კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გასიტაშვილი, ლ.იმნაიშვილი, ს.ზუმბურიძე. სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლექსში საგანგებო სიტუაციების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. სტუ. 0წ. ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", .

ზ. ჭარბაძე, ნ.სუხიშვილი. საიმედოობის თეორიის გამოყენება მაქსიმალური ხარჯების პროგნოზირებისათვის მდ. რიონის მაგალითზე. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2012წ. კონფერენცია „გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ 24-31 ივლისი, გვ.139-143. ქობულეთი, საქართველო.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საინვესტაციო გარემოს გაუმჯობესება-ქართული ეკონომიკის მომავალი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციები. "შრომები".. 2010წ. გვ.241-243.

ნ. მამფორია. საინვესტიციო გარემო საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2017წ. საერთ. სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული №1 გვ.340-344.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა და საინვესტიციო გარემო. . სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". . 2011წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, სულხან ხუციშვილი. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები. 2011წ. თბილისი, 128 გვ..

ს. ხუციშვილი, ნ. მჭდლიშვილი,.. საინვესტიციო პროექტების შერჩევის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია "მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლპგიები". 2011წ. მოხსენებათა კრებული გვ.128.

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" თბილისი. 2010წ. საგამომცემლო სახლი"ტექნიკური უნივერსიტეტი"გვ.106-107.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე,. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. სამეცნიერო შრომები გვ.104-106.

ს. ხუციშვილი, დ. გორგიძე, ვ.ბურჯანაძე, გ.ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები , მოდელირება, მართვა". 2010წ. მოხსენებათა თეზისები გვ 106-107.

ნ. გალახვარიძე, გ.ყურაშვილი, ნ.ჭიკაიძე. საინჟინრო ეკონომიკური ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ინტეგრაციის ახალი პარადიგმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია .. 2013წ. .

მ. ბერეჟიანი, ა. თურმანიძე, თ. გერგედავა. საინჟინრო პროგრამული პაკეტის HMI/SCADA CIMPLICITY TM გამოყენება ტექნოლოგიური პროცესებისა და მართვის სისტემების სიმულაციისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "მართვის ავტომატიზირებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები” მოხსენებები. თბილისი, 2011 წლის 20-22 მაისი, გვ. 74-76..

ნ. ჭიკაიძე, გ.ყურაშვილი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგიისა და ერგონომიკის ინტეგრაციის ახალი პარადიგმა. სტუ,ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი,საინჟინრი ეკონომიკის დეპარტამენტი. 2013წ. პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2013 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.

გ. ყურაშვილი. საინჟინრო-ეკონომიკური ფსქოლოგიის და ერგონომიკის დეფინიციების ახალი ინტერპრეტაცია. . 2013წ. .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ვანიშვილი ქეთევან. საინფორმაციო ბაზრის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის, ღია დიპლომატიის ასოციაციისა და სამეცნიერო ჟურნალის „ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)“ ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება - 2012“/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2012წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცის მასალები, გვ.40-41.

ა. ფიცხელაური. საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა - 2015 (სკტ-მმ 2015). აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. .

თ. ნუცუბიძე. საინფორმაციო სივრცის გლობალიზაცია.. სტუ -კონფერენცია თემაზე „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიების“ მასალები. 2010წ. გვ. 383-387.

ო. შონია, ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო კონფერენცია «მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები», თბილისი, სტუ, . 2011წ. 127.

ო. შონია, ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. საერთაშორისო კონფერენცია სტუ, შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები, თბილისი, სტუ 210-212 . 2011წ. 1(10), .

ნ. თოფურია. საინფორმაციო სისტემებში რისკების შეფასების მეთოდები და პროგრამული საშუალებები. „მას და თანამედრ. საინფ. ტექნ.“ სტუ-ს მე-40 წლ. მიძღვნილი საერთ კონფერენციის თეზისები, სტუ. 2011წ. 201-212.