კონფერენციები / საერთაშორისო, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2594 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. შონია. საქართველოს მრეწველობის დარგის ფუნქციონირების და განვითარების მოდელირება. სამეცნიერო შრომები საერთაშორისო კონფერენციის «მართვის ავტომატიზებული სისტემები», სტუ, თბილისი, . 1996წ. გვ. 86-88.

თ. შაქარაშვილი, ნ. ბექაური, მ. ანდღულაძე და სხვები. საქართველოს ნავთობების კვლევა ქიმიური ბოჭკოს წარმოებისათვის შემზეთავის მიღების მიზნით . ნავთობისა და პროდუქტების ქიმიური შედგენილობისამდი მიძღვნილი საკავშირო კონფ. მოხსენ. თეზისები. თბილისი . 1984წ. გვ. 40.

ი. ბაზღაძე. საქართველოს ნავთობის სისტემური კვლევა.. საერთაშორისო სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, /სტუ . 2009წ. სიღნაღი, გვ..113.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია ევროპაზე და მართლმადიდებელი ეკლესია (წარსული-თანამედროვეობა). "მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ.19-23.

თ. ლაგვილავა, გ. ნანუაშვილი. საქართველოს პერსპექტივა საერთაშორისო ვაჭრობაში. სტუ, პირველი საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია- IEC-2013, ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ’’, . 2013წ. ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი’’, №4, გვ. 143-147.

გ. მაისურაძე, თ. ქამხაძე, თ. რუხაძე, ვ.ზეიკიძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. სტუ . 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია.№2 ქართულ-პოლონური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 180-184..

ვ. ზეიკიძე, თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანსპორტო პოტენციალის განვითარება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ქართულ პოლონური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 2016წ. სექტემბერი 2016.

ბ. გითოლენდია. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული ძირითადი ინფრასტრუქტურის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოკლე ანალიზი. “სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია” . 2017წ. .

გ. მაისურაძე, ვ. ზეიკიძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია. 2016წ. საქართველოს ბიზნესის აკადემია.წლიური მე-5. 33-37 გვ.ISBN 978-9941-0-8829-2.

თ. აბრალავა, მ. ხაჩიძე. საქართველოს საბანკო სისტემის ზოგადი სტანდარტები. სტუ, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“. 2017წ. თბილისი, 19-20 მაისი, გვ.400-404.

მ. ბაღათურია. საქართველოს საგადასახადო სისტემის სრულყოფა საბაზრო მეურნეობის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი."ხელისუფლება და საზოგადოება". 2010წ. ჟ."ხელისუფლება და საზოგადოება(ისტორია,თეორია,პრაქტიკა)".თეზისი.#გვ.16.

ნ. ჭანტურია, ბ. გოდერძიშვილი. საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემაში გენდერული უთანაბრობის პრობლემატიკა.. სტუ, მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. .

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2004წ. .

თ.იაშვილი, შ.პეტრიაშვილი. საქართველოს სამთოგამამდიდრებელი წარმოების კუდების და ნარჩენების ბიოქიმიური გასუფთავება. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-868-2.

თ. ხოხობაშვილი, ნ. ხაზარაძე. საქართველოს სამოციქულო ეკლესია და ქართველი ქალი, (ისტორია და თანამედროვეობა). ქალი და 21-ე საუკუნე. 2011წ. .

ა. აბრალავა, null. საქართველოს სატრანსპორტო პოტენციალი ევროკავშირის ენერგეტიკული უსაფრთხოების კონტექსტში. "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა" საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. თბილისი "ინოვაცია", გვ. 11-15.

ნ. ჩიკვილაძე, ლ.კაკულია. საქართველოს საქმიანი კულტურის თავისებურებები და მათი გავლენა მართვის სამამულო სისტემაზე. მე-4 საერთაშორისო კონფერენცია,სტუ,ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 0წ. ჟურნალი“ბიზნეს-ინჟინერინგი“2016წ. N3,4გვ..

ჰ. კუპრაშვილი. საქართველოს სახელმწიფო სისტემის სტაბილურობის პრობლემები საერთაშორისო გარემოში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2015წ. .

მ. დარჩაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკედებლობის გამოცხადების სათავეებთან: სვლა ევროპისკენ, . მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“, . 2016წ. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „მსოფლიო და კავკასია“ მასალები.