedicated to the 80-th anniversary of academician I. Prangishvili - "Information and Computer Technologies, Modeling, Control", Georgian Technical University, Tbilisi. წ. კონფერენციის თეზისები.

ვ. სონღულაშვილი. საერო და სასულიერო ხელისუფლების ლეგიტიმურობის იდეა XI-XII საუკუნეების ქართულ სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.

ქ. გიორგობიანი. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია-მედიის მუშაობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. სტუ. ვერბალური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები -3. 2012წ. კონფერენციის მასალები. გვ. 78-82.

ქ. ილურიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა მარკეტინგის მენეჯმენტში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 81-ე საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

მ. გურამიშვილი. საზოგადოების ინფორმირება და მობილიზება,კონფლიქტსი ცარევის არაძალადობრივი გზა. სტუ,მესამე საეთაშორისო სიმპოზიუმი,"მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია". 2014წ. .

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ლ. ბოჭოიძე. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სახეების შედარებითი ეფექტიანობა. საქაროპა-აზია.თველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო ხიდი ევრ. 2014წ. გვ. 290-295.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. საზღვაო გადაზიდვები და საქართველოს ნავსადგურები გლობალიზაციის პირობებში. მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 22-24 აპრილი 2009. თბ., გამომც. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. გვ. 216-221..

მ. ლოსაბერიძე, თ. იამანიძე. საზღვარზე შეყურსული ძალების მოქმედებით გამოწვეული დრეკადი ნახევარსიბრტყის შეშფოთება . მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენციისა მანქანათა დინამიკასა და სიმტკიცეში, მიძღვნილი მ. ხვინგიას დაბადების 75-ე წლისთავისადმი. თბილისი, 29-20 აპრილი . 1999წ. გვ. 13.

. სათაური მას-მედიაში როგორც პიროვნების გონებაზე ზეგავლენის ხერხი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2008წ. სტუ.